Filmotéka a filmové technologie

Film „Compañeros“

Film „Compañeros“

  Po počátečních opatrných krocích v navazování vztahů mezi „revoluční“ Kubou a zeměmi sovětského bloku, kdy se Kuba krátce snažila lavírovat na tenké hraně mezi Západem a Východem, se socialistické Československo stalo od začátku šedesátých let jedním z významných dodavatelů zbraní, vojenské techniky a materiálu nově ustavenému režimu Fidela Castra. Po určitém zpochybnění tohoto kurzu […]

Film „Křižovatky rozhodnutí“

Film „Křižovatky rozhodnutí“

  Československý armádní film natočil za dobu své existence řadu dokumentárních filmů náborového charakteru. Filmy byly většinou určeny potencionálním zájemcům o studium na středních a vysokých vojenských školách různého zaměření. Nejvíce jich vznikalo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jedním z nich jsou i „Křižovatky rozhodnutí“ režiséra Stanislava Brožíka. Film ukazuje možnosti studia na Vysoké vojenské […]

Film „Armádní vědecko-technický magazín 4/1970“

Film „Armádní vědecko-technický magazín 4/1970“

  Armádní vědecko-technický magazín (AVTM) byl jedním z řady filmových periodik vyráběných v průběhu let v Československém armádním filmu. Specializoval se na reportáže o tuzemských novinkách a zajímavostech ve vědě, výzkumu a technickém vývoji, především ve vojenství, ale i v civilním sektoru. Diváky seznamoval s výsledky práce vojenských výzkumných ústavů a vědeckých institucí, včetně toho, […]

Film „Průzkumné vozidlo – 1. Část: BRM-1K“

Film „Průzkumné vozidlo – 1. Část: BRM-1K“

  Ukázkový film z roku 1987 představuje velitelské pásové obrněné obojživelné vozidlo BRM-1K určené k vedení taktického průzkumu. V ČSLA bylo zavedeno v počtu 15 kusů u 1. průzkumného praporu v Podbořanech. Stroj sovětské výroby postavený na bázi BMP-1 sloužil také v ozbrojených silách Polska a NDR. Osádku tvoří šest mužů. Vyzbrojen je kanónem ráže […]

Film„Pasiáns“

Film„Pasiáns“

  Středometrážní hraný film „Pasiáns“ natočilo armádní filmové studio v zakázce pro Československou televizi. Scénář Jiřího Hubače režíroval Jan Matějovský a za kamerou stál tehdy armádní kameraman Juraj Šajmovič. „Pasiáns“ je jedním z výjimečných filmů reflektujících v rovině nesčetných metafor mocenské mechanismy v diktatuře. Skupinka pěti turistů se při prohlídce starého paláce náhle ocitne v […]

Film „Skleněná oblaka“

Film „Skleněná oblaka“

  „Skleněná oblaka“ jsou posledním a nejdůležitějším filmem, který František Vláčil během svého působení v armádním filmovém studiu natočil. Po natáčení instrukčních a dokumentárních filmů a umělecké spolupráci na hraném filmu „Tanková brigáda“ (1955) dostal příležitost realizovat svůj krátký hraný film. „Skleněná oblaka“ vyprávějí téměř beze slov symbolický příběh o věčné lidské touze létat. Na […]

Film „Výluka“

Film „Výluka“

  Historie železničního vojska sahá v Československu do meziválečného období. Tehdy vznikl v Pardubicích železniční pluk, který se podílel na opravách a výstavbě železničních tratí i mostů. V rámci Československé lidové armády existovalo samostatné železniční vojsko, které zajišťovalo výcvik svých příslušníků spoluúčastí při realizaci různých staveb a především při generálních opravách železniční sítě Československých státních […]

Film „Legendárny T 34“

Film „Legendárny T 34“

  Barevný filmový dokument propagandistického charakteru, jehož smyslem bylo představit tankisty ČSLA jako přímé pokračovatele a nositele tradic 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR a sovětské tanky T-34 jako slavné předchůdce moderních tanků T-72. Film kombinuje efektní záběry jízdy tanků T-72 a T-34 v terénu s archivními dokumentárními záběry sovětských tanků různých typů z […]

Film „Drama 1945“

Film „Drama 1945“

  V souvislosti s blížícím se 25. výročím konce druhé světové války začal koncem 60. let režisér Karel Forst (1928–2012) připravovat středometrážní střihový dokumentární film „Drama 1945“ o českém povstání proti německým okupantům. Povstání vypuklo 1. května 1945 v Přerově a 5. května 1945 povstala Praha. Forst se opíral zejména o důkladnou rešerši ve filmových […]

Film „Dělostřelecký vzdušný průzkum“

Film „Dělostřelecký vzdušný průzkum“

  Přesné zjištění cíle a rychlé zastřílení je základní podmínkou efektivního účinku dělostřelecké palby. Proto je průzkum a pozorování palby jednou z nejdůležitějších činností dělostřelectva. Zvětšování maximálního dostřelu klade stále větší požadavky na průzkum cílů v hloubce sestavy nepřítele a na opravování palby. Proto k prodloužení dosahu průzkumu využívá dělostřelectvo celé řady technických prostředků. Jejich […]

Film „Způsoby boje s tanky“

Film „Způsoby boje s tanky“

  Krátký instrukční film z roku 1973 je určen pro psychologickou přípravu a praktický nácvik ničení nepřátelských tanků jednotlivcem či malou skupinou. V úvodní části je divák seznámen pomocí trikových schémat s organizací speciálního cvičiště, se zranitelnými místy tanku a s tzv. hluchými prostory, čili místy nepokrytými pozorovacími přístroji tanku. Postupně je představena činnost na […]

Film „Zámek plný hudby“

Film „Zámek plný hudby“

  Odhaduje se, že Vojenská konzervatoř (do roku 1991 Vojenská hudební škola) v Roudnici nad Labem vzdělala od svého založení v roce 1923 až do zrušení v roce 2008 více než čtyři tisíce vojenských hudebníků. Za první republiky sídlila nejdříve na pražském Pohořelci, později v pražském Karlíně, po druhé světové válce se přestěhovala do východoslovenského […]

Film „U presidenta Osvoboditele v Lánech v červenci 1937“

Film „U presidenta Osvoboditele v Lánech v červenci 1937“

  Tomáš Garrigue Masaryk je stále naší nejvýznamnější prezidentskou osobností. Spojoval se u něho všeobecný rozhled a vzdělanost učence s mravností, pracovitostí a osobní odvahou. Jeho aktivity v emigraci měly zásadní vliv na vznik samostatného Československa v roce 1918. Ve dvacátých a třicátých letech se jako prezident těšil velké popularitě a byl často filmován. Jedním […]

Film „Lehký pásový transportér MT-LB – Popis a obsluha “

Film „Lehký pásový transportér MT-LB – Popis a obsluha “

  Víceúčelový obojživelný obrněný transportér MT-LB byl vyvinut v polovině 60. let konstrukční kanceláří Charkovského závodu původně jako náhrada za zastaralé obrněné pásové dělostřelecké tahače. Sériově byl vyráběn v SSSR od roku 1966 a později licenčně i v Bulharsku a Polsku. Vozidlo je plovoucí, má systém ochrany osádky proti účinkům ZHN a v základní verzi […]

Film „Bojové otravné látky a ochrana proti nim“

Film „Bojové otravné látky a ochrana proti nim“

  Bojové otravné látky (BOL) jsou chemické zbraně lišící se vzájemně podle účinků na lidský a zvířecí organismus. Lze je rozdělit do pěti základních skupin na nervově-paralytické, zpuchýřující, psycho-chemické, dusivé a dráždivé. Instrukční film natočený v Krátkém filmu Praha na objednávku Svazu pro spolupráci armádou (Svazarm) v roce 1972 věnuje pozornost především prvním dvěma výše […]

1 2 3 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha