Varia

Legitimace generála Kamila Holého, 1920

Legitimace generála Kamila Holého, 1920

  Divizní generál Kamil Holý (28. 9. 1873–26. 1. 1952) pocházel z české vojenské rodiny a svůj osud měl tak předurčen již od útlého věku. Po absolvování klasického německého gymnázia v Praze nastoupil na Technickou vojenskou akademii ve Vídni a od září 1895 sloužil jako velitel čety u c. a k. ženijního pluku č. 3. […]

Identifikační známka Mle 1881 používaná legionářem Roty Nazdar

Identifikační známka Mle 1881 používaná legionářem Roty Nazdar

  Vojenské identifikační známky se ve výbavě armád začaly objevovat v druhé polovině 19. století. Mezi jejich průkopníky patřila francouzská armáda, která se myšlenkou štítku umožňujícího identifikovat padlé vojáky (plaque d’identité) zabývala již v předvečer prusko-francouzské války a oficiálně jej zavedla v roce 1881. Podle předpisu se na líc razilo jméno, příjmení a rok odvodu, […]

Váza z nábojnice vytepaná slovenským vojákem, 1942

Váza z nábojnice vytepaná slovenským vojákem, 1942

  Jednou z nejrozšířenějších ukázek zákopového umění jsou zdobené dělostřelecké nábojnice. Dělostřelectvo bylo rozhodující zbraní války a dělostřelecká munice tak představovala výmluvný a zároveň dostupný symbol modernity a zkázy. Její „demilitarizace“ do podoby tepané vázy pak vytvářela zajímavý umělecký kontrast a mezi vojáky se těšila velké oblibě. Móda tepaných nábojnic se rozšířila za první světové […]

Agitační letáky Slovenské republiky rad, 1919

Agitační letáky Slovenské republiky rad, 1919

  V průběhu československé vojenské intervence proti Maďarské republice rad byla na území dočasně obsazeného východního a jižního Slovenska vytvořena Slovenská republika rad. Loutkový stát pod vedením českého revolucionáře a novináře Antonína Janouška vznikl dne 16. června 1919 v Prešově a existoval pouhé tři týdny. S ohledem na tuto situaci jsou památky na něj poměrně […]

Program slavnosti u československé posádky v Irkutsku a Innokentěvské, 1919

Program slavnosti u československé posádky v Irkutsku a Innokentěvské, 1919

  Zatímco sibiřský venkov byl v roce 1919 sužován událostmi ruské občanské války, ve velkých městech roztroušených po transsibiřské magistrále stále probíhal čilý kulturní život. Vydatnou měrou se na něm podíleli i příslušníci intervenčních armád, kteří zde byli posádkou a vykonávali strážní službu. Propagační leták s česky vypsaným programem zve na akci uspořádanou na počest […]

Vojenské rozdělení Československé republiky

Vojenské rozdělení Československé republiky

  V létě roku 1919 se československá armáda skládala ze zahraničního vojska, domácího vojska a dobrovolnických formací. Tento stav vytvářel po stránce struktury a organizace poněkud neutěšenou situaci. Po definitivním ukončení bojových operací na Slovensku tak bylo přistoupeno k unifikaci, která měla sjednotit organizaci, vybavení a výzbroj jednotek. Od roku 1920 se vojenská správa územně […]

Pohlednice odeslaná Aloisem Vašátkem při útěku z protektorátu

Pohlednice odeslaná Aloisem Vašátkem při útěku z protektorátu

  Po německé okupaci českých zemí odcházeli bývalí příslušníci armády i vlastenecky smýšlející muži za hranice protektorátu s cílem vstoupit do československé zahraniční armády. Způsoby, kterými se uprchlíci loučili se svými nejbližšími, byly různé. Důležitým, avšak zdaleka ne vždy dodržovaným předpokladem bylo, aby svým jednáním neohrozili bezpečnost rodin a ani na svou stopu nepřivedli předčasně […]

Dřevěná loutka psa Pluta

Dřevěná loutka psa Pluta

  Ve sbírce VHÚ Praha se nachází řada předmětů, jejichž souvislost s vojenstvím je na první pohled skryta. To je i případ loutky psa Pluta, který patřil Libušce Novákové, dceři legendárního leteckého akrobata a olympijského reprezentanta Františka Nováka (1902–1940). Loutka je poskládaná z dřevěných článků, jimiž je protažen provázek zakončený kovovým kroužkem. Provázek je úmyslně […]

Papírová vyznamenání 4. střeleckého pluku

Papírová vyznamenání 4. střeleckého pluku

  Začátek roku 1919 se pro československé legionáře na Sibiři odehrával ve znamení přerodu z dobrovoleckého vojska na pravidelnou československou armádu, což se neobešlo bez komplikací. Velké pobouření způsobil především rozkaz M. R. Štefánika č. 588 z 16. ledna 1919 a zveřejněný 28. února 1919, kterým byly zrušeny volené samosprávné orgány čs. vojska. Tyto orgány […]

Upomínkový pohár na bitvu u Melegnana, 1859

Upomínkový pohár na bitvu u Melegnana, 1859

  Snaha o sjednocení roztříštěné Itálie, tzv. risorgimento, byla v polovině 19. století ústředním bodem politiky Sardinského a později Sardinsko-piemontského království. Hlavní překážkou v tomto úsilí bylo rakouské panství v severní Itálii, především pak rakouská armáda, která v první válce za sjednocení Itálie v letech 1848–1849 dokázala porazit početně silnější konglomerát italských armád. Obrat v […]

Průkaz vládního vojska

Průkaz vládního vojska

  Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava obdrželo již v prvním období své existence vlastní průkazky, které se viditelně odlišovaly od vojenských dokladů používaných předválečnou Československou armádou. Průkazka byla natištěna na voskovaném plátně. Na přední straně se nacházely základní údaje o majiteli a jeho fyzický popis včetně fotografie, na zadní straně byl prostor pro zanesení […]

Přání ke Dni matek, 1941

Přání ke Dni matek, 1941

  Oslavy mateřství mají ve světě dlouhou tradici, kterou lze doložit již v pravěkých a starověkých kulturách. Například v Římě se slavily tzv. Matronalie, které připadaly na první březnový den a byly zasvěceny bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček. V moderní podobě se svátek matek poprvé slavil v roce 1907 v Americe. Jako […]

Úlomky z letadla Caproni Ca.33, ve kterém zahynul M. R. Štefánik, 1919

Úlomky z letadla Caproni Ca.33, ve kterém zahynul M. R. Štefánik, 1919

  V únoru 1919 se československý ministr války generál Milan Rastislav Štefánik (1880–1919) vrátil ze Sibiře do Evropy a chystal se k návratu do svobodné vlasti. Při letu z Itálie do Československa dne 4. května 1919 však jeho letadlo těsně před přistáním nedaleko Bratislavy v nízké výšce havarovalo a všichni tři členové posádky zahynuli. Krátce […]

Dubnová ústava, 1848

Dubnová ústava, 1848

  Na počátku roku 1848 zasáhla Evropu vlna revolucí, známá jako jaro národů. Stranou nezůstalo ani Rakouské císařství, kde revoluční události začaly na počátku března ve Vídni jako liberální petiční hnutí. Důvodem byla především nespokojenost s Metternichovským absolutismem. Když 13. března 1848 dolnorakouská sněmovna projednávala předložené petice, shromáždil se před její budovou dav, proti kterému […]

Velikonoční přání

Velikonoční přání

  Francouzské velikonoční přání z roku 1945 s neobvyklým motivem ukřižovaného Krista a elektrického vedení. Zdánlivě absurdní umělecký motiv osvětluje doprovodný nápis „Transmettre au Monde la Force de ta Croix“ (Předat světu sílu tvého kříže). Nezvyklé velikonoční přání si jako suvenýr z fronty u Dunkerque přivezl štábní rotmistr hospodářské správy československé samostatné obrněné brigády Jaromír […]

1 2 3 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha