Filmotéka a filmové technologie

Film „Parašutistický trenažér“

Film „Parašutistický trenažér“

  Krátkometrážní šestnáctimilimetrový instrukční film natočený Studiem ČAF pro potřeby paraklubů Svazarmu seznamuje diváky s konstrukcí a funkcí parašutistického trenažéru, jakož i s metodami výcviku na tomto zařízení. Konstrukce trenažéru má základnu 11 x 5 metrů a seskoková plošinka se nalézá ve výšce 8 metrů. Pohyblivý mechanismus sestává z lanka s postrojem a soustavy hlavního […]

Film „Inspektoři“

Film „Inspektoři“

  V listopadu 1990 byla podepsána Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Podepsalo ji 22 evropských států, Kanada a USA. Pro zajištění plnění závazků této smlouvy měl každý ze signatářů právo provádění kontrol a současně povinnost přijímat protokolem stanovené inspekce. Speciální výcvik inspektorů Československé armády probíhal na zámku Komorní Hrádek. To dokumentuje i krátký […]

Film „Léčení traumatického šoku v polních podmínkách“

Film „Léčení traumatického šoku v polních podmínkách“

  Bojující voják je extrémně zatěžován fyzicky i psychicky a nezřídka může při zranění nastat tzv. traumatický šok, který je těžkou, mnohdy i smrtelnou komplikací. Krátký instrukční film, určený především nižšímu a střednímu zdravotnickému personálu, pojednává o fyziologických příčinách traumatického šoku, jeho symptomech, stupních a jeho léčbě. Ve filmu jsou detailně znázorněny jednotlivé činnosti a […]

Film „Korunovační klenoty Království Českého“

Film „Korunovační klenoty Království Českého“

  Zdánlivě nepolitický film o historii a kráse korunovačních klenotů Českého království se v kontextu 50. výročí založení Československa v rozjitřené atmosféře podzimu roku 1968 stal manifestací na podporu české národní suverenity a odmítnutím cizí nadvlády. V rámci tvorby Jiřího Ployhara (1927–2009) tento film zapadal do linie vlastivědných filmů, kterých autor během 60. let natočil […]

Film „Křest lodi Legie“

Film „Křest lodi Legie“

Loď Legie byla prvním zaoceánským plavidlem plujícím pod československou vlajkou a stála tak u zrodu československé námořní plavby. Její nákup v Japonsku v roce 1920 přímo souvisí s evakuací československých legionářů z Vladivostoku. Loď byla původně zakoupena pro účely transportu legionářského materiálu, ale nakonec se řadu let plavila na světových oceánech jako námořní obchodní plavidlo […]

Film „Od kouřových signálů k optoelektronice“

Film „Od kouřových signálů k optoelektronice“

  Československý armádní film vyráběl poměrně často populárně vědecké filmy. Jejich smyslem bylo srozumitelným způsobem objasnit a zprostředkovat veřejnosti určité vědecké poznání tak, aby divák získal základní vhled do konkrétní problematiky. Jedním z nich je krátký film „Od kouřových signálů k optoelektronice“, který se zabývá vývojem prostředků spojení a dálkového předávání informací od starověku až […]

Film „Kraj dědiců husitské slávy“

Film „Kraj dědiců husitské slávy“

Na začátku osmdesátých let byla v Československém armádním filmu zahájena výroba cyklu filmů představujících administrativní kraje ČSSR. Podle tehdejšího správního členění Československa postupně vzniklo deset krátkých barevných dokumentárních filmů, které vlastivědným způsobem představovaly jednotlivé kraje. Tvůrci v nich stručně ukázali historické památky, přírodní krásy, hospodářství, průmysl a idealizovaný život lidí. Důraz byl kladen na rozvoj […]

Film „Péče o padák“

Film „Péče o padák“

Instruktážní film „Péče o padák“ byl natočen v Československém armádním filmu v roce 1952.  Výsadkové vojsko jakožto nejmladší složka ČSLA, vzniklá 1. října 1947, stále procházelo vývojem jak organizačním, tak i v oblasti výstrojního a materiálního vybavení. Film „Péče o padák“ seznamuje diváka s konstrukcí, ošetřováním a balením sovětského padáku čtvercového tvaru PDT-1. V první […]

Film „Hygienické zásady zásobování vojsk pitnou vodou“

Film „Hygienické zásady zásobování vojsk pitnou vodou“

  V polních podmínkách je důležitou otázkou zajištění vojsk dostatečným množstvím pitné vody. Bez vody člověk velmi rychle umírá; znečištěná voda může zase vyřadit velké množství vojáků z boje. Film představuje práci zdravotnické hlídky sestavené z ženijního a zdravotnického instruktora, která má za úkol nalézt v místě dislokace vojsk dostatečně vydatné zdroje pitné vody. Hlídka vypočítá, jaké množství vody […]

Film „Géniův rodný kraj“

Film „Géniův rodný kraj“

  Od poloviny šedesátých let vyráběl Československý armádní film pro Vládní výbor cestovního ruchu filmy zaměřené na propagaci uměleckých památek a přírodních krás Československa. Tato tvorba byla doménou kameramana a režiséra Jiřího Ployhara a plně v ní uplatnil svou uměleckou invenci a znalosti historie. Po jeho vynuceném normalizačním odchodu vyvstal vedení Československého armádního filmu problém, […]

Film „Cisternový automobil CA-18 T-815“

Film „Cisternový automobil CA-18 T-815“

  V polovině osmdesátých zaváděla Československá lidová armáda do výzbroje několik typů nových cisternových automobilů a plničů postavených na strojových spodcích automobilu Tatra 815. Jedním z nich byl cisternový automobil CA-18 určený pro dopravu, čerpání a také skladování kapalných pohonných hmot. Jeho základem byla nástavba se 7,5 mm silnou sklolaminátovou tříkomorovou nádrží o celkovém objemu […]

Film „Setkání v Lipsku“

Film „Setkání v Lipsku“

  Od roku 1956 se rozvíjela spolupráce mezi Československým armádním filmem (v roce 1957 přejmenovaným na Československé armádní filmové studio) a východoněmeckou společností DEFA Berlin (Deutsche Film-Aktiengesellschaft). V roce 1958 se výsledkem koprodukční spolupráce stal významný středometrážní barevný film „Setkání v Lipsku“. Je to filmová reportáž z průběhu 1. letní spartakiády spřátelených armád, která se […]

Film „O výsadkářích aneb aby se maminky nebály“

Film „O výsadkářích aneb aby se maminky nebály“

  Krátká televizní reportáž vznikla v Československém armádním filmu v roce 1964. Jejím  záměrem bylo především rozptýlit obavy rodičů budoucích vojáků základní služby, které čekalo zařazení k výsadkovým jednotkám ČSLA. Tvůrci filmu proto nejprve zavádí diváka do prostředí závodu na výrobu padáků a seznamují ho s náročností výroby, testováním a kontrolou spolehlivosti padáků. V reportáži […]

Film „Na záletech v Československu“

Film „Na záletech v Československu“

  Po etapě silně omezených kontaktů se Západem začalo socialistické Československo usilovat o posílení zahraničního turistického ruchu a přilákání devizových cizinců. Vládní výbor pro cestovní ruch, který byl pověřen koordinací propagačních aktivit, využíval také možnosti propagačního filmu. V této oblasti spolupracoval mimo jiné s armádním filmovým studiem, u nějž si po několik let objednával natáčení […]

Film „Zahlubovací zařízení na tanku T-55A a T-54AM“

Film „Zahlubovací zařízení na tanku T-55A a T-54AM“

  Za bojové situace v otevřeném a rovinatém terénu je tank vystaven pozorování, zásahům střel a ničivým účinkům jaderných zbraní. Nejúčinnější ochranu pak skýtá okop či kryt vyhloubený v zemi. Hloubí se buď ručně nebo pomocí zemních strojů či výbušnin. Tyto metody lze též kombinovat. V rychle se měnící situaci na bojišti má však tento […]

1 2 3 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha