Varia

Dopisnice letecké pošty z obležené pevnosti Přemyšl

Dopisnice letecké pošty z obležené pevnosti Přemyšl

  Středobod rakousko-uherského válečného úsilí na východní frontě na počátku roku 1915 představovaly snahy o vyproštění pevnosti Přemyšl z ruského obklíčení.  V pořadí již druhé a nejdelší obležení Přemyšlu začalo 9. listopadu 1914 a trvalo až do 22. března 1915, kdy se po vyčerpání zásob a ztroskotání snahy o proražení z obklíčení téměř 120 000 […]

Francouzská identifikační známka M1918 z pozůstalosti Viléma Sachera

Francouzská identifikační známka M1918 z pozůstalosti Viléma Sachera

  V červenci 1918 zavedla francouzská armáda nový model identifikační známky, která měla postupně nahradit v té době používané známky M1881 nošené v páru. Nová známka se vyznačovala perforovanou linkou, která oddělovala dva identické texty. V případě úmrtí se jedna polovina odlomila pro potřeby evidence padlých a druhá polovina zůstala s tělem, čímž se odstranila […]

Vycházková hůl z první světové války

Vycházková hůl z první světové války

  Vycházková hůl představovala před rokem 1914 nezbytný doplněk elegantního muže. Své místo v šatníku si podržela i na frontách 1. světové války, kde zvláště v těžko prostupném horském terénu představovala nejen módní rekvizitu, ale i praktického pomocníka. Ačkoli v rakousko-uherské armádě byla součástí vydávané horské výstroje i dlouhá hůl, tzv. bergstock, mnoho vojáků preferovalo krátké modely […]

Propagační kalendář československých legií v Itálii na rok 1918

Propagační kalendář československých legií v Itálii na rok 1918

  Propagační kalendář československého odboje v Itálii na rok 1918 tvoří jednoduchý uprostřed přehnutý list, vnější strana je vyvedena v červenobílé barvě se stylizovaným sdruženým znakem odboje a textem “Česko-slovácká 1918 legie”. Uvnitř je vytištěn kalendář s přehledem tehdy platných svátků. Za pozornost stojí především protirakouská agitace, která se nachází na zadní straně. Podle jejího […]

Kalendář na rok 1945 z věznice Neubrandenburg

Kalendář na rok 1945 z věznice Neubrandenburg

  Mezi nejvýraznější spolupracovníky paraskupiny ZINC patřil učitel Cyril Žižlavský z Vřesovic, který byl vzdálený příbuzný velitele skupiny npor. Oldřicha Pechala. Ten ho navštívil v jeho bytě v Koryčanech krátce po vysazení skupiny na počátku dubna 1942. Pobyt však nezůstal bez následků a již 15. dubna se u Žižlavských objevilo gestapo. Zatímco Cyrilovi se podařilo […]

Cestovní sada rozdávaná vojákům o Vánocích 1915

Cestovní sada rozdávaná vojákům o Vánocích 1915

  V průběhu první světové války bylo zvykem dávat vojákům o Vánocích různé sváteční přídavky a dárky. Jejich velikost byla proměnlivá v závislosti na konkrétní armádě, útvaru a trvání války, přičemž platí, že jejich kvalita i kvantita s pokračující válkou klesala. Prezentovanou sadu obdrželi o Vánocích roku 1915 rakousko-uherští vojáci, zotavující se v posádkové vojenské […]

Vzpomínky z vojny Ludvíka Koška

Vzpomínky z vojny Ludvíka Koška

  Předtištěné památníky patřily v letech první republiky k oblíbeným suvenýrům z vojenské služby. Kromě několika úvodních stran obsahoval takový památník i řadu ilustrací s vojenským motivem, které byly rozesety mezi volnými listy. Na závěr pak bylo přidáno několik tvrdších listů, které mohli sloužit jako fotoalbum. Předtištěný památník Vzpomínky z vojny ze Školy leteckého dorostu […]

Miska používaná starostou Sokola Josefem Scheinerem ve vězení.

Miska používaná starostou Sokola Josefem Scheinerem ve vězení.

  Po vypuknutí první světové války se do hledáčku rakouských úřadů dostala i tělovýchovná organizace Sokol, která při své práci okázale propagovala panslavistickou myšlenku. Brzy se ukázalo, že zvýšená pozornost vůči vedení organizace byla odůvodněná. Již 21. 5. 1915 byl společně s Karlem Kramářem zatčen starosta Sokola a právník Josef Scheiner (1861–1932), který byl jedním […]

Letáky z období sametové revoluce

Letáky z období sametové revoluce

  Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí proti totalitnímu režimu v mnoha dalších městech na území tehdejšího Československa. V pondělí 20. listopadu vystoupilo veřejně proti komunistické vládě kolem 40 000 lidí také v Brně. Podobně jako v Praze založili iniciátoři demonstrací Občanské fórum jako společenskou […]

Tiskovina 17. listopad 1943

Tiskovina 17. listopad 1943

  U příležitosti třetího Mezinárodního studentského dne v roce 1943 vydal Kulturní odbor ústředního svazu československého studentstva v Londýně úzkou brožuru 17. listopad 1943. Jejím obsahem je soubor třech básní – Tak dávno, Rekviem nad devíti chlapci a Bez křížů hroby – jejichž autoři čerpají z říjnových a listopadových událostí roku 1939 v Československu. Protiněmeckou […]

Pokladnička z dragounské helmy

Pokladnička z dragounské helmy

  Pokladnička byla zhotovena zřejmě v průběhu roku 1919 u náhradního praporu pěšího pluku č. 92 za účelem sbírky na rodiny padlých legionářů. Jako základ pro výrobu posloužila stará rakousko-uherská dragounská helma, do jejíhož hřebene byl proražen otvor na mince a přidána západka bránící jejich nechtěnému vysypání. Dno pokladničky bylo vyrobeno z dřevěné desky doplněné […]

Náramek z vodící obroučky dělostřeleckého granátu s nápisem Piave 1917

Náramek z vodící obroučky dělostřeleckého granátu s nápisem Piave 1917

  Tak zvaný průlom u Kobaridu je považován za jednu z nejúspěšnějších ofenzivních operací první světové války. Spojený německo-rakousko-uherský útok začal ráno 24. října 1917 v hornaté oblasti Julských Alp a během dvou týdnů postoupil o více než sto kilometrů, než se 10. listopadu 1917 definitivně zastavil na řece Piavě. Obsazení rozsáhlé oblasti severní Itálie […]

Humorné oznámení o zániku Rakouska-Uherska

Humorné oznámení o zániku Rakouska-Uherska

  Humorně laděná smuteční oznámení, ve kterém jsou zaniklé státní útvary personifikovány do podoby nebožtíka, se v minulém století těšila poměrně velké oblibě. Dynamicky se měnící mapa střední Evropy nabízela v tomto ohledu ostatně řadu příležitostí. Tou první se stal konec první světové války, provázený rozpadem Rakouska-Uherska a okleštěním Německa a Ruska. Prezentované humorné parte […]

Sada šicích potřeb po příslušníkovi Roty Nazdar

Sada šicích potřeb po příslušníkovi Roty Nazdar

K základní výbavě vojáka patřila donedávna i šicí sada, s jejíž pomocí si mohli muži provádět drobné opravy stejnokroje. Pokud taková sada nebyla součástí vydávané výstroje, pořizovali si ji vojáci zpravidla soukromě. Příkladem toho je i prezentované pouzdro na šicí potřeby z pozůstalosti Josefa Soukupa (nar. 4. 4. 1888, Rybníky, okr. Příbram), který v letech […]

Fotografie rusínského děvčete

Fotografie rusínského děvčete

  V souvislosti s průlomem u Gorlice se na začátku května 1915 podařilo rakousko-uherské armádě definitivně vytlačit Rusy i z východního Slovenska. Prezentovaná fotografie byla pořízena vojáky trénu c. a k. pěšího pluku č. 3 dne 6. května 1915 nedaleko obce Cigla (okr. Svidník) na východním Slovensku. Autor fotografie, pěšák Richard Pavlík ze Vsetína, vzpomíná […]

1 2 3 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha