Projekt 300 - 100 let

Jan Moťka

Jan Moťka

25.5.2018 | Když se rodák ze Savína u Litovle Jan Moťka (* 28. 12. 1903) po úspěšném skončení středoškolského studia rozhodl pro kariéru důstojníka z povolání, vedly jej k tomu dva hlavní motivy. Ten první byl v rodinné vlastenecké výchově, kdy jeho otec patřil mezi významné české aktivisty v kraji na česko-německé jazykové hranici a v příbuzenstvu bylo několik legionářů. A právě […]

Václav Jaroslav Klofáč

Václav Jaroslav Klofáč

24.5.2018 | V poválečné atmosféře provázené averzí ke stálé armádě tradičního střihu se funkce ministra národní obrany zhostil populární antimilitarista s pověstí politického vizionáře a velkého propagátora miličního vojska. Branná problematika mu nebyla cizí už před válkou, kdy z opozičních lavic kritizoval poměry a uspořádání mnohonárodnostního rakousko-uherského vojska. V Československu však stanul na opačné straně a jako vládní činitel měl během prvních […]

Zdeněk Kletečka

Zdeněk Kletečka

23.5.2018 | Zákruty českých dějin v době jeho dospívání způsobily, že se mladík z vlastenecké rodiny stal důstojníkem protektorátního vládního vojska i velitelem českých partyzánů v italských horách…

Josef Scheiner

Josef Scheiner

21.5.2018 | Pražský převrat jej 28. října 1918 postavil do čela vojenských jednotek podřízených Národnímu výboru. V revolučních dnech se svojí autoritou zasadil o udržení pořádku a o nekrvavé převzetí vojenské moci. Jako nejvyšší správce čs. vojsk a později jako generální inspektor čs. vojsk pomáhal překonávat poválečnou nedůvěru a nechuť společnosti k vojenským institucím.

Rudolf Ducháček

Rudolf Ducháček

21.5.2018 | Generálporučík Rudolf Ducháček zanechal přes dlouholetou kariéru v ČSLA největší stopu svou službou nové demokratické moci po listopadu 1989. Velké zásluhy získal řízením odsunu sovětských vojsk z Československa.

František Bělský

František Bělský

20.5.2018 | Když v sobotu 19. dubna 1941 navštívil nedaleko Leamington Spa Československou smíšenou brigádu britský premiér Winston Churchill, zastavil se u jednoho z mladých vojáků. Byl to vojín dělostřelectva František Bělský. Později vzpomínal, že Churchill se mu zadíval přímo do očí. „Zdálo se mi to jako věčnost. Měl vystrčenou bradu, klobouk v ruce a opíral se o hůl.“ Podle svých […]

Leopold J. M. Veselý

Leopold J. M. Veselý

19.5.2018 | Leopold Jiří Maria Veselý byl smluvním duchovním zasazeného Vládního vojska. Díky jeho kontaktům řada vládních vojáků odešla do Francie a později k italským partyzánským oddílům. Po roce 1948 perzekvován.

Rudolf Smetánka

Rudolf Smetánka

18.5.2018 | Účastník zahraničního odboje v době druhé světové války, vojenský teoretik a publicista, politický činitel a člen Státní rady v Londýně. Zemřel v druhém exilu v Londýně.

Otakar Rytíř (Richter)

Otakar Rytíř (Richter)

17.5.2018 | Otakar Rytíř byl další ze skupiny předválečných vojáků z povolání, kteří se po obsazení zbytku Československa rozhodli bojovat proti nacistickým okupantům se zbraní v ruce. Proto se v létě 1939 připojil k čs. vojenskému zahraničnímu odboji v Polsku a ve skupině Ludvíka Svobody se dostal do Sovětského svazu, kde se zúčastnil všech bojů československé jednotky […]

Antonín Rašek

Antonín Rašek

16.5.2018 | Antonín Rašek zahájil svoji vojenskou kariéru jako pěšák. V době pražského jara usiloval o změny v armádě a po dvacetiletém přerušení se do armády vrátil v době demokratických změn po listopadu 1989.

Miloslav Kašpar

Miloslav Kašpar

15.5.2018 |  „Nejsme přeci žádní veteráni, ale legionáři!“ zdůrazňoval velmi často při nejrůznějších příležitostech generál Miloslav Kašpar. Bytostně totiž nesnášel, když ho a ostatní členy obce někdo označoval jako „veterány“…

František Divoký

František Divoký

14.5.2018 | Příslušník Legionu Čechů a Slováků, velitel oddílu polního četnictva čs. jednotek ve Velké Británii.

František Bogataj

František Bogataj

13.5.2018 | “Nadporučík František Bogataj – příjemný a usměvavý důstojník. Jinak byl však velmi tichý, což bylo pravděpodobně kvůli jeho znalosti angličtiny, která byla nižší než u zbytku účastníků kursu. Byl dobrý ve všech druzích tréninku a provedl dobré seskoky padákem…” Hodnocení velitele parašutistické výcvikové základny majora C. J. Edwardse v Dunham House u Ringway z 22. listopadu 1942.

Otakar Zahálka

Otakar Zahálka

12.5.2018 | Kategorii vyššího školství reprezentovala v československé armádě Vojenská akademie (VA) v Hranicích na Moravě, která připravovala důstojníky všech zbraní. Zřízena byla 3. ledna 1920. Její absolventi byli jmenováni poručíky příslušné zbraně. Do léta 1938 jich vychovala několik tisíc. Nadřízeným orgánem VA bylo 5. oddělení (školské a výcvikové) Hlavního štábu. Do VA mohli po úspěšně složených přijímacích zkouškách […]

František Peřina

František Peřina

11.5.2018 | Pojem stíhací eso se zrodil již v dobách 1. světové války. Tento čestný titul náležel pilotovi, který sestřelil nejméně pět nepřátelských letounů. Svou stíhací elitu mělo za 2. světové války i československé letectvo. Jeho vůbec prvním stíhacím esem se stal rotmistr František Peřina. Pozoruhodnou sérii svých vítězství v leteckých bojích zahájil již v první den německého západního […]

1 2 3 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha