Dlouhé palné zbraně po roce 1870

Hledí armádních pušek

Hledí armádních pušek

  V průběhu vývoje dlouhých palných zbraní vznikala řada konstrukcí mířidel, jež vycházely z armádních požadavků a vnějších balistických vlastností použitého střeliva. S nástupem bezdýmných prachů a současného zmenšování ráží se prodlužovala vzdálenost, na níž mohl střelec vést mířenou střelbu. K zásahu cíle ve větší vzdálenosti bylo třeba dokonalejších konstrukcí mířidel, u stavitelných klapkových provedení […]

Italská karabina Balilla modello 1891 ridotto

Italská karabina Balilla modello 1891 ridotto

  Každé hnutí, jež získá na svoji stranu mládež, má budoucnost. Benito Mussolini jistě nebyl první moderní diktátor, kdo s podobnými vizemi přetvářel podobu své země. Po svém pochodu na Řím v říjnu 1922 zahájil se svojí Národní fašistickou stranou PNF (Partito Nazionale Fascista) jednu z nejtemnějších etap novodobých italských dějin. Mládežnická branná organizace ve […]

Rakouská hradebnice Wallgewehr M 1872

Rakouská hradebnice Wallgewehr M 1872

  Potřeba zvýšení účinnosti obrany původně pouze městských opevnění vedla mimo jiné ke vzniku výkonnějších pušek, jež zpravidla konstrukčně vycházely z některých zavedených pěchotních vzorů, od nichž se lišily především svými rozměry, celkovou hmotností a ráží. Větší hmotnost střely s vyšší dopadovou energií umožňovala účinněji paralyzovat útok nepřítele než samotná střelba z pěchotních pušek. Podle […]

Italská puška Mannlicher-Carcano M 91/41

Italská puška Mannlicher-Carcano M 91/41

  Páteř pěchotní výzbroje italské královské armády představovaly pušky konstrukce dělostřeleckého důstojníka a šéfinženýra zbrojovky v Turíně Salvatore Carcana (1827–1903), zařízené na náboj 6,5 mm Mannlicher-Carcano (6,5 x 52 mm). Zásobovací ústrojí zbraně vycházelo z nábojové schránky Ferdinanda Mannlichera, proto je zbraň známa pod označením Mannlicher-Carcano.  Bojové zkušenosti italských vojáků v průběhu první světové války, […]

Polská protitanková puška Maroszek wz. 35 (Karabin przeciwpancerny wz. 35)

Polská protitanková puška Maroszek wz. 35 (Karabin przeciwpancerny wz. 35)

  Okolo roku 1930 vytvořil ing. Joszef Maroszek, konstruktér Panstwovy Fabryky Karabinów (PFK) ve Varšavě protitankovou pušku, původně v ráži 7,92 x 86 mm. Zkoušky, prováděné na střelnicích v Brześći a v Pionki sice ukázaly, že střela dokáže na vzdálenost 300 metrů probít 15mm ocelovou pancéřovou desku, avšak životnost hlavně činila jen okolo 30 ran. […]

Německá výcviková puška palubních střelců

Německá výcviková puška palubních střelců

  Mezi sbírkovými předměty lze nalézt exempláře, jejichž rámcová identifikace není obtížná, avšak k nimž se v dostupné literatuře nenacházejí podrobnější informace. Jedním z nich je výcviková puška palubních střelců, pocházející z výzbroje německé Luftwaffe. K výcviku palubních střelců používalo německé letectvo především systém zaměřovacích pomůcek řady Ve 65, jejichž součástí byla dřevěná maketa leteckého […]

Maďarská puška G 98/40

Maďarská puška G 98/40

  Budapešťská zbrojovka Fémáru Fegyver és Gépgyár Rt. (FÉG) vyráběla pro potřeby Honvédségu opakovací pušky, zavedené pod označením „Gyalogsagi Puska 35. Minta“ (pěchotní puška vzor 35), v ráži 8 mm 31.M (8 x 56 R). Systém s válcovým odsuvným závěrem, vycházející z konstrukce Mannlicher-Schönauer, měl postupně nahradit pušky Mannlicher s přímotažným závěrem. Ačkoliv se výroba […]

Americká puška M1917

Americká puška M1917

  Historie americké armádní pušky M1917 je úzce spjata s puškou Pattern 1914, vyráběnou americkými zbrojovkami pro britskou armádu v průběhu první světové války. Standardní puška SMLE (Short Magazine Lee Enfield), zavedená do výzbroje v roce 1902 nepředstavovala natolik vyspělou konstrukci, aby bylo možné ji považovat za rovnocennou jiným armádním puškám, zejména německým. Britské expediční […]

Čs. vzduchovka vzor 35

Čs. vzduchovka vzor 35

  Střelecký výcvik prováděla čs. armáda až do poloviny třicátých let 20. století na základním stupni tzv. zápalkovou střelbou s použitím standardních armádních pušek vz. 24. Značnou nevýhodou zavedeného systému byla skutečnost, že erozívní působení zápalkové slože větší měrou poškozovalo vývrty hlavní. Ekonomická stránka také hrála nezanedbatelnou roli, takže v prosinci 1934 padlo na poradě […]

Finská karabina Lee Enfield Mk. I*

Finská karabina Lee Enfield Mk. I*

  Výzbroj finské armády v první polovině minulého století tvořil poměrně pestrý konvolut zbraní, z nichž systémově ještě nejuceleněji vycházely pušky, představující převážně varianty systému Mosin-Nagant. Převažovaly modely M/91, M/91-24, M/27, M/28 a M/28-30, jež se lišily provedením, avšak jejich základ byl stejný. Jakkoli se může zdát, že sdostatek informací nám dává jasnou představu o […]

Čs. odstřelovačská puška vz. 54 – pokusná úprava

Čs. odstřelovačská puška vz. 54 – pokusná úprava

  Poválečný vývoj, lemovaný prototypy ZG 49 Sn, ZG 51 Sn/Mauser a ZG 51 Sn/91/30, završilo v červenci 1954 zavedení poslední varianty do výzbroje pod označením „7,62mm odstřelovačská puška vz. 54“. Finální konstrukce Otakara Galaše (1904–1968) přejímala systém sovětské armádní pušky Mosin vz. 91/30, z níž také pocházelo pouzdro závěru s nábojovou schránkou a závěrový […]

Pokusná odstřelovačská puška ZG 51 Sn

Pokusná odstřelovačská puška ZG 51 Sn

    S výjimkou zkoušek pušek vz. 24 s optickým zaměřovačem v roce 1937 se MNO v meziválečném období otázkou zbraní pro odstřelovače nezabývalo. Situace po druhé světové válce již byla zcela jiná, o potřebě odstřelovačských pušek již nikdo nepochyboval. V tomto směru hovořily poznatky z ukončené války zcela jasnou řečí. V druhé polovině čtyřicátých let sestávala pěchotní výzbroj především z kořistních zbraní […]

Polská karabina wz. 1891/98/25

Polská karabina wz. 1891/98/25

  Většina nástupnických států se po rozpadu rakousko-uherské monarchie nacházela z výzbrojního hlediska ve velmi podobné situaci. Základy výzbroje tvořily především zbraně, jež se na jejich území nacházely po ukončení bojových operací. Polská armáda měla v prvních poválečných letech k dispozici 350 000 francouzských pušek a karabin systému Lebel a Berthier, 200 000 německých opakovaček […]

Řecká puška Mannlicher-Schönauer M 1903

Řecká puška Mannlicher-Schönauer M 1903

  Zbrojovka Oesterreichische Waffenfabriks- Gesellschaft (OEWG) v hornorakouském Štýru sice zaujímala pozici majoritního dodavatele pěchotních zbraní rakouské armádě, avšak stejně jako řada jiných světových zbrojovek bojovala o zakázky zahraničních zájemců. Výčet zemí, na jejichž vyzbrojování se svými výrobky podílela, je značně obsáhlý. Řecké království si v sedmdesátých letech 19. století objednalo ve Štýru více než […]

Německá protitanková puška Tankgewehr M 1918 (T-Gewehr)

Německá protitanková puška Tankgewehr M 1918 (T-Gewehr)

  Když se v průběhu bitvy na Sommě objevily 15. září 1916 na bojišti v prostoru obcí Flers a Courcelete první britské tanky Mark I, jejich postup vyvolal v německých řadách zděšení. Pomalu valící se ocelová monstra nedokázala zastavit ani palba z pušek a kulometů. Větším nepřítelem byl sice pro posádku krátery posetý terén než […]

1 2 3 4

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha