Filmotéka a filmové technologie

Film „Velitelské stanoviště OT-64 R3/MT“

Film „Velitelské stanoviště OT-64 R3/MT“

  Velitelské stanoviště OT-64 R3/MT je určeno jako velitelské obrněné stanoviště k zabezpečení velení a spojení v motostřeleckém vojsku na stupni pluku. Zajišťuje velitelům a štábům rádiové spojení pomocí zabudovaných KV a VKV stanic v rádiových sítích s nadřízeným i podřízenými. Kromě toho zabezpečuje vnitřní spojení mezi velitelem, jeho štábem a příslušníky obsluhy spojovacích prostředků. […]

Film „Metodika výcviku v plavbě s OT-64“

Film „Metodika výcviku v plavbě s OT-64“

  Vodní toky byly vždy velkou překážkou v postupu jednotek a jejich překročení vyžadovalo složitě organizovanou přepravu. Rychlé tempo bojových operací však vyžaduje, aby vodní překážky byly překonávány z chodu. K tomuto účelu sloužily mimo jiné i obojživelné obrněné transportéry OT-64. Instruktážní film z roku 1969 názorně ukazuje metodiku práce na vodním cvičišti, jeho přípravu, […]

Film „Jan Zrzavý – zamyšlení“

Film „Jan Zrzavý – zamyšlení“

  K zakladatelským osobnostem českého moderního malířství patřil bezesporu malíř, grafik a ilustrátor Jan Zrzavý (5. 11. 1890–12. 10. 1977). Pro malířství jako povolání se rozhodl už v útlém věku a za svým cílem si šel i přes počáteční odpor rodiny, špatný zdravotní stav a nakonec i neschopnost přizpůsobovat se požadavkům formálního vzdělávání výtvarných umělců. […]

Film „Ring volný“

Film „Ring volný“

  Důležitou sportovní a politicko-společenskou akcí demonstrující jednotu armád států Varšavské smlouvy a dalších spřátelených zemí se v září 1958 stala 1. letní spartakiáda spřátelených armád v Lipsku. Další letní armádní spartakiáda se měla uskutečnit na začátku šedesátých let, ale z různých příčin k tomu nedošlo. Místo ní proběhla v první polovině šedesátých let řada […]

Film „Antény I. díl – teoretická část“

Film „Antény I. díl – teoretická část“

  Koncem padesátých let vznikly v Československém armádním filmovém studiu dva na sebe navazující výukové filmy o bezdrátovém spojení, šíření elektromagnetických vln a anténní technice. Každý z nich přitom přistupuje k této problematice velmi odlišným způsobem. Zatímco druhý film se věnuje čistě vojenskému využití bezdrátového spojení a popisu v armádě používaných antén a anténních soustav, […]

Film „Použití mechanického odminovače KMT-6“

Film „Použití mechanického odminovače KMT-6“

  Mechanický odminovač KMT-6 je návěsné zařízení na tanky určené k vyorávání kolejových průchodů v minových polích. Miny jsou před pásy tanku vyorávány ze země a odhrnovány na stranu mimo pásy tanku. Použití mechanického odminovače v bojové situaci vytváří podmínky k dosažení vyššího tempa útočné činnosti a výrazně zvyšuje pohyblivost tankových jednotek, které nejsou odkázány […]

Film „Odstraňování nástražných min“

Film „Odstraňování nástražných min“

  Krátký instrukční snímek, jehož originální název zní „Mine iznenadenja uklanjanje“, pochází z produkce filmového studia Zastava film a původně byl určen k výcviku příslušníků Jugoslávské lidové armády (JNA). V roce 1966 byl v ČSAF opatřen českým dabingem pro využití v ČSLA. Praxe přebírání titulů vyrobených ve vojenských filmových studiích spřátelených armád byla vcelku běžná, […]

Film „Parašutistický trenažér“

Film „Parašutistický trenažér“

  Krátkometrážní šestnáctimilimetrový instrukční film natočený Studiem ČAF pro potřeby paraklubů Svazarmu seznamuje diváky s konstrukcí a funkcí parašutistického trenažéru, jakož i s metodami výcviku na tomto zařízení. Konstrukce trenažéru má základnu 11 x 5 metrů a seskoková plošinka se nalézá ve výšce 8 metrů. Pohyblivý mechanismus sestává z lanka s postrojem a soustavy hlavního […]

Film „Inspektoři“

Film „Inspektoři“

  V listopadu 1990 byla podepsána Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Podepsalo ji 22 evropských států, Kanada a USA. Pro zajištění plnění závazků této smlouvy měl každý ze signatářů právo provádění kontrol a současně povinnost přijímat protokolem stanovené inspekce. Speciální výcvik inspektorů Československé armády probíhal na zámku Komorní Hrádek. To dokumentuje i krátký […]

Film „Léčení traumatického šoku v polních podmínkách“

Film „Léčení traumatického šoku v polních podmínkách“

  Bojující voják je extrémně zatěžován fyzicky i psychicky a nezřídka může při zranění nastat tzv. traumatický šok, který je těžkou, mnohdy i smrtelnou komplikací. Krátký instrukční film, určený především nižšímu a střednímu zdravotnickému personálu, pojednává o fyziologických příčinách traumatického šoku, jeho symptomech, stupních a jeho léčbě. Ve filmu jsou detailně znázorněny jednotlivé činnosti a […]

Film „Korunovační klenoty Království Českého“

Film „Korunovační klenoty Království Českého“

  Zdánlivě nepolitický film o historii a kráse korunovačních klenotů Českého království se v kontextu 50. výročí založení Československa v rozjitřené atmosféře podzimu roku 1968 stal manifestací na podporu české národní suverenity a odmítnutím cizí nadvlády. V rámci tvorby Jiřího Ployhara (1927–2009) tento film zapadal do linie vlastivědných filmů, kterých autor během 60. let natočil […]

Film „Křest lodi Legie“

Film „Křest lodi Legie“

Loď Legie byla prvním zaoceánským plavidlem plujícím pod československou vlajkou a stála tak u zrodu československé námořní plavby. Její nákup v Japonsku v roce 1920 přímo souvisí s evakuací československých legionářů z Vladivostoku. Loď byla původně zakoupena pro účely transportu legionářského materiálu, ale nakonec se řadu let plavila na světových oceánech jako námořní obchodní plavidlo […]

Film „Od kouřových signálů k optoelektronice“

Film „Od kouřových signálů k optoelektronice“

  Československý armádní film vyráběl poměrně často populárně vědecké filmy. Jejich smyslem bylo srozumitelným způsobem objasnit a zprostředkovat veřejnosti určité vědecké poznání tak, aby divák získal základní vhled do konkrétní problematiky. Jedním z nich je krátký film „Od kouřových signálů k optoelektronice“, který se zabývá vývojem prostředků spojení a dálkového předávání informací od starověku až […]

Film „Kraj dědiců husitské slávy“

Film „Kraj dědiců husitské slávy“

Na začátku osmdesátých let byla v Československém armádním filmu zahájena výroba cyklu filmů představujících administrativní kraje ČSSR. Podle tehdejšího správního členění Československa postupně vzniklo deset krátkých barevných dokumentárních filmů, které vlastivědným způsobem představovaly jednotlivé kraje. Tvůrci v nich stručně ukázali historické památky, přírodní krásy, hospodářství, průmysl a idealizovaný život lidí. Důraz byl kladen na rozvoj […]

Film „Péče o padák“

Film „Péče o padák“

Instruktážní film „Péče o padák“ byl natočen v Československém armádním filmu v roce 1952.  Výsadkové vojsko jakožto nejmladší složka ČSLA, vzniklá 1. října 1947, stále procházelo vývojem jak organizačním, tak i v oblasti výstrojního a materiálního vybavení. Film „Péče o padák“ seznamuje diváka s konstrukcí, ošetřováním a balením sovětského padáku čtvercového tvaru PDT-1. V první […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha