Filmotéka a filmové technologie

Film „Pátá kolona“

Film „Pátá kolona“

  Na začátku šedesátých let vytvořil režisér Rudolf Krejčík v Československém armádním filmu dokumentární film, který mapoval předválečnou a válečnou činnost šesti představitelů takzvaných sudetských Němců aktivně působících v poválečných organizacích odsunutých Němců v SRN. Dokládá, že ačkoliv nebyli aktivními nacisty, byli jednoznačné lidmi, kteří od počátku stáli na protičeskoslovenských pozicích a nesouhlasili s vytvořením […]

Film „40 let v barvách Dukly“

Film „40 let v barvách Dukly“

  Dlouhometrážní film 40 let v barvách Dukly z roku 1988 je ohlédnutím za bohatou historií armádních sportovních klubů sdružených pod značkou Dukla. Pro tyto účely film těží z v minulosti natočených krátkých dokumentárních filmů a šotů ve filmových periodikách. Vrcholový sport v armádě začal být organizován na širokém základě od roku 1948. Zprvu pod […]

Film „První pomoc v boji“

Film „První pomoc v boji“

  Zdravotnické filmy tvořily od padesátých let trvalou součást výcvikové tvorby Československého armádního filmu. Již v roce 1953 vznikl film „První pomoc v boji“, který seznamuje diváka s ošetřováním raněných vojáků přímo na bojišti. Je v něm předveden základní systém zdravotnického zajištění bojiště, od svépomoci a vzájemné pomoci vojáků až po práci sběračů raněných, nosičů […]

Film „Na tý louce zelený“

Film „Na tý louce zelený“

  Ve zjitřené atmosféře po okupaci Československa pěti armádami Varšavského paktu v noci z 20. na 21. srpna 1968 natočil režisér armádního filmového studia Milan Růžička krátký provokativní film „Na tý louce zelený“. Z rozhodnutí okupační moci bylo československému vojenskému letectvu zakázáno létat a ochranu československého vzdušného prostoru převzalo sovětské vojenské letectvo. Tento zásah do […]

Film „Tank T-72. Příprava výzbroje ke střelbě. Ošetřování výzbroje.“

Film „Tank T-72. Příprava výzbroje ke střelbě. Ošetřování výzbroje.“

  Výcvikový metodický film natočený v armádním studiu v roce 1983, který je určen osádkám tanků T-72, podrobně popisuje předepsané postupy přípravy, ošetření a konzervace jednotlivých zbraňových systémů před střelbou a po ní. Detailně se věnuje i přípravě a manipulaci s náboji, včetně řešení situací, kdy dojde k selhání munice. Film byl v době svého […]

Film „Armádní filmový zpravodaj č. 14/1961 “

Film „Armádní filmový zpravodaj č. 14/1961 “

  Armádní filmový zpravodaj (AFZ) patří do skupiny filmových periodik v minulosti produkovaných Československým armádním filmem. Vycházel jako měsíčník a čtrnáctideník v rozmezí let 1954–1965 a byl náhradou za měsíčník Naše vojsko (1951–1953). Obsahově se zaměřoval především na reportáže a novinky ze života ČSLA, ale přinášel i zahraniční, zejména vojenskopolitické zpravodajství. V přibližné celkové stopáži […]

Film „Compañeros“

Film „Compañeros“

  Po počátečních opatrných krocích v navazování vztahů mezi „revoluční“ Kubou a zeměmi sovětského bloku, kdy se Kuba krátce snažila lavírovat na tenké hraně mezi Západem a Východem, se socialistické Československo stalo od začátku šedesátých let jedním z významných dodavatelů zbraní, vojenské techniky a materiálu nově ustavenému režimu Fidela Castra. Po určitém zpochybnění tohoto kurzu […]

Film „Křižovatky rozhodnutí“

Film „Křižovatky rozhodnutí“

  Československý armádní film natočil za dobu své existence řadu dokumentárních filmů náborového charakteru. Filmy byly většinou určeny potencionálním zájemcům o studium na středních a vysokých vojenských školách různého zaměření. Nejvíce jich vznikalo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jedním z nich jsou i „Křižovatky rozhodnutí“ režiséra Stanislava Brožíka. Film ukazuje možnosti studia na Vysoké vojenské […]

Film „Armádní vědecko-technický magazín 4/1970“

Film „Armádní vědecko-technický magazín 4/1970“

  Armádní vědecko-technický magazín (AVTM) byl jedním z řady filmových periodik vyráběných v průběhu let v Československém armádním filmu. Specializoval se na reportáže o tuzemských novinkách a zajímavostech ve vědě, výzkumu a technickém vývoji, především ve vojenství, ale i v civilním sektoru. Diváky seznamoval s výsledky práce vojenských výzkumných ústavů a vědeckých institucí, včetně toho, […]

Film „Průzkumné vozidlo – 1. Část: BRM-1K“

Film „Průzkumné vozidlo – 1. Část: BRM-1K“

  Ukázkový film z roku 1987 představuje velitelské pásové obrněné obojživelné vozidlo BRM-1K určené k vedení taktického průzkumu. V ČSLA bylo zavedeno v počtu 15 kusů u 1. průzkumného praporu v Podbořanech. Stroj sovětské výroby postavený na bázi BMP-1 sloužil také v ozbrojených silách Polska a NDR. Osádku tvoří šest mužů. Vyzbrojen je kanónem ráže […]

Film„Pasiáns“

Film„Pasiáns“

  Středometrážní hraný film „Pasiáns“ natočilo armádní filmové studio v zakázce pro Československou televizi. Scénář Jiřího Hubače režíroval Jan Matějovský a za kamerou stál tehdy armádní kameraman Juraj Šajmovič. „Pasiáns“ je jedním z výjimečných filmů reflektujících v rovině nesčetných metafor mocenské mechanismy v diktatuře. Skupinka pěti turistů se při prohlídce starého paláce náhle ocitne v […]

Film „Skleněná oblaka“

Film „Skleněná oblaka“

  „Skleněná oblaka“ jsou posledním a nejdůležitějším filmem, který František Vláčil během svého působení v armádním filmovém studiu natočil. Po natáčení instrukčních a dokumentárních filmů a umělecké spolupráci na hraném filmu „Tanková brigáda“ (1955) dostal příležitost realizovat svůj krátký hraný film. „Skleněná oblaka“ vyprávějí téměř beze slov symbolický příběh o věčné lidské touze létat. Na […]

Film „Výluka“

Film „Výluka“

  Historie železničního vojska sahá v Československu do meziválečného období. Tehdy vznikl v Pardubicích železniční pluk, který se podílel na opravách a výstavbě železničních tratí i mostů. V rámci Československé lidové armády existovalo samostatné železniční vojsko, které zajišťovalo výcvik svých příslušníků spoluúčastí při realizaci různých staveb a především při generálních opravách železniční sítě Československých státních […]

Film „Legendárny T 34“

Film „Legendárny T 34“

  Barevný filmový dokument propagandistického charakteru, jehož smyslem bylo představit tankisty ČSLA jako přímé pokračovatele a nositele tradic 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR a sovětské tanky T-34 jako slavné předchůdce moderních tanků T-72. Film kombinuje efektní záběry jízdy tanků T-72 a T-34 v terénu s archivními dokumentárními záběry sovětských tanků různých typů z […]

Film „Drama 1945“

Film „Drama 1945“

  V souvislosti s blížícím se 25. výročím konce druhé světové války začal koncem 60. let režisér Karel Forst (1928–2012) připravovat středometrážní střihový dokumentární film „Drama 1945“ o českém povstání proti německým okupantům. Povstání vypuklo 1. května 1945 v Přerově a 5. května 1945 povstala Praha. Forst se opíral zejména o důkladnou rešerši ve filmových […]

1 2 3 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha