Vojenská knížka Josefa Gabčíka

Vojenská knížka Josefa Gabčíka

Dne 3. října 1941 se v Londýně u plukovníka Františka Moravce sešli dva muži vybraní pro speciální…
...

Tabatěrka Josefa Balabána

Tabatěrka Josefa Balabána

Ruský legionář a důstojník meziválečné československé armády Josef Balabán (5. 6. 1894, Obora u Dobříše – 3.…
...

Druhý výnos Reinharda Heydricha o vyhlášení civilního výjimečného stavu

Druhý výnos Reinharda Heydricha o vyhlášení civilního výjimečného stavu

Po útoku na SSSR v červnu 1941 začal v protektorátě narůstat neklid, množily se různé formy pasivního odporu…
...

Psací pero Parker Vacumatic z pozůstalosti generála Aloise Eliáše

Psací pero Parker Vacumatic z pozůstalosti generála Aloise Eliáše

Psací pero Parker Vacumatic se na trhu objevilo v roce 1932 a až do roku 1941 zůstalo…
...

Snubní prsten gen. Aloise Eliáše

Snubní prsten gen. Aloise Eliáše

Alois Josef Eliáš (29. 9. 1890, Královské Vinohrady–19. 6. 1942, střelnice v Kobylisích) byl ruský a francouzský…
...

Časopis Real Heroes no. 12

Časopis Real Heroes no. 12

V průběhu 30. let byly americké kreslené komiksy s úspěchem používány k reklamním účelům, což prakticky ověřilo…
...

Fotografie ruského legionáře na carském nárameníku

Fotografie ruského legionáře na carském nárameníku

Nárameník carského stejnokroje ze zeleného sukna opatřený knoflíkem a černo-žluto-červeným lemováním pro jednoroční dobrovolníky. Na vnější straně…
...

Fotografie ze závěrečného cvičení československé branné moci v roce 1929

Fotografie ze závěrečného cvičení československé branné moci v roce 1929

Konec srpna býval tradičním obdobím výročních vojenských cvičení velkého rozsahu, která se měla svými podmínkami a námětem…
...

Tabatěrka z pozůstalosti pplk. Josefa Mašína

Tabatěrka z pozůstalosti pplk. Josefa Mašína

Podplukovník Josef Mašín st. (26. 8. 1896–30. 6. 1942) patří k těm osobnostem československého odboje, které není…
...

Protisovětský plakát, 1968

Protisovětský plakát, 1968

Příjezd sovětských vojsk dne 21. srpna 1968 přerušil v tehdejším socialistickém Československu hospodářské a společenské reformy známé…
...

Vyhláška: Stravování pruského vojska, 1866

Vyhláška: Stravování pruského vojska, 1866

Dne 8. července 1866 vstoupili do Prahy vojáci pruské gardové zeměbranecké divize pod velením generálmajora von Rosenberg-Gruszynskiho.…
...

Diplom spolku pro zbudování pomníku Husova v Praze

Diplom spolku pro zbudování pomníku Husova v Praze

Při zasedání českého zemského sněmu dne 25. listopadu 1889 pronesl poslanec kníže Karel Schwarzenberg (1859–1913) v diskuzi…
...

Plakát na fotbalový zápas čs. armádního týmu a 811. roty Pioneer Corps, 1941

Plakát na fotbalový zápas čs. armádního týmu a 811. roty Pioneer Corps, 1941

Vypuknutím druhé světové války byla britská fotbalová liga těžce zasažena. Hraní a sledování fotbalu přesto zůstalo populární…
...

Vyhláška Mým národům! o vyhlášení války s Pruskem, 1866

Vyhláška Mým národům! o vyhlášení války s Pruskem, 1866

Po vítězné válce s Dánskem roku 1864 se Prusko snažilo upevnit své postavení v severním Německu a…
...

Fotografie německých parašutistů z invaze na Krétu

Fotografie německých parašutistů z invaze na Krétu

Německá invaze na Krétu, zahájená dne 20. května 1941, představuje ve vojenských dějinách přelomovou operaci. Německé velení…
...

Dopis na rozloučenou před odjezdem na frontu

Dopis na rozloučenou před odjezdem na frontu

V prvních válečných měsících roku 1914 doprovázel vojáky při odjezdu na bojiště optimismus a bláhová víra v…
...

Diplom za službu u horského pluku 3, 1924

Diplom za službu u horského pluku 3, 1924

Ve sbírce VHÚ Praha se nachází množství diplomů, které odkazují na prezenční službu v meziválečné československé armádě.…
...

Náramkové hodinky s ochrannou mřížkou

Náramkové hodinky s ochrannou mřížkou

V době 1. světové války se hodinky staly neodmyslitelným pomocníkem vojáků všech bojujících stran. Význam důsledného plánování…
...

Zapalovač s americkým patriotickým motivem

Zapalovač s americkým patriotickým motivem

Spojené státy americké, věrné politice izolacionismu, sledovaly vývoj 1. světové války zpočátku z neutrální pozice. Definitivní zlom…
...

Kapesní nůž gen. Vojtěcha Borise Luži

Kapesní nůž gen. Vojtěcha Borise Luži

Vojtěch Boris Luža (nar. 26. 3. 1891, Uherský Brod) patří k těm osobnostem československého odboje, které není…
...

Rakousko-uherská identifikační známka M1902

Rakousko-uherská identifikační známka M1902

Moderní válka s sebou přinesla zvýšenou míru smrtelných destruktivních zranění, která prakticky znemožňovala identifikovat totožnost padlého. Obava…
...

Hřebínek Štěpánky Žižlavské z koncentračního tábora

Hřebínek Štěpánky Žižlavské z koncentračního tábora

Mezi nejvýraznější spolupracovníky paraskupiny ZINC patřil učitel Cyril Žižlavský z Vřesovic, který byl vzdálený příbuzný velitele skupiny…
...

Příprava pečeně u c. a k. pěšího pluku č. 3

Příprava pečeně u c. a k. pěšího pluku č. 3

Nedostatek potravin po celou dobu války zásadním způsobem ovlivňoval bojeschopnost a morálku rakousko-uherské armády. Zatímco v prvních…
...

Diplom za III. místo hlídce v lyžařsko-střeleckých závodech, 1935

Diplom za III. místo hlídce v lyžařsko-střeleckých závodech, 1935

Během první světové války objevili vojáci v pronikavě se rozvíjejícím lyžařském sportu mimořádně účinný prostředek, jak se…
...

1 2 3 4 5 39