Filmotéka a filmové technologie

Film „Cecoslovaccho buono“

Film „Cecoslovaccho buono“

  V květnu roku 1944 bylo protektorátní Vládní vojsko z důvodů jeho možné nespolehlivosti při přiblížení fronty k českomoravskému prostoru odveleno nacisty do severní Itálie. Tam mělo převzít strážní úkoly po italských oddílech odeslaných na frontu. Část českých vojáků ale přeběhla k partyzánům a společně s nimi potom bojovala v horách proti německým a italským […]

Film „Příčiny sportovních úrazů“

Film „Příčiny sportovních úrazů“

  V Československém armádním filmu vznikla za dobu jeho více než čtyřicetileté existence celá řada filmů se sportovní tematikou. Tvůrci se v nich věnovali služební tělovýchově, zájmovému sportovnímu vyžití a armádnímu vrcholovému sportu. V sedmdesátých a osmdesátých letech tu pracovali i na zakázkové tvorbě pro Hlavní redakci tělovýchovy a motorismu Československé televize Praha. Mezi těmito […]

Film „Bez obav“

Film „Bez obav“

  Každoroční vojenské přehlídky byly v padesátých letech součástí květnových oslav osvobození. Filmové záznamy vojenských přehlídek v Praze na Letné natočené v ČAF v letech 1951–1955 byly pořizovány jako barevné středometrážní nebo krátkometrážní dokumenty jdoucí svým charakterem často nad rámec pouhé filmové reportáže. Specifické místo mezi těmito filmy zaujímá film Bez obav režiséra Vojtěcha Jasného. […]

Film „Křídla míru“

Film „Křídla míru“

  V roce 1979 vyrobil Československý armádní film jeden z řady zajímavých dokumentárních filmů věnovaných československému letectví. Film nazvaný „Křídla míru“ kombinuje úvodní a koncovou část pojatou v poetickém módu s narativním střihovým dokumentem složeným z archivních záběrů ve střední části. Tato historická část ve zkratce ukazuje rozvoj československého vojenského letectví od druhé světové války. […]

Film „Vojna není kojná“

Film „Vojna není kojná“

  Kromě standardních měsíčních čísel filmového periodika Magazin ČAF vyrábělo Studio Československého armádního filmu ve druhé polovině šedesátých let každoročně také zvláštní vánoční vydání tohoto měsíčníku. Záměrem jeho tvůrců bylo pobavit vojáky a ukázat vojnu a armádu zábavným způsobem. S tímto cílem vzniklo v roce 1969 zvláštní vydání Magazinu ČAF nazvané „Vojna není kojná“. Aktivní […]

Filmový záznam „Závěrečné cvičení u Poličky 1923“

Filmový záznam „Závěrečné cvičení u Poličky 1923“

  Závěrečné vojenské cvičení u Poličky v roce 1923 bylo, po manévrech u Sedlčan v roce 1922, druhým velkým závěrečným cvičením organizovaným československou armádou. Námětem cvičení bylo odražení simulovaného nepřátelského útoku vojsk červených vedených generálem Votrubou z území Kladska do Čech. Bránící vojsko modrých pod velením generála Podhajského bylo rozdělené na českou a moravskou armádu […]

Film „Malá zimní hudba“

Film „Malá zimní hudba“

  Od počátku šedesátých let se v československém dokumentárním filmu objevovala nová tendence. Filmoví tvůrci odmítali předchozí rutinu, která usilovala o zobrazování reality nikoliv takové, jaká byla, ale takové, jaká měla podle politických očekávání být. I reportážní filmy tehdy ztrácely svou autenticitu a vědomě se vzdalovaly skutečnosti. V šedesátých letech přišel obrat a tvůrci se […]

Film „Zákon života“

Film „Zákon života“

  Zákonem života je ve filmu míněno dodržování společenských norem a z toho vyplývajících povinností, kterými se každý musí řídit. Podobná, ale přísnější pravidla platí i v armádě, přičemž hlavní důraz je tu kladen na kázeň. Film „Zákon života“ byl určen poddůstojníkům velitelům družstev ČSLA, tedy vojákům základní služby na nejnižším stupni velení. Měl jim […]

Film „Využití služebního psa ve strážní službě“

Film „Využití služebního psa ve strážní službě“

  Film seznamuje diváka s různými způsoby využití služebních psů při střežení vojenských objektů. Jako první je v krátkých ukázkách předvedeno střežení psovoda se psem, a to na vodítku i na volno. Dále se film věnuje různým způsobům samostatného využití psa. Pes může být u střežených objektů upoután na pohyblivém či na pevném stanovišti, nebo […]

Film „Poslední a první“

Film „Poslední a první“

  Základní vojenská služba ve svých nejrůznějších aspektech byla vděčným námětem vojenských filmařů. Reportážní film „Poslední a první“ zachycoval jeden den v životě vojáka základní služby: pro některé první a pro jiné poslední ve vojenské uniformě. Bez jediného slova komentáře se režisér soustředil především na sledování mechanismu přerodu mladého muže, který je náhle vytržen ze […]

Film „Slavnostní předání plukovní standarty dělostřeleckému pluku 105“

Film „Slavnostní předání plukovní standarty dělostřeleckému pluku 105“

  Českoslovenští armádní filmaři se ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století nejčastěji zaměřovali na natáčení nejrůznějších vojenských oslav. Mezi ně patřilo také slavnostní předávání praporů útvarům československé armády. V roce 1934 vznikl krátký filmový záznam slavnosti spojené s předáváním praporu dělostřeleckému pluku 105 v obci Čtyři Dvory (dnes součást Českých Budějovic). Slavnost se uskutečnila […]

Film „Zřizování rádiové stanice R-105d podle norem“

Film „Zřizování rádiové stanice R-105d podle norem“

  Sovětská přenosná rádiová stanice R-105 byla vyvinuta na základě německé rádiové stanice Torn. Fug. g. používané během druhé světové války. U nás byla licenčně vyráběna v podniku Tesla Pardubice. V ČSLA a dalších armádách států Varšavské smlouvy se stanice používala k zajištění spojení v plukovních a praporních sítích až po úroveň roty, a to […]

Film „Kraj historie a inspirace“

Film „Kraj historie a inspirace“

  Od začátku osmdesátých let Československý armádní film natáčel krátké barevné dokumentární filmy, které vlastivědným způsobem představovaly jednotlivé kraje ČSSR. Jako poslední z celého cyklu byl až v roce 1989 vyroben film „Kraj historie a inspirace“ věnovaný Východočeskému kraji. Na rozdíl od ostatních filmů z první poloviny osmdesátých let je v něm propagandistická rovina již […]

Film „Říjnová bouře“

Film „Říjnová bouře“

  Velká společná cvičení armád Varšavského paktu se začala konat od počátku 60. let minulého století. Jedním z nich bylo cvičení konané v říjnu roku 1965 pod označením „Říjnová bouře“ v jihozápadní části Německé demokratické republiky. Kromě jednotek východoněmecké Národní lidové armády a Sovětské armády ze Skupiny sovětských vojsk v Německu (GSVG) se ho zúčastnily […]

Film „Pátá kolona“

Film „Pátá kolona“

  Na začátku šedesátých let vytvořil režisér Rudolf Krejčík v Československém armádním filmu dokumentární film, který mapoval předválečnou a válečnou činnost šesti představitelů takzvaných sudetských Němců aktivně působících v poválečných organizacích odsunutých Němců v SRN. Dokládá, že ačkoliv nebyli aktivními nacisty, byli jednoznačné lidmi, kteří od počátku stáli na protičeskoslovenských pozicích a nesouhlasili s vytvořením […]

1 2 3 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha