Fond knihovny

FUČÍK, Julius. Přijde Rudá armáda na pomoc?

FUČÍK, Julius. Přijde Rudá armáda na pomoc?

  Otázka možnosti sovětské vojenské pomoci Československu v době mnichovské krize je dokonce i v současnosti živě diskutované téma. Ve své době se jí zabýval i Julius Fučík, levicový novinář a mýtická ikona komunistického odboje za druhé světové války. Konkrétně ve spisu Přijde Rudá armáda na pomoc? Ten vyšel během kritického roku 1938 v porovnání […]

OPIZ, Johann Ferdinand. Das Opiz´sche Kriegsspiel : ein Beitrag zur Bildung künftiger und zur Unterhaltung selbst der erfahrensten Taktiker.

OPIZ, Johann Ferdinand. Das Opiz´sche Kriegsspiel : ein Beitrag zur Bildung künftiger und zur Unterhaltung selbst der erfahrensten Taktiker.

  „Válečná hra“, Wargame, nebo Kriegsspiel, coby simulace taktiky, případně dokonce strategie, je fenomén vyskytující se ve vojenství již od starověku. V evropském prostředí se různé hry na tomto principu začaly znovu objevovat v 17. století po třicetileté válce, tedy v období vzniku stálých armád. Je to logické, neboť k simulaci je třeba jistá pevná […]

SUK, JIŘÍ. Labyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize

SUK, JIŘÍ. Labyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize

  Výročí “sametové revoluce“ v listopadu 1989 je svázáno se vzpomínkou na pád komunistického režimu a nástup jeho demokratické opozice. Symbolickým završením změn byla především volba nového nejvyššího představitele československého státu, tedy zvolení Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky (socialistickou nahradila federativní až o tři měsíce později), ke kterému došlo 29. prosince 1989. Brutální zásah bezpečnostních […]

SPENCER, Charles. Prince Rupert : the last cavalier

SPENCER, Charles. Prince Rupert : the last cavalier

  Dne 17. prosince 1619 se na Pražském hradě narodil českému králi syn. Malého prince pojmenovali jménem Ruprecht (Rupert) a stal se pravděpodobně nejslavnějším českým princem. Přestože patří v historiografii k všeobecně známým osobnostem, málokdy bývá spojován s našimi dějinami. Přesto jej například Čechokanaďané považují za symbolického prvního Čecha v Kanadě. Připomeňme si proto blíže […]

Nacionalen vojennoistoričeskij muzej – Sofija. Varna 1444

Nacionalen vojennoistoričeskij muzej – Sofija. Varna 1444

  Dne 10. listopadu 1444 u černomořské Varny čelilo křižácké vojsko polského a uherského krále Vladislava III. Jagellonského zhruba třikrát početnější osmanské armádě. Křesťané toho dne v takzvané „první bitvě národů“ velmi dobře využili kombinace defenzivní taktiky husitské vozové hradby (také v jejich řadách bojovalo nemálo bývalých husitů, paradoxně pod velením papežského legáta Giuliana Cesariniho, […]

ČECHURA, Jaroslav. Zimní král, aneb, české dobrodružství Fridricha Falckého

ČECHURA, Jaroslav. Zimní král, aneb, české dobrodružství Fridricha Falckého

  Dne 4. listopadu 1619 zaznělo svatovítskou katedrálou na konci korunovace českého krále slavnostní Te deum laudamus. Nutno podotknout, že korunovace to byla vpravdě netradiční, oproti všem předchozím a vlastně i následujícím. Neprováděl ji totiž jako tradičně arcibiskup, obvykle pražský (nebo osoba zastupující jeho úřad coby arcidiecézní administrátor), ale čtyři muži, z nichž dva reprezentovali […]

BECKER, Gottfried Wilhelm. Andreas Hofer und der Freiheitskampf in Tyrol 1809.

BECKER, Gottfried Wilhelm. Andreas Hofer und der Freiheitskampf in Tyrol 1809.

  Minulý měsíc jsme si připomenuli britskou expedici na ostrov Walcheren, která představovala polozapomenutý neúspěšný pokus o otevření druhé fronty války roku 1809. Dnes si připomeneme kulaté 210. výročí tohoto konfliktu asi naposledy a to pohledem na zcela specifické bojiště v Tyrolsku. Tato země patřila tradičně od 14. století rodu Habsburků vládnoucích v Rakousích. Po […]

HALADA, Jan, Ryvola, Mirko. Něžná revoluce v pražských ulicích

HALADA, Jan, Ryvola, Mirko. Něžná revoluce v pražských ulicích

  Před třiceti lety, roku 1989, se situace ve většině zemí východního bloku stávala pro vládnoucí komunistické strany hůře a hůře udržitelnou. Již dva roky probíhala Gorbačovova perestrojka, na níž navazovala postupná demokratizace sovětského režimu, v Polsku vyhrála červnové volby protikomunistická Solidarita, během léta se demokratizovalo Maďarsko a v návaznosti na to 9. listopadu ve […]

17. listopad 1943: památce zavražděných a umučených československých studentů

17. listopad 1943: památce zavražděných a umučených československých studentů

  Datum 17. listopad si nejspíš většina současníků spojuje primárně s rokem 1989. Poněkud do stínu novějších událostí se dostala starší historie tohoto dne, který se stal Mezinárodním dnem studenstva, a to jako jediný mezinárodní den s českým původem. Jaký byl sousled dějů před 80 lety? 15. března 1939 došlo k okupaci zbytku Československa Němci a […]

JENÍK z BRATŘIC, Jan. Z mých pamětí.

JENÍK z BRATŘIC, Jan. Z mých pamětí.

  Dne 5. října 1789, před 230 lety, zahájilo rakouské dělostřelectvo těžké ostřelování bělehradské pevnosti. „Všechny reduty a baterie, vybudované kolem pevnosti, střílely nepřetržitě a pumy a granáty, vržené do pevnosti ze sávského ostrohu, měly takový účinek, že pevnost byla zapálena na několika stranách, jedna budova za druhou se řítila a opevnění utrpělo velkou škodu. […]

Přepad a vzetí tvrze Stanjevice povstalci: 21. a 22. října 1869

Přepad a vzetí tvrze Stanjevice povstalci: 21. a 22. října 1869

  Prusko-rakouskou válku roku 1866 je možné považovat za poměrně dobře známou historickou událost, kterou jsme na našich stránkách připomínali již mnohokráte. V důsledku porážky Rakouského císařství došlo roku 1867 k takzvanému rakousko-uherskému vyrovnání, které je také poměrně dobře známé. Dopady dalekosáhlých státních reforem zasáhly i oblast ministerstva války. Roku 1868 byl přijat nový branný […]

PELET, Jean Jacques. Feldzug des Kaisers Napoleon in Deutschland im Jahre 1809

PELET, Jean Jacques. Feldzug des Kaisers Napoleon in Deutschland im Jahre 1809

  Pátá koaliční válka roku 1809, jejíž 210. výročí si letos průběžně připomínáme, skončila na středoevropském bojišti uzavřením příměří během bitvy u Znojma. Zastavily se tak boje mezi císařem Francouzů Napoleonem I. a jeho spojenci a Rakouským císařstvím. Na několika místech Evropy ale boje stále pokračovaly. Jednak se během července a srpna Německem k moři […]

KRZEMIEŇSKÁ, Barbara. Břetislav I.

KRZEMIEŇSKÁ, Barbara. Břetislav I.

  Jedno z téměř zapomenutých devítkových výročí patří tažení českého knížete Břetislava do Polska roku 1039, dobytí části Slezska s Vratislaví, Poznaně a dokonce i sídelního města Hnězdna (polsky Gniezno). Český kníže tím dosáhl primárního cíle celé výpravy – získání svatých ostatků. Jednalo se hlavně o relikvie po svatém Vojtěchu z rodu Slavníkovců, ale i […]

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými a přidruženými a Čechoslovenskem podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými a přidruženými a Čechoslovenskem podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919

  Dnes prezentujeme publikaci, která nám připomíná jednu velmi důležitou událost našich dějin, jež se stala před 100 lety. Přesto lze konstatovat, že naprosté většině datum 10. září 1919 mnoho neřekne. Velké oslavy 100. výročí jsme zažili hlavně v minulém roce a to 28. října při připomínce vyhlášení Republiky československé. V jejím stínu zůstalo stát […]

Národní politika z 1. září 1939

Národní politika z 1. září 1939

  Konec třicátých let se v Evropě nesl ve znamení sílícího mezinárodního napětí. Expansionismus a revizionismus nacistického Německa, hrozící použitím síly pro dosažení svých cílů, spolu s uplatněním politiky appeasementu v rozhodujících situacích měl za následek německou územní expanzi, aniž by situace přerostla v mezinárodní ozbrojený konflikt. Tato taktika se však dlouhodobě ukázala značně neprozřetelnou, […]

1 2 3 32

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha