Dlouhé palné zbraně po roce 1870

Wehrmanngewehr M 98

Wehrmanngewehr M 98

  Branné střelecké disciplíny bývají časově spojovány především s poválečným obdobím, kdy Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) kladl značný důraz na úroveň branných sportů. Avšak stejně jako střelecké jednoty v meziválečném Československu používaly ke střelbě v mnoha případech armádou odprodané pušky různých ráží a vzorů, také v sousedním Německu byly ke střeleckým soutěžím využívány armádní […]

Tlakoměrná hlaveň ČZ

Tlakoměrná hlaveň ČZ

  Česká zbrojovka ve Strakonicích patřila od meziválečného období až do první poloviny padesátých let 20. století k dominantním výrobcům krátkých palných zbraní v Československu. Kromě pistolí vz. 24 pro potřeby čs. armády a četnictva rozšířila v roce 1927 svůj sortiment o pistole v ráži 7,65 mm Browning, určené primárně pro potřeby policie. Stejně jako […]

Puška pruské pohraniční stráže Grenzaufsehergewehr M/79

Puška pruské pohraniční stráže Grenzaufsehergewehr M/79

  Armády německých spolkových států zavedly téměř jednotně, s výjimkou Bavorska, v roce 1871 do výzbroje pušku systému Mauser M. 71 s válcovým odsuvným závěrem, zařízenou na jednotný náboj ráže 11,15 x 60 R (11 mm Mauser) s kovovou nábojnicí. U dalších ozbrojených sborů, jakými bylo četnictvo či pohraniční stráž, zůstávaly převážně ještě ve výzbroji […]

Četnická puška vz. 33

Četnická puška vz. 33

  Výzbroj československého četnictva a finanční stráže měla po celá dvacátá a polovinu třicátých let velmi různorodý charakter, což se týkalo především palných zbraní. Teprve v druhé polovině poslední dekády svobodné československé republiky získaly obě složky jednotnou zbraň, pušku vz. 33. Ačkoliv svými parametry odpovídala spíše krátké pušce či karabině, oficiálně byla zavedena jako puška, […]

Puška Berdan II v ráži 7,62 mm Mosin

Puška Berdan II v ráži 7,62 mm Mosin

  V průběhu vojenské reformy ministra války D. A. Miljutina (1816–1912) zavedla carská armáda během let 1866–1870 do výzbroje postupně celkem šest typů pušek-zadovek, z nichž dvě nesly jméno amerického konstruktéra plukovníka Hirama Berdana (1824–1893). Zatímco první Berdanovu pušku, jejíž finální podoba, zavedená v roce 1868 s označením Berdan I, byla dílem plukovníka A. P. […]

Puška vz. 98 – pokusné provedení

Puška vz. 98 – pokusné provedení

  Přestože charakter armádní výzbroje ohledně pěchotních zbraní určovaly výnosy vrchního velitelství čs. branné moci z 25. a 29. října 1919 o vyzbrojení čs. armády rakouskými zbraněmi systému Mannlicher a Schwarzlose, záhy se ukázalo, že naplnit výzbrojní program přesahovalo tehdejší možnosti vojenské správy. Navíc zkušenosti s rakouskými puškami nebyly valné, o jejich provozní spolehlivosti za […]

Puška vz. 98 a 98/22

Puška vz. 98 a 98/22

  Po ukončení války musely nástupnické státy postupně řešit řadu palčivých problémů, z nichž výstavba samostatné armády nebyla v prvních poválečných neklidných letech druhořadým problémem. S tím přirozeně souvisela otázka zajištění dostatečné výzbroje a v neposlední řadě výzbrojní soběstačnosti. Každý stát měl zcela přirozeně jiné podmínky, od nichž se výstavba armády a její výzbroje odvíjela. […]

Puška vz. 24

Puška vz. 24

  Přestože v prvních letech existence samostatné československé armády převažovaly ve výzbroji pušky systému Mannlicher, z hlediska výzbrojní perspektivy neměly příliš silné postavení. Především nebylo možné z domácích zdrojů zajistit jejich kompletní výrobu, značnou roli hrála také skutečnost, že Československá státní zbrojovka v Brně, budoucí zbrojní gigant a kolébka řady proslulých pěchotních zbraní, zakoupila od […]

Puška vz. 23

Puška vz. 23

  Převážná většina evropských armád hledala po první světové válce optimální podobu jednotné pušky, jež by nahradila ve výzbroji zpravidla velmi pestrou kolekci opakovaček a přispěla tak ke sjednocení výzbroje. K finální podobě jednotné pušky nakonec dospěla dříve či později většina armád. Zásadní vliv na rozhodnutí o budoucím charakteru čs. výzbroje měla především skutečnost, že […]

Četnická puška vz. 33

Četnická puška vz. 33

  Výzbroj československého četnictva a finanční stráže měla po celá dvacátá a polovinu třicátých let velmi různorodý charakter, což se týkalo především palných zbraní. Teprve v druhé polovině poslední dekády svobodné československé republiky získaly obě složky jednotnou zbraň, pušku vz. 33. Ačkoliv svými parametry odpovídala spíše krátké pušce či karabině, oficiálně byla zavedena jako puška, […]

Hledí armádních pušek

Hledí armádních pušek

  V průběhu vývoje dlouhých palných zbraní vznikala řada konstrukcí mířidel, jež vycházely z armádních požadavků a vnějších balistických vlastností použitého střeliva. S nástupem bezdýmných prachů a současného zmenšování ráží se prodlužovala vzdálenost, na níž mohl střelec vést mířenou střelbu. K zásahu cíle ve větší vzdálenosti bylo třeba dokonalejších konstrukcí mířidel, u stavitelných klapkových provedení […]

Italská karabina Balilla modello 1891 ridotto

Italská karabina Balilla modello 1891 ridotto

  Každé hnutí, jež získá na svoji stranu mládež, má budoucnost. Benito Mussolini jistě nebyl první moderní diktátor, kdo s podobnými vizemi přetvářel podobu své země. Po svém pochodu na Řím v říjnu 1922 zahájil se svojí Národní fašistickou stranou PNF (Partito Nazionale Fascista) jednu z nejtemnějších etap novodobých italských dějin. Mládežnická branná organizace ve […]

Rakouská hradebnice Wallgewehr M 1872

Rakouská hradebnice Wallgewehr M 1872

  Potřeba zvýšení účinnosti obrany původně pouze městských opevnění vedla mimo jiné ke vzniku výkonnějších pušek, jež zpravidla konstrukčně vycházely z některých zavedených pěchotních vzorů, od nichž se lišily především svými rozměry, celkovou hmotností a ráží. Větší hmotnost střely s vyšší dopadovou energií umožňovala účinněji paralyzovat útok nepřítele než samotná střelba z pěchotních pušek. Podle […]

Italská puška Mannlicher-Carcano M 91/41

Italská puška Mannlicher-Carcano M 91/41

  Páteř pěchotní výzbroje italské královské armády představovaly pušky konstrukce dělostřeleckého důstojníka a šéfinženýra zbrojovky v Turíně Salvatore Carcana (1827–1903), zařízené na náboj 6,5 mm Mannlicher-Carcano (6,5 x 52 mm). Zásobovací ústrojí zbraně vycházelo z nábojové schránky Ferdinanda Mannlichera, proto je zbraň známa pod označením Mannlicher-Carcano.  Bojové zkušenosti italských vojáků v průběhu první světové války, […]

Polská protitanková puška Maroszek wz. 35 (Karabin przeciwpancerny wz. 35)

Polská protitanková puška Maroszek wz. 35 (Karabin przeciwpancerny wz. 35)

  Okolo roku 1930 vytvořil ing. Joszef Maroszek, konstruktér Panstwovy Fabryky Karabinów (PFK) ve Varšavě protitankovou pušku, původně v ráži 7,92 x 86 mm. Zkoušky, prováděné na střelnicích v Brześći a v Pionki sice ukázaly, že střela dokáže na vzdálenost 300 metrů probít 15mm ocelovou pancéřovou desku, avšak životnost hlavně činila jen okolo 30 ran. […]

1 2 3 5

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha