Projekt 300 - 100 let

Podepsaná vlajka se znakem 9. jednotky PRT Logar

Podepsaná vlajka se znakem 9. jednotky PRT Logar

17.7.2018 | Jeden z hlavních symbolů České republiky, který doprovází příslušníky AČR do zahraničních operací, je státní vlajka.  Vedle ní se na místech působení příslušníků AČR objevuje i vlajka se symbolem daného úkolového uskupení, v rámci něhož vojáci sloužili. V tomto případě se jedná o vlajku 9. provinčního rekonstrukčního týmu (PRT).

Blůza generála Stanislava Čečka

Blůza generála Stanislava Čečka

16.7.2018 | Stanislav Čeček (1886–1930) se do vlasti se vrátil jako generálmajor ruských legií mezi posledními v roce 1920. V nové československé armádě působil na Generálním inspektorátu a jako zástupce náčelníka hlavního štábu.

Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

15.7.2018 | Příslušníci AČR působící v zahraničních misích nosí na stejnokrojích rukávové označení odkazující na plnění daného úkolu. Na většině z nich najdeme také odkaz na vojenské tradice a Českou republiku. Příslušníci Leteckého poradního týmu (LPT) v Iráku mají na svých rukávových označeních odkaz na proudové letadlo české produkce L-159 ALCA.

Ručně malované karty s motivem ze starých českých pověstí

Ručně malované karty s motivem ze starých českých pověstí

14.7.2018 | České národní povědomí se ve svém výkladu předhistorického období tradičně opírá o pověsti zachycené v českých středověkých kronikách. V průběhu 19. století se tyto pověsti staly bohatým inspiračním zdrojem nejen pro umělce, ale i pro celou společnost, která v nich hledala mýtické počátky české státnosti.

Kříž z hrobu popravených italských legionářů

Kříž z hrobu popravených italských legionářů

13.7.2018 | Českoslovenští legionáři, kteří v průběhu první světové války padli do zajetí, se jako předváleční rakousko-uherští občané nemohli spoléhat na status válečných zajatců. Naopak v případě prozrazení jejich totožnosti byli souzeni jako vlastizrádci. Trest za tento zločin byl v době války jediný – poprava.

Řád Bílého lva generála Andrea Grazianiho, I. třída, vojenská skupina

Řád Bílého lva generála Andrea Grazianiho, I. třída, vojenská skupina

12.7.2018 | Změna zákona o zrušení šlechtictví a udělování řádů a titulů otevřela v roce 1920 cestu k vytvoření nového řádu, který měl být udělován cizím státním příslušníkům za zásluhy o československý stát. Definitivně se tak stalo 7. prosince 1922, kdy byl zákonem č. 362/1922 Sb. zřízen Řád Bílého lva a jeho stanovy.

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

11.7.2018 | Reprezentativní portrét jedné z nejvýznamnějších osobností protektorátního odboje vytvořil český malíř Rudolf Brachtl. Olejomalba zobrazuje Aloise Eliáše (1890–1942) ve stejnokroji divizního generála, v období těsně před jeho nástupem do nejvyšších politických funkcí ve státě.

Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří prezidenta T. G. Masaryka, I. třída, velkokříž

Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří prezidenta T. G. Masaryka, I. třída, velkokříž

10.7.2018 | Britský Řád sv. Michaela a sv. Jiří náleží do skupiny exkluzivních a vysoce prestižních rytířských řádů Spojeného království. Vznikl během 19. století spolu s Řádem Indické říše a Řádem hvězdy Indie jako další forma vysokého záslužného ocenění. Dekorován jím byl také Tomáš Garrigue Masaryk.

Stejnokroj bývalých příslušníků Roty Nazdar, 30. léta 20. stol.

Stejnokroj bývalých příslušníků Roty Nazdar, 30. léta 20. stol.

9.7.2018 | Bitvou u Arrasu končí existence české roty Nazdar v řadách cizinecké legie. Neskončily však osudy několika desítek přeživších vojáků, kteří museli za svobodu své země bojovat ještě několik dlouhých válečných let.

Kronika 8. kontingentu AČR v silách KFOR

Kronika 8. kontingentu AČR v silách KFOR

8.7.2018 | Nedílnou součástí zahraničních operací AČR jsou kroniky. Kroniku jednotlivých uskupení píší k tomu speciálně proškolení příslušnici AČR v dané misi. Právě proto se jedná o neocenitelný materiál pro dokumentaci novodobých zahraničních operací AČR.

Letov Š-2

Letov Š-2

7.7.2018 | Československé letouny Letov Š-1 a Š-2 byly prvními vojenskými stroji zkonstruovanými a sériově vyráběnými v nově vzniklé republice. Těmito konstrukcemi se naše letectvo vymanilo ze závislosti na nákupu drahé letecké techniky ze zahraničí.

Baret, Československo, 1919

Baret, Československo, 1919

6.7.2018 | Probíhající boje na Slovensku v roce 1919 si vynutily zavedení nových stejnokrojových prvků, aby bylo možné vojáky rozeznat od protivníka, který byl ve velké míře vybaven rovněž ze starých rakouských zásob.

Otakar Nejedlý, Prunay, 1919

Otakar Nejedlý, Prunay, 1919

5.7.2018 | V červnu roku 1919 byl Otakar Nejedlý pověřen vedením umělecké výpravy malířů do Francie, pořádané Památníkem odboje v Praze. Za dvouměsíční pobyt v místech bojů čs. legií namaloval přes třicet pláten, která byla v říjnu téhož roku prezentována na výstavě Náš odboj v pražském Obecním domě.

Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

Britská válečná medaile Bohdana Mosiga

4.7.2018 | Britská válečná medaile byla udělena mnoha vojákům, kteří v uniformách Velké Británie bojovali během první světové války proti Centrálním mocnostem. Mezi ně patřil i pražský rodák Bohdan Mosig.

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

Brašna na mapy z pozůstalosti Václava Dostala

3.7.2018 | Zeť Ernesta Denise Ing. Václav Dostal (4. 7. 1888 Poděbrady – 9. 5. 1915 poblíž Neuville-Saint-Vaast) patřil mezi významné osobnosti české kolonie v Paříži. Z množství českých dobrovolníků hlásících se v roce 1914 do francouzské cizinecké legie byl jediný, kterému byla přiznána důstojnická hodnost. O necelý rok později se pak stal i prvním československým důstojníkem, […]

1 2 3 14

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha