Fond knihovny

KULKA, Erich. Židé v československém vojsku na Západě

KULKA, Erich. Židé v československém vojsku na Západě

  Když 1. září 1939 vypukla druhá světová válka, dotklo se to milionů mužů, kteří museli narukovat v rámci mobilizace. Československá exilová vláda v čele s Edvardem Benešem měla ovšem s výstavbou zahraničí armády obtíže, neboť nemohla mobilizovat v samotné republice. Musela se spolehnout na občany, kteří utekli z protektorátu, nebo na krajany žijící v […]

SPĚVÁČEK, Jiří. Král diplomat

SPĚVÁČEK, Jiří. Král diplomat

  Tragické datum pro naše dějiny není jen 21., ale i 26. srpen. V tento den roku 1346 údajně zazněla u francouzské obce Crécy-en-Ponthieu věta „Toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal…“.  Bitva u Kresčaku (jak do češtiny francouzský název překládáme) se stala první významnou bitvou stoleté války a pro naše dějiny černým […]

PUBIČKA, František: Chronologische Geschichte Boehmens. Siebenter Band, Unter König Wenzeln IVten

PUBIČKA, František: Chronologische Geschichte Boehmens. Siebenter Band, Unter König Wenzeln IVten

  Šestisté výročí úmrtí Václava IV. (*26. 2. 1361 – †16. 8. 1419), panovníka, který držel titul českého krále déle než většina ostatních, tentokrát připomeneme sedmým svazkem z řady „Chronologische Geschichte Boehmens“ jezuitského dějepisce Františka Josefa Pubičky, který vyšel pod   názvem „Unter König Wenzeln IVten“. Václavova smrt 16. srpna roku 1419 na Novém hradě u […]

LAPINSKI, Theophil. Feldzug der Ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849

LAPINSKI, Theophil. Feldzug der Ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849

  Revolučním válkám let 1848-1849 jsme se v naší rubrice již několikrát věnovali, ale na rozdíl od bojů v Uhrách zde hrály prim události v Čechách jako rozehnání kroměřížského sněmu a májové spiknutí. Válka v Itálii vstoupila do finální fáze po porážkách piemontského vojska v bitvách u Mortary a u Novary, které vyřadily sardinské království z boje, a […]

NOMIS, Leo, CULL, Brian. Jestřábi pouště: vzpomínky amerického pilota na izraelskou válku za nezávislost

NOMIS, Leo, CULL, Brian. Jestřábi pouště: vzpomínky amerického pilota na izraelskou válku za nezávislost

  Před 70 lety, 20. července 1949, skončila podpisem příměří mezi Izraelem a Sýrií izraelská válka za nezávislost. Tento více než rok trvající konflikt pak do značné míry předurčil další osud celého regionu Blízkého východu, neboť s existencí židovského státu se většina okolních arabských států dodnes nesmířila. O tom, jak významnou úlohu hrálo Československo při […]

Der 20. Juli 1944.

Der 20. Juli 1944.

  Dne 20. července uplyne 75 let od nejvýraznějšího pokusu německého protinacistického odboje o svržení vlády. Obdobných pokusů proběhla od nacistického uchopení moci celá řada, atentát z 20. července 1944 a následný pokus o převrat byl však zdaleka nejrozsáhlejší. Pomineme-li řadu zpravidla izolovaných pokusů o atentát bez přesahu v podobě převzetí moci ve státě, počátky […]

Sammlung der zuverlaeßigsten Nachrichten, die neueste Revolution in Frankreich betreffend.

Sammlung der zuverlaeßigsten Nachrichten, die neueste Revolution in Frankreich betreffend.

  Francouzská revoluční vlna z roku 1789 změnila zaběhnutý společenský řád v Evropě a následně podnítila i letité válečné konflikty, známé jako revoluční a napoleonské války. Na letošní rok připadá už 230. výročí dobytí Bastily, které si Francie každoročně připomíná 14. července jako začátek Velké francouzské revoluce. Tuto událost, stejně jako předchozí nepokoje ve Francii, […]

Bitva u Znojma a válka roku 1809

Bitva u Znojma a válka roku 1809

  Válka roku 1809 mezi Rakouským císařstvím a napoleonskou Francií je označována jako 5. koaliční, neboť na obou stranách bojovaly větší koaliční síly. Její průběh jsme si připomenuli již několikrát, viz zde, zde a zde. Její poslední a rozhodující, i když nedokončená, bitva se odehrála na našem území, a to u Znojma. Podobně jako v případě […]

JEŽEK, Zdeněk. Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918‒1919

JEŽEK, Zdeněk. Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918‒1919

  Po uzavření příměří a následném zastavení palby 24. června vyklidila do 30. června 1919 maďarská Rudá armáda Slovensko, k 3. červenci obsadily československé jednotky západní část vytyčené hraniční čáry a do 5. července se tak stalo i ve východní části země. Tímto de facto skončily boje o integritu mladého československého státu, které jsme si […]

DUNANT, Henri Jean. Vzpomínka na Solferino

DUNANT, Henri Jean. Vzpomínka na Solferino

  Před 170 lety, v březnu 1849, skončila drtivým vítězstvím vojska maršála Radeckého v bitvě u Mortary a Novary rakousko-sardinská válka a během dalších několika měsíců zlomili rakouští (mnohdy čeští) vojáci zbývající místa odporu italských povstalců, čímž skončila první italská válka za sjednocení fatální porážkou. Rakouské panství v severní Itálii mělo trvat ještě 10 let. […]

Kodýtková, Anna. 1919 : vzpomínky na Maďarskou a Slovenskou sovětskou republiku

Kodýtková, Anna. 1919 : vzpomínky na Maďarskou a Slovenskou sovětskou republiku

Po zahájení rudé ofenzivy, kterou jsme si připomněli knihou Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919 (viz zde) slavila maďarská armáda značné úspěchy a československé jednotky byly nuceny ustupovat. Bolševici zaznamenali značné územní zisky na východním a jižním Slovensku. Díky tomu mohli s podporou slovenských a českých komunistů 16. června v Prešově vyhlásit Slovenskou […]

KRETSCHMER, Helmut. Sturmpetition und Blockade Wiens im Jahre 1619

KRETSCHMER, Helmut. Sturmpetition und Blockade Wiens im Jahre 1619

  Před 400 lety tomu bylo již rok od vypuknutí českého stavovského povstání, které znamenalo začátek třicetileté války. O těchto událostech jsme psali v případě defenestrace zde a v případě prvního vojenského střetnutí u Čáslavi zde. Rok 1618 sice vyzněl ve prospěch stavovských vojsk, ale rychlé rozhodnutí nepřinesl. Zlom měl tedy přijít v roce následujícím. O […]

ERSTBERGER, Anton. Die deutschen Freikorps 1809 in Böhmen

ERSTBERGER, Anton. Die deutschen Freikorps 1809 in Böhmen

  Pátá koaliční válka roku 1809, která zasáhla Evropu před 210 lety, se odehrála na několika bojištích. Vedle hlavního, kterým se postupně staly jižní Bavorsko, Rakousko a nakonec jižní Morava, nelze opominout ani válečné události v severní Itálii, Dalmácii, Uhrách, Tyrolsku, Polsku a Haliči a v neposlední řadě v Sasku a severním Bavorsku. Na většině […]

Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919

Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919

  Boje o Slovensko před 100 lety vstoupily do další, mnohem intenzivnější fáze. Začátek československo-maďarské války let 1918–1919 jsme si knižně připomenuli již minulý měsíc (viz zde). Přesto stručně rekapitulujme, že po březnovém vyhlášení Maďarské republiky rad a dubnové rumunské ofenzivě se koncem téhož měsíce k zabírání dalších částí dřívějších Uher připojilo i Československo. Maďaři […]

Sammlung der Plane und Nachrichten von den beiden Hauptschlachten von Gross-Aspern und Teutsch-Wagram

Sammlung der Plane und Nachrichten von den beiden Hauptschlachten von Gross-Aspern und Teutsch-Wagram

  Začátek páté koaliční války proti napoleonské Francii a jejím spojencům před 210 lety jsme si připomenuli nedávno knihou Die Waffenthaten der Oestreicher im Jahre 1809. Po úvodních porážkách, které rakouská armáda utrpěla po vpádu do Bavorska od rychle reagujících Francouzů, ustoupil arcivévoda Karel Rakousko-Těšínský s částí vojska po pravém břehu Dunaje do Rakouska, zatímco […]

1 2 3 31

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha