Varia

Průkaz vládního vojska

Průkaz vládního vojska

  Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava obdrželo již v prvním období své existence vlastní průkazky, které se viditelně odlišovaly od vojenských dokladů používaných předválečnou Československou armádou. Průkazka byla natištěna na voskovaném plátně. Na přední straně se nacházely základní údaje o majiteli a jeho fyzický popis včetně fotografie, na zadní straně byl prostor pro zanesení […]

Přání ke Dni matek, 1941

Přání ke Dni matek, 1941

  Oslavy mateřství mají ve světě dlouhou tradici, kterou lze doložit již v pravěkých a starověkých kulturách. Například v Římě se slavily tzv. Matronalie, které připadaly na první březnový den a byly zasvěceny bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček. V moderní podobě se svátek matek poprvé slavil v roce 1907 v Americe. Jako […]

Úlomky z letadla Caproni Ca.33, ve kterém zahynul M. R. Štefánik, 1919

Úlomky z letadla Caproni Ca.33, ve kterém zahynul M. R. Štefánik, 1919

  V únoru 1919 se československý ministr války generál Milan Rastislav Štefánik (1880–1919) vrátil ze Sibiře do Evropy a chystal se k návratu do svobodné vlasti. Při letu z Itálie do Československa dne 4. května 1919 však jeho letadlo těsně před přistáním nedaleko Bratislavy v nízké výšce havarovalo a všichni tři členové posádky zahynuli. Krátce […]

Dubnová ústava, 1848

Dubnová ústava, 1848

  Na počátku roku 1848 zasáhla Evropu vlna revolucí, známá jako jaro národů. Stranou nezůstalo ani Rakouské císařství, kde revoluční události začaly na počátku března ve Vídni jako liberální petiční hnutí. Důvodem byla především nespokojenost s Metternichovským absolutismem. Když 13. března 1848 dolnorakouská sněmovna projednávala předložené petice, shromáždil se před její budovou dav, proti kterému […]

Velikonoční přání

Velikonoční přání

  Francouzské velikonoční přání z roku 1945 s neobvyklým motivem ukřižovaného Krista a elektrického vedení. Zdánlivě absurdní umělecký motiv osvětluje doprovodný nápis „Transmettre au Monde la Force de ta Croix“ (Předat světu sílu tvého kříže). Nezvyklé velikonoční přání si jako suvenýr z fronty u Dunkerque přivezl štábní rotmistr hospodářské správy československé samostatné obrněné brigády Jaromír […]

Legitimace Aviación Militar na jméno Karel Vejvoda

Legitimace Aviación Militar na jméno Karel Vejvoda

  Po vypuknutí občanské války ve Španělsku v roce 1936 trpělo vládní letectvo akutním nedostatkem létajícího personálu. Řešením se stal nábor letců v zahraničí. Z tehdejšího Československa se do Španělska podařilo zlákat téměř dvě desítky vojenských i aeroklubových pilotů a příslušníků pozemního personálu. Ne všichni z nich se však nasazení v řadách vládního letectva dočkali. […]

Lahvička na alkohol z výbavy npor. Oldřicha Pechala

Lahvička na alkohol z výbavy npor. Oldřicha Pechala

  Operační výbavu parašutistů vysazených v době 2. světové války z Velké Británie do protektorátu netvořil jen čistě vojenský a zpravodajský materiál, ale i zdánlivě běžné předměty, které však měly svou nezastupitelnou úlohu. Jednou z nich byla i lahvička na alkohol, kterou měl ve své výbavě každý z vysazovaných parašutistů. Konkrétní náplň závisela na osobní preferenci nositele. Ačkoli z dnešního […]

Plaketa „DEFENCE COLLEGE“

Plaketa „DEFENCE COLLEGE“

  Skleněnou plaketu se znakem NATO, kolem kterého jsou uspořádány vlajky členských států a nápis „DEFENCE COLLEGE UNITATEM ALENTES“, obdržel v roce 2017 generál Jiří Baloun (nar. 1961) jako dar od kanadské generálporučice Christiny T. Whitecrossové, CMM, MSM, CD. NATO Defense College  (NDC) zahájila svou činnost v roce 1951 a jejím cílem je sjednotit úroveň nejvyššího vojenského […]

Plaketa „ALLIED COMMAND TRANSFORMATION“

Plaketa „ALLIED COMMAND TRANSFORMATION“

  Dřevěnou plaketu se znakem NATO, čtyřmi hvězdami a nápisem „ALLIED COMMAND TRANSFORMATION“ obdržel v roce 2010 náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek (nar. 1956) jako dar od francouzského armádního generála letectva Stéphana Abriala (nar. 1954). Ten v letech 2009–2012 stál jako vůbec první evropský důstojník v čele Velitelství spojeneckých sil […]

Plaketa za I. místo v závodu hlídek na 30 km se střelbou, 1927

Plaketa za I. místo v závodu hlídek na 30 km se střelbou, 1927

  V průběhu první světové války objevila armáda v pronikavě se rozvíjejícím lyžařském sportu mimořádně účinný prostředek, jak se vypořádat s obtížnými přesuny v zasněženém horském terénu. Ve výcvikových osnovách zůstaly lyžařské kurzy i v meziválečném období a od roku 1922 pořádala československá armáda lyžařské závody, na kterých své schopnosti v několika disciplínách poměřovali jednotlivci […]

Plakát Symfonického orchestru Informačně-osvětového odboru čs. vojsk na Rusi, 1919

Plakát Symfonického orchestru Informačně-osvětového odboru čs. vojsk na Rusi, 1919

  Československá dobrovolnická armáda na Sibiři se při své propagaci během ruské občanské války nespoléhala jen na bojové umění, ale i na kulturní činnost, která byla v atmosféře ovlivněné bolševickou propagandou neméně důležitá. Nejběžnější aktivitou byla v tomto ohledu veřejná vystoupení hudebních těles, která se nacházela téměř u každého československého pluku. Jejich počátky přitom nebyly […]

Nůžky použité při amputaci omrzlých prstů parašutisty z výsadku Komenský

Nůžky použité při amputaci omrzlých prstů parašutisty z výsadku Komenský

  V noci z 21. na 22. ledna 1945 seskočil 10 km jihovýchodně od Svitav desetičlenný výsadek Komenský. Kromě příslušníků Rudé armády v něm byli zařazeni i čtyři předváleční českoslovenští občané německého původu, což zřejmě vycházelo z úkolů, jimiž byl výsadek pověřen – měl působit v národnostně smíšeném prostoru Moravskotřebovska a přilehlé oblasti českého pomezí, […]

Granátnický diplom, 1925

Granátnický diplom, 1925

  Umění v rychlé a jisté manipulaci s ručním granátem patřilo v letech první světové války ke klíčovým dovednostem úderných jednotek. Velký význam přikládala výcviku s ručním granátem i armáda meziválečného Československa. Vojenský předpis mimo jiné požadoval, aby při vrhu vstoje dokázal vojín ručním granátem zasáhnout cíl na vzdálenost do 40 metrů, ale skuteční mistři […]

Novoroční přání kulometné roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR

Novoroční přání kulometné roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR

  Tradice novoročního přání je zřejmě tak stará, jako kalendář samotný. Vznik moderních novoročních přání se nejčastěji klade do Anglie poloviny 19. století a od té doby patří kartička s více či méně povedeným uměleckým dílkem mezi nezbytné doplňky svátečního období. Prezentované novoroční přání napsali a nakreslili během svého pobytu v Buzuluku vojáci kulometné roty […]

Vyšívaný šátek s věnováním k Vánocům, 1915

Vyšívaný šátek s věnováním k Vánocům, 1915

  Vánoce jako nejvýznamnější svátek roku představovaly pro vojáky na frontách první světové války okamžik vzpomínání a bilancování. Jejich oslava byla v civilu pevně spojena se zaběhlým obřadem. Každý voják si tak mohl zcela konkrétně představit, co jeho blízcí doma právě dělají. Jedním z mála zvyků, který prostřednictvím polní pošty mohl rozdělené rodiny nadále spojovat, […]

1 2 3 18

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha