Varia

Předvolební leták KSČ, 1946

Předvolební leták KSČ, 1946

  Dne 26. května 1946 se v Československu konaly první poválečné a zároveň na dlouhou dobu poslední demokratické parlamentní volby. Kandidovat mohly jen strany Národní fronty, tedy čtyři strany v českých zemích a čtyři na Slovensku, které byly jako jediné po válce povoleny. Systém již nepočítal s koalicí a opozicí, ale s účastí všech stran […]

Tabatěrka rakousko-uherského letce

Tabatěrka rakousko-uherského letce

  S rozšířením cigaret v době 1. světové války se mezi osobními věcmi vojáků začali houfně objevovat i různé modely tabatěrek, které umožnily již ubalené cigarety bezpečně přenášet v kapse stejnokroje. Reprezentativní tabatěrka se záhy stala módním doplňkem. Zatímco mezi pěšáky se cenila „zákopová“ práce s vlastnoruční rytinou, mezi důstojníky si svou oblibu podrželi i […]

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

  Pardubický rodák a zeť Ernesta Denise Ing. Václav Dostal (1888‒1915) patřil mezi významné osobnosti české kolonie v Paříži, ve které žil od roku 1911. Jako přesvědčený zastánce české samostatnosti propašoval z domova plány rakousko-uherské pevnosti Přemyšl, které po vypuknutí 1. světové války předal ruskému velvyslanci a sám se společně s dalšími krajany přihlásil do […]

Fotbalový míč ze zápasu Inter Allied Army v. British Army

Fotbalový míč ze zápasu Inter Allied Army v. British Army

  Aktivity spojeneckých vojáků ve Velké Británii se za 2. světové války neomezovaly jen na výcvik. Důležitou částí volnočasových aktivit byl i sport. Největší popularitě se napříč všemi spojeneckými armádami těšil fotbal, který sehrál i důležitou tmelící roli v podobě Inter Allied Services Cup. Této soutěže se aktivně účastnil i výběr československé armády. Vyvrcholením první […]

Razítko velitelství I. čs. sboru v SSSR

Razítko velitelství I. čs. sboru v SSSR

  Masový příchod branců z řad slovenských vojáků zajatých ve válce proti SSSR a českých krajanů z ukrajinské Volyně umožnil v dubnu 1944 reorganizaci československé armády v SSSR podle tabulek sovětského lehkého sboru s brigádami místo divizí. Vznikla tak největší vojenská jednotka, kterou československá armáda za 2. světové války disponovala. Úměrně k velikosti armády rostlo […]

Štítek na zavazadlo Františka Malého

Štítek na zavazadlo Františka Malého

  K prvnímu poválečnému únosu letadla z Československa došlo 6. dubna 1948. Organizátorem útěku byl bývalý velitel 311. čs. bombardovací peruti RAF pplk. Vladimír Nedvěd, který pro svůj plán získal trojici bývalých spolubojovníků z RAF – Stanislava Huňáčka, Františka Malého a Františka Martínka – kteří byli v té době zaměstnáni u Československých aerolinií. Únosci se […]

Vstupenka na Koncert pro konvoj

Vstupenka na Koncert pro konvoj

  Sbírka VHÚ Praha neobsahuje pouze předměty z období obou světových válek, ale je průběžně doplňována i o předměty z nepříliš vzdálené minulosti. Mezi takové patří i vstupenka z Koncertu pro konvoj, který byl pořádán dne 31. března 2015 v divadle La Fabrika v Praze. Koncert před téměř čtyřmi stovkami diváků zahájila dívčí kapela Totál […]

Tabatěrka rakousko-uherského vojáka

Tabatěrka rakousko-uherského vojáka

  V poslední čtvrtině 19. století se na tabákovém trhu objevila novinka – cigareta. Její nástup je spojen se změnou životního stylu části populace, které dosud dominantní dýmkový tabák přestává vyhovovat a zároveň nemá prostředky na pravidelný nákup drahých doutníků. Cigaretové výrobky jsou sice dražší než dýmkový tabák, ale přinášejí podstatnou úsporu času, což je […]

Dopisnice letecké pošty z obležené pevnosti Přemyšl

Dopisnice letecké pošty z obležené pevnosti Přemyšl

  Středobod rakousko-uherského válečného úsilí na východní frontě na počátku roku 1915 představovaly snahy o vyproštění pevnosti Přemyšl z ruského obklíčení.  V pořadí již druhé a nejdelší obležení Přemyšlu začalo 9. listopadu 1914 a trvalo až do 22. března 1915, kdy se po vyčerpání zásob a ztroskotání snahy o proražení z obklíčení téměř 120 000 […]

Francouzská identifikační známka M1918 z pozůstalosti Viléma Sachera

Francouzská identifikační známka M1918 z pozůstalosti Viléma Sachera

  V červenci 1918 zavedla francouzská armáda nový model identifikační známky, která měla postupně nahradit v té době používané známky M1881 nošené v páru. Nová známka se vyznačovala perforovanou linkou, která oddělovala dva identické texty. V případě úmrtí se jedna polovina odlomila pro potřeby evidence padlých a druhá polovina zůstala s tělem, čímž se odstranila […]

Vycházková hůl z první světové války

Vycházková hůl z první světové války

  Vycházková hůl představovala před rokem 1914 nezbytný doplněk elegantního muže. Své místo v šatníku si podržela i na frontách 1. světové války, kde zvláště v těžko prostupném horském terénu představovala nejen módní rekvizitu, ale i praktického pomocníka. Ačkoli v rakousko-uherské armádě byla součástí vydávané horské výstroje i dlouhá hůl, tzv. bergstock, mnoho vojáků preferovalo krátké modely […]

Propagační kalendář československých legií v Itálii na rok 1918

Propagační kalendář československých legií v Itálii na rok 1918

  Propagační kalendář československého odboje v Itálii na rok 1918 tvoří jednoduchý uprostřed přehnutý list, vnější strana je vyvedena v červenobílé barvě se stylizovaným sdruženým znakem odboje a textem “Česko-slovácká 1918 legie”. Uvnitř je vytištěn kalendář s přehledem tehdy platných svátků. Za pozornost stojí především protirakouská agitace, která se nachází na zadní straně. Podle jejího […]

Kalendář na rok 1945 z věznice Neubrandenburg

Kalendář na rok 1945 z věznice Neubrandenburg

  Mezi nejvýraznější spolupracovníky paraskupiny ZINC patřil učitel Cyril Žižlavský z Vřesovic, který byl vzdálený příbuzný velitele skupiny npor. Oldřicha Pechala. Ten ho navštívil v jeho bytě v Koryčanech krátce po vysazení skupiny na počátku dubna 1942. Pobyt však nezůstal bez následků a již 15. dubna se u Žižlavských objevilo gestapo. Zatímco Cyrilovi se podařilo […]

Cestovní sada rozdávaná vojákům o Vánocích 1915

Cestovní sada rozdávaná vojákům o Vánocích 1915

  V průběhu první světové války bylo zvykem dávat vojákům o Vánocích různé sváteční přídavky a dárky. Jejich velikost byla proměnlivá v závislosti na konkrétní armádě, útvaru a trvání války, přičemž platí, že jejich kvalita i kvantita s pokračující válkou klesala. Prezentovanou sadu obdrželi o Vánocích roku 1915 rakousko-uherští vojáci, zotavující se v posádkové vojenské […]

Vzpomínky z vojny Ludvíka Koška

Vzpomínky z vojny Ludvíka Koška

  Předtištěné památníky patřily v letech první republiky k oblíbeným suvenýrům z vojenské služby. Kromě několika úvodních stran obsahoval takový památník i řadu ilustrací s vojenským motivem, které byly rozesety mezi volnými listy. Na závěr pak bylo přidáno několik tvrdších listů, které mohli sloužit jako fotoalbum. Předtištěný památník Vzpomínky z vojny ze Školy leteckého dorostu […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha