Filmotéka a filmové technologie

Film „Hygienické zásady zásobování vojsk pitnou vodou“

Film „Hygienické zásady zásobování vojsk pitnou vodou“

  V polních podmínkách je důležitou otázkou zajištění vojsk dostatečným množstvím pitné vody. Bez vody člověk velmi rychle umírá; znečištěná voda může zase vyřadit velké množství vojáků z boje. Film představuje práci zdravotnické hlídky sestavené z ženijního a zdravotnického instruktora, která má za úkol nalézt v místě dislokace vojsk dostatečně vydatné zdroje pitné vody. Hlídka vypočítá, jaké množství vody […]

Film „Géniův rodný kraj“

Film „Géniův rodný kraj“

  Od poloviny šedesátých let vyráběl Československý armádní film pro Vládní výbor cestovního ruchu filmy zaměřené na propagaci uměleckých památek a přírodních krás Československa. Tato tvorba byla doménou kameramana a režiséra Jiřího Ployhara a plně v ní uplatnil svou uměleckou invenci a znalosti historie. Po jeho vynuceném normalizačním odchodu vyvstal vedení Československého armádního filmu problém, […]

Film „Cisternový automobil CA-18 T-815“

Film „Cisternový automobil CA-18 T-815“

  V polovině osmdesátých zaváděla Československá lidová armáda do výzbroje několik typů nových cisternových automobilů a plničů postavených na strojových spodcích automobilu Tatra 815. Jedním z nich byl cisternový automobil CA-18 určený pro dopravu, čerpání a také skladování kapalných pohonných hmot. Jeho základem byla nástavba se 7,5 mm silnou sklolaminátovou tříkomorovou nádrží o celkovém objemu […]

Film „Setkání v Lipsku“

Film „Setkání v Lipsku“

  Od roku 1956 se rozvíjela spolupráce mezi Československým armádním filmem (v roce 1957 přejmenovaným na Československé armádní filmové studio) a východoněmeckou společností DEFA Berlin (Deutsche Film-Aktiengesellschaft). V roce 1958 se výsledkem koprodukční spolupráce stal významný středometrážní barevný film „Setkání v Lipsku“. Je to filmová reportáž z průběhu 1. letní spartakiády spřátelených armád, která se […]

Film „O výsadkářích aneb aby se maminky nebály“

Film „O výsadkářích aneb aby se maminky nebály“

  Krátká televizní reportáž vznikla v Československém armádním filmu v roce 1964. Jejím  záměrem bylo především rozptýlit obavy rodičů budoucích vojáků základní služby, které čekalo zařazení k výsadkovým jednotkám ČSLA. Tvůrci filmu proto nejprve zavádí diváka do prostředí závodu na výrobu padáků a seznamují ho s náročností výroby, testováním a kontrolou spolehlivosti padáků. V reportáži […]

Film „Na záletech v Československu“

Film „Na záletech v Československu“

  Po etapě silně omezených kontaktů se Západem začalo socialistické Československo usilovat o posílení zahraničního turistického ruchu a přilákání devizových cizinců. Vládní výbor pro cestovní ruch, který byl pověřen koordinací propagačních aktivit, využíval také možnosti propagačního filmu. V této oblasti spolupracoval mimo jiné s armádním filmovým studiem, u nějž si po několik let objednával natáčení […]

Film „Zahlubovací zařízení na tanku T-55A a T-54AM“

Film „Zahlubovací zařízení na tanku T-55A a T-54AM“

  Za bojové situace v otevřeném a rovinatém terénu je tank vystaven pozorování, zásahům střel a ničivým účinkům jaderných zbraní. Nejúčinnější ochranu pak skýtá okop či kryt vyhloubený v zemi. Hloubí se buď ručně nebo pomocí zemních strojů či výbušnin. Tyto metody lze též kombinovat. V rychle se měnící situaci na bojišti má však tento […]

Film „The News Parade  (No. 128)“

Film „The News Parade (No. 128)“

  Americké filmové zpravodajské periodikum „The News Parade“ vyráběla distribuční společnost Castle Films v různých formátech a verzích hlavně pro promítání v domácích kinech vybavených němou i zvukovou projekční technikou. Vyráběny byly varianty zvukové a němé s mezititulky. Kopie The News Parade  (označená číslem 128) byla vyrobena v roce 1942 ve formátu 16 mm bez […]

Film „Činnost vestibulárního ústrojí“

Film „Činnost vestibulárního ústrojí“

  Film představuje jeden z typických vědeckých filmů, které od padesátých let vyráběl Československý armádní film ve spolupráci s institucemi vojenského lékařství a zdravotnictví. Lékařské filmy ČAF vyráběl v anglické a české jazykové mutaci a byly většinou postaveny na kombinaci odborného komentáře a názorné obrazové animace. To platí rovněž pro film Činnost vestibulárního ústrojí. V […]

Film „Lidice“

Film „Lidice“

  Dne 9. června 1942 vydal Adolf Hitler rozkaz, aby středočeská vesnice Lidice byla jako odplata za atentát československých parašutistů vyslaných z Velké Británie vyhlazena. Cíl atentátu, nejvyšší představitel okupační moci v Protektorátu, Reinhard Heydrich, zemřel na následky zranění 4. června 1942. Dne 10. června 1942 nacisté dospělé lidické muže na místě zastřelili, ženy odvlekli […]

Film „Jak se rodí muzikanti“

Film „Jak se rodí muzikanti“

  Krátký reportážní film z roku 1970 představuje divákům Vojenskou hudební školu Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem a její každodenní život. Z filmového hlediska tak činí způsobem typickým pro naši kinematografii druhé poloviny 60. let. Kamera se v sérii kaleidoskopických záběrů pohybuje historickými prostorami lobkowiczkého zámku (kde byla od roku 1958 škola umístěna) a […]

Film „Výcvik s mostním tankem MT-55A“

Film „Výcvik s mostním tankem MT-55A“

  Mostní tank MT-55A je určen k rychlému přemostění umělých nebo přírodních protitankových překážek přímo v bojové situaci na čele bojové sestavy. Dále jej lze využít k zesílení málo únosných mostů či zpevnění úseků cest a brodů. MT-55A se skládá z upraveného podvozku tanku T-55 (bez věže a výzbroje), pokládacího zařízení s hydraulickým pohonem a […]

Film „Co je Varšavská smlouva“

Film „Co je Varšavská smlouva“

  Krátce po podepsání Pařížských dohod, které umožnily vstup Spolkové republiky Německo do Severoatlantického paktu a Západoevropské unie, se 14. května 1955 sjeli do Varšavy zástupci osmi komunistických zemí, aby v Místodržitelském paláci (v současnosti Prezidentský palác) podepsali Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci zakládající Varšavský pakt. Vznikla tak instituce, která byla sice formálně […]

Film „Generace na padácích“

Film „Generace na padácích“

  Střihový film „Generace na padácích“ byl věnován tradicím československého výsadkového vojska, jehož první zárodky se zrodily na východní a západní frontě druhé světové války a u nějž v polovině 60. let začínala sloužit už druhá generace vojáků. Ve filmu vypovídá jako pamětník zrodu těchto tradic také generálmajor Vladimír Přikryl (1895–1968), který vojenskou kariéru zahájil […]

Film „Odkaz boje“

Film „Odkaz boje“

  Po krátkém období v druhé polovině 60. let, během nějž byl narovnáván pokřivený obraz soudobých československých dějin, přinesla s sebou „normalizace“ opětovné ideologické zakalení domácího dějepisectví. Zpevněna byla i norma výběru vojenských tradic. Jejich relativně široké pojetí během „pražského jara“ bylo zúženo na tradice petrifikující úlohu KSČ a Sovětského svazu v druhém odboji. Takto […]

1 2 3 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha