Fond knihovny

DUNANT, Henri Jean. Vzpomínka na Solferino

DUNANT, Henri Jean. Vzpomínka na Solferino

  Před 170 lety, v březnu 1849, skončila drtivým vítězstvím vojska maršála Radeckého v bitvě u Mortary a Novary rakousko-sardinská válka a během dalších několika měsíců zlomili rakouští (mnohdy čeští) vojáci zbývající místa odporu italských povstalců, čímž skončila první italská válka za sjednocení fatální porážkou. Rakouské panství v severní Itálii mělo trvat ještě 10 let. […]

Kodýtková, Anna. 1919 : vzpomínky na Maďarskou a Slovenskou sovětskou republiku

Kodýtková, Anna. 1919 : vzpomínky na Maďarskou a Slovenskou sovětskou republiku

Po zahájení rudé ofenzivy, kterou jsme si připomněli knihou Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919 (viz zde) slavila maďarská armáda značné úspěchy a československé jednotky byly nuceny ustupovat. Bolševici zaznamenali značné územní zisky na východním a jižním Slovensku. Díky tomu mohli s podporou slovenských a českých komunistů 16. června v Prešově vyhlásit Slovenskou […]

KRETSCHMER, Helmut. Sturmpetition und Blockade Wiens im Jahre 1619

KRETSCHMER, Helmut. Sturmpetition und Blockade Wiens im Jahre 1619

  Před 400 lety tomu bylo již rok od vypuknutí českého stavovského povstání, které znamenalo začátek třicetileté války. O těchto událostech jsme psali v případě defenestrace zde a v případě prvního vojenského střetnutí u Čáslavi zde. Rok 1618 sice vyzněl ve prospěch stavovských vojsk, ale rychlé rozhodnutí nepřinesl. Zlom měl tedy přijít v roce následujícím. O […]

ERSTBERGER, Anton. Die deutschen Freikorps 1809 in Böhmen

ERSTBERGER, Anton. Die deutschen Freikorps 1809 in Böhmen

  Pátá koaliční válka roku 1809, která zasáhla Evropu před 210 lety, se odehrála na několika bojištích. Vedle hlavního, kterým se postupně staly jižní Bavorsko, Rakousko a nakonec jižní Morava, nelze opominout ani válečné události v severní Itálii, Dalmácii, Uhrách, Tyrolsku, Polsku a Haliči a v neposlední řadě v Sasku a severním Bavorsku. Na většině […]

Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919

Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919

  Boje o Slovensko před 100 lety vstoupily do další, mnohem intenzivnější fáze. Začátek československo-maďarské války let 1918–1919 jsme si knižně připomenuli již minulý měsíc (viz zde). Přesto stručně rekapitulujme, že po březnovém vyhlášení Maďarské republiky rad a dubnové rumunské ofenzivě se koncem téhož měsíce k zabírání dalších částí dřívějších Uher připojilo i Československo. Maďaři […]

Sammlung der Plane und Nachrichten von den beiden Hauptschlachten von Gross-Aspern und Teutsch-Wagram

Sammlung der Plane und Nachrichten von den beiden Hauptschlachten von Gross-Aspern und Teutsch-Wagram

  Začátek páté koaliční války proti napoleonské Francii a jejím spojencům před 210 lety jsme si připomenuli nedávno knihou Die Waffenthaten der Oestreicher im Jahre 1809. Po úvodních porážkách, které rakouská armáda utrpěla po vpádu do Bavorska od rychle reagujících Francouzů, ustoupil arcivévoda Karel Rakousko-Těšínský s částí vojska po pravém břehu Dunaje do Rakouska, zatímco […]

Časopis Vládní vojsko

Časopis Vládní vojsko

  Po březnové okupaci a zřízení Protektorátu Čechy a Morava bylo započato s likvidací československého Ministerstva národní obrany. Přirozeně přitom vyvstal problém s velkým množstvím vojenského (a civilního) personálu, který se ocitl bez práce. Částečným řešením bylo zřízení vládního vojska, „výkonného orgánu české vládní moci“, do jehož struktur přešla část důstojníků i poddůstojníků někdejší československé […]

TRAUB, Hugo. Květnové spiknutí v Čechách roku 1849

TRAUB, Hugo. Květnové spiknutí v Čechách roku 1849

  Výročí revolučních válek let 1848–1849 jsme si v minulém i tomto roce připomínali již několikrát (naposledy zde). Naše historiografie se v naprosté většině případů věnovala primárně událostem domácím, které se vztahovaly ke svatodušním bouřím roku 1848. Pozdější děje roku 1849 jsou často marginalizovány a je jim věnována minimální pozornost. Dnes prezentovaná publikace PhDr. Hugo […]

Srážka u Nebes [v roce 1759]

Srážka u Nebes [v roce 1759]

  Před 260 lety Evropou a vlastně i zbytkem světa otřásala sedmiletá válka, která zasáhla kromě starého kontinentu i obě Ameriky, Indii, Afriku, Oceánii a moře obecně. O jejím středoevropském bojišti jsme psali již několikrát (viz Lovosice 1756 1 – ZDE, Lovosice 1756 2 – ZDE, Kolín 1757 – ZDE , Olomouc 1758 – ZDE, […]

JEŽEK, Zdeněk. Boj o Slovensko v letech 1918–1919

JEŽEK, Zdeněk. Boj o Slovensko v letech 1918–1919

  Před 100 lety bojovala mladá Československá republika o svoji integritu a o vymezení svých hranic. Některé události z tohoto období jsme si již připomínali spolu s knihami věnovanými tématům obsazení pohraničí (zde) a bojům o Těšínsko (zde). Posledním a největším konfliktem, kterým musel nový stát projít, byla československo-maďarská válka o Slovensko. A protože právě […]

[ROTHENBURG, Friedrich Rudolf von.] Die Waffenthaten der Oestreicher im Jahre 1809

[ROTHENBURG, Friedrich Rudolf von.] Die Waffenthaten der Oestreicher im Jahre 1809

  Koaliční války proti revoluční a posléze napoleonské Francii zmítaly Evropou přes 20 let (1792–1815) a přinesly dalekosáhlé změny, nejen ohledně hranic evropských států, ale nakonec se staly i milníkem ve vývoji celé společnosti, neboť její proměnu ve společnost národní a občanskou již nešlo zastavit žádnou „svatou aliancí“. I vojenství prošlo během těchto bouřlivých let […]

ZEILLER, Martin. Topographia Franconiae

ZEILLER, Martin. Topographia Franconiae

  Jedním z významných nakladatelských projektů raného novověku bylo kolem poloviny 17. století vydávání série topografií – geografických a částečně též historických popisů jednotlivých regionů Svaté říše římské. Pro většinu českých badatelů je patrně nejzajímavějším dílem tohoto vydavatelského počinu svazek Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, jehož mladší edici z roku 1927 jsme v naší rubrice […]

KOKOSOV, V. B. Protiatomová, protichemická a protibakteriologická ochrana vojáka v boji.

KOKOSOV, V. B. Protiatomová, protichemická a protibakteriologická ochrana vojáka v boji.

  Zbraně hromadného ničení prošly během první poloviny 20. století překotným vývojem od obecně známého nasazení chemických zbraní na bojištích první světové války po první bojové užití jaderné zbraně Spojenými státy americkými v roce 1945. Analogicky s výzkumem nových látek pokračoval i vývoj příslušných ochranných opatření a mezinárodních legislativních snah o omezení užití a vývoje […]

EYLEND, Martin. Modus artis fortificatoriae Belgicus

EYLEND, Martin. Modus artis fortificatoriae Belgicus

  Příručky pevnostního stavitelství byly v průběhu raného novověku specifickým typem naukové literatury, který zpravidla stál na pomezí dvou žánrů – vojenských příruček a publikací o architektonickém umění. Většinu fortifikačních manuálů 17. století představují velkoformátové svazky opatřené značným množstvím ilustračních mědirytů, přičemž typografická úroveň těchto publikací je poměrně vysoká. Spolu s často honosnými vazbami se […]

Mit dem VII. Korps ins Sudetenland: Erinnerungsblätter aus großer Zeit

Mit dem VII. Korps ins Sudetenland: Erinnerungsblätter aus großer Zeit

  15. březen 1939 patří k nejtemnějším dnům novodobých českých dějin. Počátky vojenského obsazení, zřízení Protektorátu Čechy a Morava a následné více než šestileté okupace byly paradoxně německým porušením Mnichovské smlouvy uzavřené 30. září předchozího roku. Těmto událostem předcházel diplomatický nátlak na druhorepublikovou vládu, vyhlášení samostatnosti Slovenska 14. března a cesta prezidenta Háchy s ministrem […]

1 2 3 30

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha