Fond knihovny

Za svobodu

Za svobodu

  Ruské legie byly zásadní (z vojenského hlediska rozhodně nejzásadnější) složkou prvního československého odboje a komplexnější zmapování jejich osudů v první světové a ruské občanské válce bylo pro československou meziválečnou historiografii bezpochyby velkou výzvou. Celkem podle očekávání převzal péči o zpracování rozsáhlejších kompletních dějin československého odboje v Rusku Památník odboje (jeden z předchůdců dnešního VHÚ) […]

Hlas lidu z 26. října 1918

Hlas lidu z 26. října 1918

  Nespornou zásluhu na vzniku samostatného Československa měly české a slovenské krajanské komunity rozseté po celém světě. V jedné zemi však byly tyto komunity obzvláště početné a tím pádem pro čs. zahraniční odboj nejvýznamnější – byly to pochopitelně Spojené státy americké. USA byly v té době zemí otevřenou přistěhovalcům, mezi nimiž byla i řada imigrantů […]

VITRUVIUS POLLIO, Marcus. Di Architettura dal vero esemplare latino nella volgar lingua tradotto

VITRUVIUS POLLIO, Marcus. Di Architettura dal vero esemplare latino nella volgar lingua tradotto

  Deset knih o architektuře, v latinském originále De architectura libri X, je nejstarším dochovaným antickým komplexním pojednáním o architektuře, technice a prostorovém uspořádání. Exemplář této knihy, která ovlivnila antickou i středověkou architekturu a stala se základem architektury renesanční, nalezneme i v Knihovně VHÚ. Autor pojednání, Marcus Vitruvius Pollio, žil v 1. století před naším […]

Světozor 6. legionářskému Hanáckému pluku

Světozor 6. legionářskému Hanáckému pluku

  Čtyřicáté osmé číslo známého obrázkového týdeníku Světozor z 18. srpna 1920 bylo speciálně věnováno legionářskému 6. střeleckému pluku „Hanáckému“. Ten necelé dva měsíce předtím v rámci 23. transportu čs. legií dokončil svou dlouhou cestu z ruského Vladivostoku do Československa. S plukem přijel i Otto Matoušek, významná osobnost legionářské malířské tvorby. Právě jeho kresby tvořily […]

Zweihundert Jahre des K. u. K. Inf.-Reg. Humbert I., König von Italien Nr. 28.

Zweihundert Jahre des K. u. K. Inf.-Reg. Humbert I., König von Italien Nr. 28.

  Na jaře roku 1698, přesněji 29. května, obdržel plukovník Franz Sebastian hrabě Thürheim patent císaře Leopolda I., který mu ukládal, aby z šesti kompanií odloučených tímto od pěšího pluku polního podmaršála Philippa Emericha hraběte Metternicha, ležících tou dobou v Horních Uhrách, a ze šesti nově naverbovaných kompanií zformoval nový pěší pluk. Ten byl v […]

Olomouc a okolí.

Olomouc a okolí.

  Vznik samostatného Československa s sebou přinesl řadu úkolů mj. v oblasti správní a administrativní. Mezi ně patřily i dva zdánlivě nesouvisející úkoly, sice archivní rozluka s Rakouskem a potřeba závazného státního mapového díla. Komplexní mapování bylo klíčové z mnoha důvodů, z nichž nejdůležitější byly přesné vymezení a kodifikace nově stanovené státní hranice a ustavení […]

STEVIN, Simon. La castrametation.

STEVIN, Simon. La castrametation.

  Mezi letošní kulatá výročí (ačkoliv ta méně významná) můžeme zařadit i čtyři sta let od prvního francouzského vydání díla Castrametatio vlámského vědce Simona Stevina z roku 1618. Přestože tento autor v Česku příliš známý není, v Nizozemí a Belgii se mu dosud dostává značného uznání. Mimo jiné je po něm pojmenován belgický odborný matematický […]

Vídeňské illustrované noviny ze září 1918.

Vídeňské illustrované noviny ze září 1918.

  Na sklonku léta 1918 bylo již všeobecně patrné, že v dohledné době dojde ke zhroucení válečného úsilí a celkovému rozkladu centrálních mocností. Německo jako převážně národnostně homogenní stát před sebou mělo alespoň určitou (byť dosti nejistou) perspektivu zachování státního útvaru za cenu územních a materiálních ztrát, avšak nad mnohonárodnostním Rakouskem-Uherskem se stále více vznášela […]

Služební předpisy branné moci: G-XI Ochrana proti bojovým plynům (Náčrt).

Služební předpisy branné moci: G-XI Ochrana proti bojovým plynům (Náčrt).

  Rozvoj v používání chemických zbraní na bojištích první světové války s sebou přinesl i razantní pokrok v oblasti protichemické ochrany. Ačkoli první protichemická opatření měla ráz spíše improvizovaných prvků, systematická řešení na sebe nenechala dlouho čekat jak na poli ochranných pomůcek, zejména ikonických ochranných masek, tak v případě příslušné taktiky ochrany na všech organizačních […]

DILICH, Wilhelm. Kriegsbuch

DILICH, Wilhelm. Kriegsbuch

  Wilhelm Dilich (1571–1655) se v průběhu svého života stal autorem několika publikací zaměřených na stavbu bastionových fortifikací. Prosadil se jako významný představitel tzv. staroholandské školy pevnostního stavitelství, ačkoliv některé jeho stavební návrhy obsahovaly též prvky klešťového opevňovacího systému. Své teoretické postupy aplikoval v praxi ve větší míře pouze jednou – při opevňování Drážďan v […]

HONL, Ivan. Srážka u České Skalice 4. 8. 1758

HONL, Ivan. Srážka u České Skalice 4. 8. 1758

  Před nedávnem jsme se věnovali 260. výročí moravského tažení pruského krále Friedricha II., obléhání Olomouce a srážkám u Guntramovic a Domašova (podrobněji viz zde, zde a zde).  Poněkud ve stínu moravských vojenských operací zůstal neoprávněně závěr válečných událostí, který zasáhl oblast východních Čech. Právě jemu se věnuje dnes prezentovaný drobný tisk, pojednávající o srážce […]

Neďaleko od Trenčína: pamätnica k 300. výročiu bitky při Trenčianskej Turnej

Neďaleko od Trenčína: pamätnica k 300. výročiu bitky při Trenčianskej Turnej

  Dnešní knihou týdne si připomeneme události, které zasáhly naše země před 310 lety. Samotná publikace Neďaleko od Trenčína vyšla před 10 lety k 300. výročí bitvy u Trenčína (či Trenčianskej Turnej) a na jejím vydání participoval i slovenský Vojenský historický ústav, díky čemuž je kniha volně dostupná ve formátu pdf z jeho níže uvedených […]

Výroční zpráva Vojenského zeměpisného ústavu za rok 1925.

Výroční zpráva Vojenského zeměpisného ústavu za rok 1925.

  Vojenská kartografie má na českém území dlouhou tradici. Obor se v čistě národní dikci začal prvotně formovat již za první světové války v československých legiích v Rusku, kdy příslušné úlohy plnilo Topografické oddělení štábu „Čechovojsk“. Stejně jako drtivá většina ostatních orgánů bylo i toto oddělení dislokováno v železničních vagonech a na poněkud spartánské poměry […]

Československý denník z 19. července 1918

Československý denník z 19. července 1918

  Na konci listopadu 1917 vyšlo v Kyjevě nulté číslo Československého denníku, nové tiskoviny vydávané pod hlavičkou Odbočky Československé národní rady a Svazu čs. spolků na Rusi. Noviny pak sloužily více než dva roky jako jediný kontinuálně vycházející deník československé politické i vojenské akce v Rusku. S ohledem na probíhající ruskou občanskou válkou a s […]

GUALDO PRIORATO, Galeazzo. Historia della vita d’Alberto Valstain duca di Fritland

GUALDO PRIORATO, Galeazzo. Historia della vita d’Alberto Valstain duca di Fritland

  Osobnost Albrechta z Valdštejna jsme si připomněli minulý měsíc v souvislosti s monografií Zdeňka Kalisty Historie odcizení a snu (viz zde). Zásadní životní osudy slavného vojevůdce, který pocházel z východních Čech, proto jistě není nutné znovu připomínat. Za rozvedení ovšem stojí jedna ze zmínek, která v anotaci na Kalistovu knihu zazněla: „Svého prvního životopisu […]

1 2 3 28

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha