Fond knihovny

Služební předpisy branné moci: G-XI Ochrana proti bojovým plynům (Náčrt).

Služební předpisy branné moci: G-XI Ochrana proti bojovým plynům (Náčrt).

  Rozvoj v používání chemických zbraní na bojištích první světové války s sebou přinesl i razantní pokrok v oblasti protichemické ochrany. Ačkoli první protichemická opatření měla ráz spíše improvizovaných prvků, systematická řešení na sebe nenechala dlouho čekat jak na poli ochranných pomůcek, zejména ikonických ochranných masek, tak v případě příslušné taktiky ochrany na všech organizačních […]

DILICH, Wilhelm. Kriegsbuch

DILICH, Wilhelm. Kriegsbuch

  Wilhelm Dilich (1571–1655) se v průběhu svého života stal autorem několika publikací zaměřených na stavbu bastionových fortifikací. Prosadil se jako významný představitel tzv. staroholandské školy pevnostního stavitelství, ačkoliv některé jeho stavební návrhy obsahovaly též prvky klešťového opevňovacího systému. Své teoretické postupy aplikoval v praxi ve větší míře pouze jednou – při opevňování Drážďan v […]

HONL, Ivan. Srážka u České Skalice 4. 8. 1758

HONL, Ivan. Srážka u České Skalice 4. 8. 1758

  Před nedávnem jsme se věnovali 260. výročí moravského tažení pruského krále Friedricha II., obléhání Olomouce a srážkám u Guntramovic a Domašova (podrobněji viz zde, zde a zde).  Poněkud ve stínu moravských vojenských operací zůstal neoprávněně závěr válečných událostí, který zasáhl oblast východních Čech. Právě jemu se věnuje dnes prezentovaný drobný tisk, pojednávající o srážce […]

Neďaleko od Trenčína: pamätnica k 300. výročiu bitky při Trenčianskej Turnej

Neďaleko od Trenčína: pamätnica k 300. výročiu bitky při Trenčianskej Turnej

  Dnešní knihou týdne si připomeneme události, které zasáhly naše země před 310 lety. Samotná publikace Neďaleko od Trenčína vyšla před 10 lety k 300. výročí bitvy u Trenčína (či Trenčianskej Turnej) a na jejím vydání participoval i slovenský Vojenský historický ústav, díky čemuž je kniha volně dostupná ve formátu pdf z jeho níže uvedených […]

Výroční zpráva Vojenského zeměpisného ústavu za rok 1925.

Výroční zpráva Vojenského zeměpisného ústavu za rok 1925.

  Vojenská kartografie má na českém území dlouhou tradici. Obor se v čistě národní dikci začal prvotně formovat již za první světové války v československých legiích v Rusku, kdy příslušné úlohy plnilo Topografické oddělení štábu „Čechovojsk“. Stejně jako drtivá většina ostatních orgánů bylo i toto oddělení dislokováno v železničních vagonech a na poněkud spartánské poměry […]

Československý denník z 19. července 1918

Československý denník z 19. července 1918

  Na konci listopadu 1917 vyšlo v Kyjevě nulté číslo Československého denníku, nové tiskoviny vydávané pod hlavičkou Odbočky Československé národní rady a Svazu čs. spolků na Rusi. Noviny pak sloužily více než dva roky jako jediný kontinuálně vycházející deník československé politické i vojenské akce v Rusku. S ohledem na probíhající ruskou občanskou válkou a s […]

GUALDO PRIORATO, Galeazzo. Historia della vita d’Alberto Valstain duca di Fritland

GUALDO PRIORATO, Galeazzo. Historia della vita d’Alberto Valstain duca di Fritland

  Osobnost Albrechta z Valdštejna jsme si připomněli minulý měsíc v souvislosti s monografií Zdeňka Kalisty Historie odcizení a snu (viz zde). Zásadní životní osudy slavného vojevůdce, který pocházel z východních Čech, proto jistě není nutné znovu připomínat. Za rozvedení ovšem stojí jedna ze zmínek, která v anotaci na Kalistovu knihu zazněla: „Svého prvního životopisu […]

GADDIS, John Lewis. Studená válka.

GADDIS, John Lewis. Studená válka.

  Dějiny studené války se dle všeobecně přijímaného diskurzu historiků dělí na tzv. tradiční školu vzniklou krátce po druhé světové válce, která potvrzovala oficiální názor Spojených států ohledně smyslu studené války, který byl založen na myšlence expansionismu komunismu, na nějž USA pouze reagují. Druhý přístup se nazývá tzv. revizionismem, který v kontextu protestů proti válce […]

FELDMANN, Markus. Hundert Jahre Schweizer Wehrmacht.

FELDMANN, Markus. Hundert Jahre Schweizer Wehrmacht.

  Dějiny švýcarských ozbrojených sil jsou nedílně spjaty s komplikovanou historií regionu. Geografická poloha na křižovatce mezi italským, francouzským a německým prostorem se promítla do složitých, nicméně bezesporu pozoruhodných dějin na lokální i mezinárodní úrovni, kde vojenská stránka věci hrála nezanedbatelnou úlohu. Švýcarským typikem byly žoldnéřské jednotky v zahraničních službách. V období pozdního středověku se […]

PRESL, Friedrich. Der Sieg bei Kolin am 18. Juni 1757

PRESL, Friedrich. Der Sieg bei Kolin am 18. Juni 1757

  Datum 18. června se do vojenských dějin zapsalo významnou událostí opakovaně. Světové dějiny je patrně spojí s bitvou u Waterloo roku 1815 (podrobněji zde), česká vojenská historiografie pak akcentuje 18. červen 1942 a poslední boj našich parašutistů v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (podrobněji zde). Právem bychom do světových i českých […]

KALISTA, Zdeněk. Valdštejn: Historie odcizení a snu

KALISTA, Zdeněk. Valdštejn: Historie odcizení a snu

  Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna je osobností, která dodnes nepřestává fascinovat odborníky ani laické zájemce o historii. Albrecht (1583–1634) byl členem zchudlé větve panského rodu Valdštejnů. Jeho rodina se hlásila k víře jednoty bratrské, která na konci 16. století nebyla ostatními církvemi příliš respektována. V poměrně raném věku se stal sirotkem, když mu v […]

GADDIS, John Lewis. Strategies of containment: critical appraisal of US national security policy during the Cold war

GADDIS, John Lewis. Strategies of containment: critical appraisal of US national security policy during the Cold war

  Studená válka, která zásadně ovlivňovala většinu světa po valnou část druhé poloviny 20. století, dodnes oprávněně přitahuje pozornost badatelů. Zároveň je neodmyslitelně spjata s americkou koncepcí zahraniční politiky. Oběma tématům se na vysoké odborné úrovni věnuje představovaná kniha. Její autor, John Lewis Gaddis (1941–), je považován za předního odborníka na problematiku studené války. Je […]

CHOC, Pavel. Boje o Prahu za feudalismu.

CHOC, Pavel. Boje o Prahu za feudalismu.

    Hlavní město Praha zaujímalo už od raného středověku ústřední úlohu v našich dějinách. Jeho dodnes trvající role jakožto politického, správního a duchovního centra českých zemí je v mnoha ohledech unikátní. Není proto divu, že když významný historik 19. století Václav Vladivoj Tomek sepisoval svůj Dějepis města Prahy, vytvořil vlastně výklad českých dějin do […]

Apologia, Oder entschuldigungs Schrifft

Apologia, Oder entschuldigungs Schrifft

  Před čtyřmi sty lety došlo k události, která svými důsledky rozpoutala válku, jakou svět dosud nepoznal. Odstartovala totiž české stavovské povstání (1618–1620) a spolu s ním i třicetiletou válku (1618–1648), která přinesla nejen vojenské a celospolečenské změny, ale zároveň předznamenala pozvolnou globalizaci konfliktů následujících staletí. Dne 23. května 1618 byla provedena pražská defenestrace – […]

GRIMMELSHAUSEN, Hans Jakob Christoffel von. Der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus

GRIMMELSHAUSEN, Hans Jakob Christoffel von. Der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus

  Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622–1676) byl bezpochyby jedním z nejvýznamnějších německých barokních spisovatelů. Jeho literární dílo se lišilo od spisů většiny jeho současníků tím, že v něm popisoval životy prostých lidí – nízkých společenských vrstev a mnohdy též jedinců na okraji společnosti. Za zmínku také stojí, že jeho dílo obsahovalo prvky autobiografie a […]

1 2 3 28

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha