Automatické palné zbraně

Americký samopal UD M.42

Americký samopal UD M.42

Na prahu druhé světové války, jež pro Spojené státy začala útokem japonského císařského námořnictva na havajskou námořní…
...

Čs. vývojový samopal ZK 480/1

Čs. vývojový samopal ZK 480/1

Na sklonku léta 1948, kdy vrcholila samopalová soutěž, jejíž vítězná konstrukce se měla stát jednotnou zbraní ve…
...

Finský těžký kulomet Maxim M/32-33

Finský těžký kulomet Maxim M/32-33

Po první světové válce měla finská armáda k dispozici okolo 600 těžkých kulometů systému Maxim převážně ruské,…
...

Německý lehký kulomet MG 08/18

Německý lehký kulomet MG 08/18

Armáda císařského Německa zavedla v roce 1908 do své výzbroje pod označením MG 08 (das Maschinengewehr 08)…
...

Československý kulometný pás vz. 24

Československý kulometný pás vz. 24

Rozhodnutí o zavedení německého náboje 7,92 mm a pušky systému Mauser postavilo hlavní štáb MNO před otázku…
...

Čs. vývojový krátký samopal (útočná puška) LADA-KrS

Čs. vývojový krátký samopal (útočná puška) LADA-KrS

Na prahu 70. let minulého století se stále zřetelněji ukazovalo, že vývoj pěchotních zbraní směřuje především k…
...

Lehký kulomet Madsen vz. 23 z čs. výzbroje

Lehký kulomet Madsen vz. 23 z čs. výzbroje

V roce 1896 zkonstruoval ředitel dánské královské zbrojovky Julius Alexander Rasmussen prototyp samonabíjecí pušky, jejíž patent pocházel…
...

Francouzský lehký kulomet FM 15 z čs. výzbroje

Francouzský lehký kulomet FM 15 z čs. výzbroje

V nepříliš početné kategorii lehkých kulometů, jež se uplatnily na bojištích první světové války, svojí výrobní jednoduchostí…
...

Americký samopal Thompson M1928

Americký samopal Thompson M1928

Firma Auto-Ordnance Corporation (AOC) se sídlem ve West Hurley ve státě New York  prodávala se střídavými úspěchy…
...

Německá samonabíjecí karabina Volkssturmgewehr 45 (MP 507)

Německá samonabíjecí karabina Volkssturmgewehr 45 (MP 507)

Vyčerpání mobilizačních rezerv a naléhavá potřeba obrany stále se zmenšujícího území Německa postupem spojeneckých front vedlo ke…
...

Chorvatský samopal Pleter 91

Chorvatský samopal Pleter 91

Chorvatská válka za nezávislost v letech 1991–1995, na jejímž počátku došlo k rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie…
...

Samopal Sten Mk. II

Samopal Sten Mk. II

Armáda Spojeného království se v meziválečném období vývojem samopalů nezabývala – ostrovní velmoc viděla své těžiště především…
...

Americký lehký kulomet Lewis M 1915

Americký lehký kulomet Lewis M 1915

Zkušenosti první světové války nejen potvrdily zcela nezastupitelnou roli kulometů, ale také ukázaly, že lehká automatická zbraň,…
...

Německý samopal MP 3008 Neumünster

Německý samopal MP 3008 Neumünster

V průběhu druhé poloviny roku 1944 vznikaly v německých zbrojovkách projekty pěchotních zbraní, jejichž společným jmenovatelem byla…
...

Sovětský lehký kulomet DP – německá kořist

Sovětský lehký kulomet DP – německá kořist

Na sklonku roku 1927 zavedla Dělnicko-rolnická Rudá armáda – RKKA (Рабоче-крестьянская Красная армия) do své výzbroje 7,62…
...

Německý lehký kulomet MG 34 – funkční řez

Německý lehký kulomet MG 34 – funkční řez

Oficiálním zavedením jednotného lehkého kulometu s označením Maschinengewehr 34 (MG 34) zrealizoval na počátku roku 1939 německý…
...

Samonabíjecí malorážka ZKM 581

Samonabíjecí malorážka ZKM 581

Československé opakovací malorážky řady ZKM, vyráběné v poválečném období v národním podniku Zbrojovka Brno, v lednu 1954…
...

Samonabíjecí brokovnice ČZ 241

Samonabíjecí brokovnice ČZ 241

Přestože výroba loveckých a sportovních zbraní dosáhla v Československu zejména v poválečném období poměrně vysoké úrovně a…
...

Německý letecký kulomet MG 15

Německý letecký kulomet MG 15

Konstruktér Louis Wilhelm Stange (1888–1971) během svého působení u firmy Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik (Rheinmetall) v Düsseldorfu…
...

Plnička zásobníku MG 13

Plnička zásobníku MG 13

K řadě schránkových zásobníků automatických zbraní dodávali výrobci rovněž plničky. Plnění dvouřadých zásobníků s dvouřadým vyústěním je…
...

Plnička zásobníků Mk. 2 pro samopaly STEN

Plnička zásobníků Mk. 2 pro samopaly STEN

Jednořadé vyústění dvouřadových velkokapacitních zásobníků považovali němečtí odborníci za konstrukčně výhodnější oproti dvouřadému s poukazem na minimální…
...

Lapač nábojnic pro letecký kulomet MG 15

Lapač nábojnic pro letecký kulomet MG 15

Požadavky, kladené na palubní zbraně, sestávaly z řady aspektů, s nimiž se museli konstruktéři vypořádat, počínaje vhodnou…
...

Ramenní chránič pro střelce kulometu Hotchkiss Mle. 1914

Ramenní chránič pro střelce kulometu Hotchkiss Mle. 1914

Převážná většina těžkých kulometů, jež se objevily na bojištích první světové války, měla vodou chlazenou hlaveň tím…
...

Rakouský trojnohý podstavec pro kulomet Schwarzlose

Rakouský trojnohý podstavec pro kulomet Schwarzlose

Páteř pěchotní výzbroje rakousko-uherské armády tvořily na prahu první světové války především vodou chlazené kulomety Schwarzlose M.7…
...

1 2 3 16