Varia

Prozatímní disciplinární řád československého vojska, 1918

Prozatímní disciplinární řád československého vojska, 1918

  Po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky v říjnu 1918 se na základě stávajících rakousko-uherských a nově tvořených dobrovolnických jednotek začalo formovat československé domácí vojsko. Památkou na toto období je prozatímní disciplinární řád, který první československý ministr národní obrany Václav Klofáč schválil dne 23. listopadu 1918. Tento řád nahrazoval obdobné předpisy rakousko-uherské armády a […]

Vyhláška o sbírce ve prospěch uprchlíků, 1938

Vyhláška o sbírce ve prospěch uprchlíků, 1938

  V průběhu roku 1938 opustily pohraniční oblasti Československa desetitisíce osob. V očekávání válečného konfliktu a henleinovských bojůvek odcházely první rodiny směrem do českého vnitrozemí už během jarních měsíců. Vrchol nastal v průběhu září a především října, kdy odstoupené pohraniční oblasti museli opustit i dosud setrvávající státní zaměstnanci se svými rodinami. Společně s nimi prchali […]

Kontrolní otisk vyhlášky o stanném právu nad Prahou a okolím, 1918

Kontrolní otisk vyhlášky o stanném právu nad Prahou a okolím, 1918

  Události dne 28. října 1918 začali v Praze poměrně živelně a jejich průvodním jevem se stali spontánní lidová shromáždění, jejichž rozsah překvapil i samotné představitele odboje. Po zveřejnění Andrássyho nóty, kterou si lidé nepřesně vyložili jako kapitulaci, zaplnily střed města už krátce před polednem desetitisíce manifestantů, jejichž průvody volaly slávu Wilsonovi, Masarykovi a Československu. Strhávání […]

Torzo porcelánové dýmky nalezené při exhumaci těla československého legionáře

Torzo porcelánové dýmky nalezené při exhumaci těla československého legionáře

  Dýmka patřila již od 17. století k neodmyslitelným atributům vojáka a tuto pozici si udržela až do první světové války, kdy její výhradní postavení převzala cigareta. Na začátku 20. století byla mezi vojáky populární malovaná porcelánová dýmka vyzdobená motivem s vojenskou tématikou, tzv. „reservistenpfeifen“. Zpravidla se na takové dýmce objevovaly výjevy z kasárenského života, v menší míře […]

Legitimace sportovního klubu osady „KAREM“ na jméno Arnošt Hrad

Legitimace sportovního klubu osady „KAREM“ na jméno Arnošt Hrad

  Legitimaci sportovního klubu osady KAREM vlastnil četař Arnošt Hrad (1914–1938), příslušník IV. praporu hraničářského pluku 6, který byl během zářijové mobilizace v roce 1938 zařazen v posádce pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“. Po podepsání mnichovské dohody se Arnošt Hrad nesmířil s rozkazem opustit opevnění a v době vyklízení přiděleného objektu se dne 3. […]

Mobilizační vyhláška, 1938

Mobilizační vyhláška, 1938

  Zatímco v československém pohraničí probíhali již několik dní otevřené boje mezi československou armádou a sudetoněmeckým Freikorpsem, v porýnském Bad Godesbergu se dne 22. září 1938 sešel Chamberlain s Hitlerem. Chamberlain mohl Hitlerovi oznámit československý souhlas s britsko-francouzským návrhem na odstoupení území s více než 50 % německého obyvatelstva. K Chamberlainovu překvapení to však Hitlerovi […]

Věnec z kóty Doss Alto

Věnec z kóty Doss Alto

  Bitva o Doss Alto na jihotyrolské frontě v září 1918 patří k nejslavnějším vystoupením československé legie v Itálii. Ačkoli se jednalo jen o lokální operaci, vysoká morálka a vojenské schopnosti československých legionářů zajistily bitvě nevšední publicitu. Úsek fronty držený v září 1918 československými legionáři byl 20 kilometrů dlouhý a nacházel se na severním úbočí […]

Partitura „Nám tvrz, nepřátelům hráz“

Partitura „Nám tvrz, nepřátelům hráz“

  V průběhu roku 1938 vznikla k utužení morálky československého národa v očekávaném konfliktu celá řada vlasteneckých textů a pamfletů. Mezi ty povedenější lze jistě zařadit i partituru „Nám tvrz, nepřátelům hráz“, která vyšla v Plzni v roce 1938. Partituru tvoří dvojlist, který kromě samotné hudební skladby zaujme i grafickou výzdobou, které dominuje praporečník dělostřeleckého […]

Žádost vojáků 1. čs. samostatného polního praporu o odeslání na frontu

Žádost vojáků 1. čs. samostatného polního praporu o odeslání na frontu

  V červenci 1942 byla dokončena transformace první vševojskové čs. jednotky na území SSSR do podoby 1. čs. samostatného polního praporu. Jednalo se shodou okolností o rozhodující období války – sovětská obrana na jižním úseku východní fronty se nacházela v hluboké krizi, v Africe stála německá vojska na hranici Egypta a v Atlantiku vrcholila ponorková […]

Vlajka potřísněná krví, 1968

Vlajka potřísněná krví, 1968

  Jednou z prvních obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se brzy ráno 21. srpna 1968 stal devětadvacetiletý Antonín Jarušek z Čakovic, který byl před budovou Ústředního výboru KSČ palbou sovětských vojáků těžce raněn do hlavy. Projektil mu způsobil průstřel lebky a poškození pravé části mozku. Přivolaná sanitka jej převezla do nedaleké Nemocnice na […]

Fotografie myslivce c. a k. praporu polních myslivců č. 2 na sočské frontě

Fotografie myslivce c. a k. praporu polních myslivců č. 2 na sočské frontě

  Na začátku srpna 1916 zahájila italská armáda v oblasti dolního toku řeky Soči ofenzivu, která vešla do dějin jako 6. bitva na Soči. Bitvě předcházela devítihodinová dělostřelecká příprava, po které do boje vyrazila italská pěchota. Ta v prvních dnech ofenzivy dobyla strategicky důležitý vrchol Sabotin (609 m. n. m.) a pod ním ležící ruiny […]

Ručně psaný leták z italské fronty, 1918

Ručně psaný leták z italské fronty, 1918

  Československé legie v Itálii, formované od dubna 1918, tvořily v době první světové války nejmladší část československého zahraničního vojska. Důvody, které znemožňovaly vytvoření československých dobrovolnických jednotek již v dřívějším období lze hledat především v rezervovaném přístupu Itálie ke slovanskému osvobozeneckému hnutí, které bylo mnohdy v přímém rozporu s italskými válečnými cíli. Množství dobrovolníků odhodlaných bojovat […]

Školní vysvědčení parašutisty Jiřího Potůčka

Školní vysvědčení parašutisty Jiřího Potůčka

  Jiří Potůček (12. 7. 1919–2. 7. 1942) patří k těm osobnostem československého odboje, které není nutné dlouze představovat. Budoucí radista paraskupiny SILVER A se narodil v jihotyrolském městečku Bruneck, kde byli jeho rodiče ve službách hraběte Šternberka. Později se rodina přestěhovala do obce Vranov (dnes Břasy, okr. Rokycany), kde mladý Potůček strávil dětství. Nadějně […]

Štítek z hrobu padlých legionářů v Cecové

Štítek z hrobu padlých legionářů v Cecové

  Bitva u Zborova dne 2. července 1917 byla součástí tzv. Kerenského ofenzívy a představovala první hromadné vystoupení československých legií na východní frontě. Útok legionářů začal přibližně v 9 hodin ráno a do odpoledne pronikl čtyřmi liniemi rakousko-uherské obrany až do hloubky téměř 5 km a získal 3300 zajatců.  Vítězství nemělo jen okamžitý taktický a […]

Artefakty z bitvy u Trutnova v roce 1866

Artefakty z bitvy u Trutnova v roce 1866

  Bitva u Trutnova dne 27. června 1866 vešla do dějin jako jediné střetnutí prusko-rakouské války, které skončilo rakouským vítězstvím. Pruský I. sbor pod vedením generála Bonina se zde pokusil o průnik do českého vnitrozemí, ale u Trutnova narazil na rakouský X. sbor podmaršálka Gablenze. Rakouské síly střežící široký hraniční úsek byly na počátku bitvy […]

1 2 3 17

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha