Filmotéka a filmové technologie

Film „Nekrvavá bitva“

Film „Nekrvavá bitva“

  Světová výstava Expo 58 se konala od 17. dubna do 19. října 1958 v hlavním městě Belgie Bruselu a byla první výstavou tohoto druhu uspořádanou od druhé světové války. Výstava, na kterou zavítalo přes 42 milionů návštěvníků a která se těšila velkému zájmu sdělovacích prostředků, byla na pozadí studené války chápána jako prostor pro […]

Film „Odstraňovanie následkov atomového napadnutia zásahom ZUO“

Film „Odstraňovanie následkov atomového napadnutia zásahom ZUO“

  Cílem instruktážního filmu z roku 1964 je dát jednotkám, velitelům a štábům názornou pomůcku k osvojení si základních úkolů, které plní Záchranné a uvolňovací odřady (ZUO) při odstraňování následků jaderného napadení. V úvodu je divák seznámen s taktickou situací motostřeleckého pluku nasazeného do útoku, v jehož průběhu nepřítel provede dělostřeleckou raketou jaderný vzdušný úder […]

Film „Bojová technika kapitalistických armád III“

Film „Bojová technika kapitalistických armád III“

  Třetí díl tohoto filmového periodika, vycházejícího od roku 1957 do roku 1990 přibližně v ročních intervalech a určeného především pro štáby a velitele ČSLA, přináší přehled o novinkách a trendech ve výzbroji západních armád za období od ledna do prosince 1958. Materiály, z nichž je film složen jsou velmi rozdílné kvality vzhledem ke složitosti […]

Film „Zásady pro stanovení rychlosti jízdy a vzdálenosti mezi vozidly za pochodu“

Film „Zásady pro stanovení rychlosti jízdy a vzdálenosti mezi vozidly za pochodu“

  Krátký instrukční film je určený vojenským řidičům a ukazuje, jak dosáhnout vysoké průměrné rychlosti přesunu jednotky během jízdy v proudu při dodržení všech podmínek bezpečné jízdy. Stanovení vzdálenosti mezi jednotlivými vozidly vychází ze zásady, že musí být v metrech vždy větší, než je okamžitá rychlost vozidel v kilometrech za hodinu. V pohyblivé animaci je […]

Film „Protitankový raketový komplet 9K116 Bastion“

Film „Protitankový raketový komplet 9K116 Bastion“

  V sedmdesátých letech probíhal ve světě vývoj nových řízených střel naváděných pomocí laserového paprsku. V SSSR se v té době vyvíjel protitankový raketový komplet 9K116 Kastět, který měl podstatně zvýšit účinnost střelby 100 mm tažených protitankových kanónů řady T-12. Protitanková řízená střela 9M117 byla vystřelována přímo z hlavně kanónu a naváděna na cíl po […]

Film „Paže vedle paží“

Film „Paže vedle paží“

  Mezi filmovými záznamy československých spartakiád a všesokolských sletů natočených armádními filmaři představuje snímek „Paže vedle paží“ výjimku. Nevěnuje se totiž – na rozdíl od ostatních – výhradně cvičení vojáků a vystoupení armády, ale je složen také z krátkých ukázek jiných spartakiádních skladeb, které mohli diváci na V. československé spartakiádě 1980 vidět. Na strahovském stadionu […]

Film „Tractorul de Artilerie Românesc  ´76“ (TAR-76)

Film „Tractorul de Artilerie Românesc ´76“ (TAR-76)

  Propagační film představuje pásový dělostřelecký tahač TAR-76  rumunské konstrukce a výroby. Nepancéřovaný stroj byl vybaven motorem D120 o výkonu 130 koní a sloužil v Rumunské lidové armádě především jako tahač 152 mm houfnic. Posádku tvořilo 7 osob včetně řidiče. Kabina byla vybavena filtroventilačním zařízením proti účinkům ZHN. Na silnici dosahoval maximální rychlosti 42 km/h […]

Film „Des hôtes de marque“ (Vzácní hosté)

Film „Des hôtes de marque“ (Vzácní hosté)

  Film „Des hôtes de marque“ vznikl jako záznam z oficiální návštěvy íránského šaha Rezy Pahlaví (1919–1980) a jeho ženy šahyně Farah Pahlaví (1938) v srpnu roku 1977 v Československu. Vzhledem k tomu, že film natočil Československý armádní film, zabývá se pouze částí návštěvy, která proběhla ve vojenském výcvikovém prostoru Doupov na Karlovarsku. Šahovi jakožto […]

Film „Československá státní vyznamenání“

Film „Československá státní vyznamenání“

  Krátký dokumentární film „Československá státní vyznamenání“ vznikl v roce 1985 na objednávku Hlavní politické správy MNO. Ve snímku je představena většina vysokých státních, vojenských i pracovních řádů a vyznamenání udílených v době jeho vzniku. V krátkém historickém exkurzu zmiňuje i čsl. vojenská vyznamenání z období II. světové války. Dokument se však nezabývá tímto faleristickým […]

Film „Praha – Praga – Praha“

Film „Praha – Praga – Praha“

  Český skladatel, houslista a pedagog Josef Suk je svojí tvorbou řazen k zakladatelům české hudební moderny. Byl žákem a také zetěm Antonína Dvořáka, jehož hudbou se zpočátku nechal inspirovat i ve vlastní tvorbě. V roce 1904 zkomponoval symfonickou báseň Praga op. 26. Dílo svým monumentálním hudebním pojetím oslavuje Prahu a stalo se jednou z […]

Film „čs. legie v Rusku – Vladivostok, loď America, loď President Grant (šot č. 1326)“

Film „čs. legie v Rusku – Vladivostok, loď America, loď President Grant (šot č. 1326)“

  Koncem dubna 1920 bylo kameramany Československého vojska na Rusi filmově zaznamenáno naloďování a odplutí československých legionářů z Vladivostoku na amerických lodích President Grant a America. Jednalo se o největší legionářské transporty, které se z Vladivostoku v letech 1919 a 1920 uskutečnily. Na obou lodích bylo odvezeno přibližně 11 000 osob (legionářů i civilistů). Cílem […]

Film „Brány do budoucnosti“

Film „Brány do budoucnosti“

  Do filmové tvorby Československého armádního filmu patří také náborové filmy určené pro potenciální zájemce o studium na vojenských školách. V roce 1987 zde režisér Miroslav Burger natočil náborový a propagační snímek pro chlapce ze sedmých a osmých ročníků základních škol. Ukazuje možnosti středoškolského studia na vojenských gymnáziích a vojenských středních odborných školách. V době […]

Film „Velitelské stanoviště OT-64 R3/MT“

Film „Velitelské stanoviště OT-64 R3/MT“

  Velitelské stanoviště OT-64 R3/MT je určeno jako velitelské obrněné stanoviště k zabezpečení velení a spojení v motostřeleckém vojsku na stupni pluku. Zajišťuje velitelům a štábům rádiové spojení pomocí zabudovaných KV a VKV stanic v rádiových sítích s nadřízeným i podřízenými. Kromě toho zabezpečuje vnitřní spojení mezi velitelem, jeho štábem a příslušníky obsluhy spojovacích prostředků. […]

Film „Metodika výcviku v plavbě s OT-64“

Film „Metodika výcviku v plavbě s OT-64“

  Vodní toky byly vždy velkou překážkou v postupu jednotek a jejich překročení vyžadovalo složitě organizovanou přepravu. Rychlé tempo bojových operací však vyžaduje, aby vodní překážky byly překonávány z chodu. K tomuto účelu sloužily mimo jiné i obojživelné obrněné transportéry OT-64. Instruktážní film z roku 1969 názorně ukazuje metodiku práce na vodním cvičišti, jeho přípravu, […]

Film „Jan Zrzavý – zamyšlení“

Film „Jan Zrzavý – zamyšlení“

  K zakladatelským osobnostem českého moderního malířství patřil bezesporu malíř, grafik a ilustrátor Jan Zrzavý (5. 11. 1890–12. 10. 1977). Pro malířství jako povolání se rozhodl už v útlém věku a za svým cílem si šel i přes počáteční odpor rodiny, špatný zdravotní stav a nakonec i neschopnost přizpůsobovat se požadavkům formálního vzdělávání výtvarných umělců. […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha