Varia

Žádost vojáků 1. čs. samostatného polního praporu o odeslání na frontu

Žádost vojáků 1. čs. samostatného polního praporu o odeslání na frontu

  V červenci 1942 byla dokončena transformace první vševojskové čs. jednotky na území SSSR do podoby 1. čs. samostatného polního praporu. Jednalo se shodou okolností o rozhodující období války – sovětská obrana na jižním úseku východní fronty se nacházela v hluboké krizi, v Africe stála německá vojska na hranici Egypta a v Atlantiku vrcholila ponorková […]

Vlajka potřísněná krví, 1968

Vlajka potřísněná krví, 1968

  Jednou z prvních obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se brzy ráno 21. srpna 1968 stal devětadvacetiletý Antonín Jarušek z Čakovic, který byl před budovou Ústředního výboru KSČ palbou sovětských vojáků těžce raněn do hlavy. Projektil mu způsobil průstřel lebky a poškození pravé části mozku. Přivolaná sanitka jej převezla do nedaleké Nemocnice na […]

Ručně psaný leták z italské fronty, 1918

Ručně psaný leták z italské fronty, 1918

  Československé legie v Itálii, formované od dubna 1918, tvořily v době první světové války nejmladší část československého zahraničního vojska. Důvody, které znemožňovaly vytvoření československých dobrovolnických jednotek již v dřívějším období lze hledat především v rezervovaném přístupu Itálie ke slovanskému osvobozeneckému hnutí, které bylo mnohdy v přímém rozporu s italskými válečnými cíli. Množství dobrovolníků odhodlaných bojovat […]

Školní vysvědčení parašutisty Jiřího Potůčka

Školní vysvědčení parašutisty Jiřího Potůčka

  Jiří Potůček (12. 7. 1919–2. 7. 1942) patří k těm osobnostem československého odboje, které není nutné dlouze představovat. Budoucí radista paraskupiny SILVER A se narodil v jihotyrolském městečku Bruneck, kde byli jeho rodiče ve službách hraběte Šternberka. Později se rodina přestěhovala do obce Vranov (dnes Břasy, okr. Rokycany), kde mladý Potůček strávil dětství. Nadějně […]

Štítek z hrobu padlých legionářů v Cecové

Štítek z hrobu padlých legionářů v Cecové

  Bitva u Zborova dne 2. července 1917 byla součástí tzv. Kerenského ofenzívy a představovala první hromadné vystoupení československých legií na východní frontě. Útok legionářů začal přibližně v 9 hodin ráno a do odpoledne pronikl čtyřmi liniemi rakousko-uherské obrany až do hloubky téměř 5 km a získal 3300 zajatců.  Vítězství nemělo jen okamžitý taktický a […]

Artefakty z bitvy u Trutnova v roce 1866

Artefakty z bitvy u Trutnova v roce 1866

  Bitva u Trutnova dne 27. června 1866 vešla do dějin jako jediné střetnutí prusko-rakouské války, které skončilo rakouským vítězstvím. Pruský I. sbor pod vedením generála Bonina se zde pokusil o průnik do českého vnitrozemí, ale u Trutnova narazil na rakouský X. sbor podmaršálka Gablenze. Rakouské síly střežící široký hraniční úsek byly na počátku bitvy […]

Kříž z hrobu popravených italských legionářů

Kříž z hrobu popravených italských legionářů

  Českoslovenští legionáři, kteří v průběhu první světové války padli do zajetí, se jako předváleční rakousko-uherští občané nemohli spoléhat na status válečných zajatců. Naopak v případě prozrazení jejich totožnosti byli souzeni jako vlastizrádci. Trest za tento zločin byl v době války jediný – poprava. Tento osud postihl i trojici vojínů první roty 33. čs. střeleckého […]

Kalamář z bojů o Monte Zebio

Kalamář z bojů o Monte Zebio

  Korespondence představovala v letech první světové války základní prostředek spojení mezi vojáky na frontě a jejich blízkými v zápolí. Ruku v ruce s rozvojem korespondenčního styku kráčel i zájem o psací potřeby. Ačkoli řadoví vojáci si zpravidla vystačili s obyčejnou tužkou, našli se i tací, kteří dávali přednost inkoustovým perům. Důkazem toho je kalamář […]

Předvolební leták KSČ, 1946

Předvolební leták KSČ, 1946

  Dne 26. května 1946 se v Československu konaly první poválečné a zároveň na dlouhou dobu poslední demokratické parlamentní volby. Kandidovat mohly jen strany Národní fronty, tedy čtyři strany v českých zemích a čtyři na Slovensku, které byly jako jediné po válce povoleny. Systém již nepočítal s koalicí a opozicí, ale s účastí všech stran […]

Tabatěrka rakousko-uherského letce

Tabatěrka rakousko-uherského letce

  S rozšířením cigaret v době 1. světové války se mezi osobními věcmi vojáků začali houfně objevovat i různé modely tabatěrek, které umožnily již ubalené cigarety bezpečně přenášet v kapse stejnokroje. Reprezentativní tabatěrka se záhy stala módním doplňkem. Zatímco mezi pěšáky se cenila „zákopová“ práce s vlastnoruční rytinou, mezi důstojníky si svou oblibu podrželi i […]

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

  Pardubický rodák a zeť Ernesta Denise Ing. Václav Dostal (1888‒1915) patřil mezi významné osobnosti české kolonie v Paříži, ve které žil od roku 1911. Jako přesvědčený zastánce české samostatnosti propašoval z domova plány rakousko-uherské pevnosti Přemyšl, které po vypuknutí 1. světové války předal ruskému velvyslanci a sám se společně s dalšími krajany přihlásil do […]

Fotbalový míč ze zápasu Inter Allied Army v. British Army

Fotbalový míč ze zápasu Inter Allied Army v. British Army

  Aktivity spojeneckých vojáků ve Velké Británii se za 2. světové války neomezovaly jen na výcvik. Důležitou částí volnočasových aktivit byl i sport. Největší popularitě se napříč všemi spojeneckými armádami těšil fotbal, který sehrál i důležitou tmelící roli v podobě Inter Allied Services Cup. Této soutěže se aktivně účastnil i výběr československé armády. Vyvrcholením první […]

Razítko velitelství I. čs. sboru v SSSR

Razítko velitelství I. čs. sboru v SSSR

  Masový příchod branců z řad slovenských vojáků zajatých ve válce proti SSSR a českých krajanů z ukrajinské Volyně umožnil v dubnu 1944 reorganizaci československé armády v SSSR podle tabulek sovětského lehkého sboru s brigádami místo divizí. Vznikla tak největší vojenská jednotka, kterou československá armáda za 2. světové války disponovala. Úměrně k velikosti armády rostlo […]

Štítek na zavazadlo Františka Malého

Štítek na zavazadlo Františka Malého

  K prvnímu poválečnému únosu letadla z Československa došlo 6. dubna 1948. Organizátorem útěku byl bývalý velitel 311. čs. bombardovací peruti RAF pplk. Vladimír Nedvěd, který pro svůj plán získal trojici bývalých spolubojovníků z RAF – Stanislava Huňáčka, Františka Malého a Františka Martínka – kteří byli v té době zaměstnáni u Československých aerolinií. Únosci se […]

Vstupenka na Koncert pro konvoj

Vstupenka na Koncert pro konvoj

  Sbírka VHÚ Praha neobsahuje pouze předměty z období obou světových válek, ale je průběžně doplňována i o předměty z nepříliš vzdálené minulosti. Mezi takové patří i vstupenka z Koncertu pro konvoj, který byl pořádán dne 31. března 2015 v divadle La Fabrika v Praze. Koncert před téměř čtyřmi stovkami diváků zahájila dívčí kapela Totál […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha