Projekt 300 - 100 let

Film „Symboly české nezávislosti“

Film „Symboly české nezávislosti“

4.9.2018 | Státní symboly jsou neodmyslitelným projevem svrchovanosti a nezávislosti každého státu, jsou předmětem úcty a národní hrdosti.

Blůza vládního vojska, 1942

Blůza vládního vojska, 1942

3.9.2018 | Během květnového povstání v roce 1945 sehrála významnou úlohu zejména v Praze i protektorátní jednotka vládního vojska. Šlo o pražský 1. prapor, který byl pověřen vykonáváním čestných funkcí a strážní službou na třetím nádvoří Pražského hradu.

Československá vlajka potřísněná krví, 1968

Československá vlajka potřísněná krví, 1968

2.9.2018 | Dlouholetá snaha SSSR o rozmístění sovětské armády na území Československa se pod záminkou zastavení kontrarevolučního vnitropolitického vývoje naplnila v srpnu 1968. První dny okupace s sebou přinesli i množství lidských obětí. Kromě dopravních nehod docházelo i k situacím, kdy neukáznění a na vzniklou situaci špatně připravení vojáci zahájili palbu do davu.

Ramínko legionářských vyznamenání generála Aloise Eliáše

Ramínko legionářských vyznamenání generála Aloise Eliáše

1.9.2018 | Konec první světové války a zrod Československé republiky se nesly nejen ve znamení odvržení řádů a vyznamenání podunajské monarchie, ale i v duchu tvorby nových vyznamenání se vztahem k boji za vznik samostatného státu. Čelní pozici zde zaujímá takřka klasická trojice legionářských dekorací, jimiž byl za svou službu oceněn i pozdější generál Alois Eliáš.

Portrét T. G. Masaryka na obraze Františka Josefa I.

Portrét T. G. Masaryka na obraze Františka Josefa I.

31.8.2018 | V dějinách se stávají zvláštní náhody, které mohou po letech působit jako záměr. V tomto smyslu zůstává nezodpovězenou otázka, zda český malíř František Šimbera použil vědomě plátno s portrétem rakousko-uherského císaře k tomu, aby symbolicky uzavřel dobu starého mocnářství, anebo šlo skutečně o pouhou náhodu.

Lucemburský Řád dubové koruny – I. třída, velkokříž

Lucemburský Řád dubové koruny – I. třída, velkokříž

30.8.2018 | Klenot dekorací lucemburského Řádu dubové koruny spolu s provedením stuhy již na první pohled zaujme nápadnou podobností s ruským Řádem sv. Jiří. S ohledem na dobové politické a společenské vazby to však není nijak překvapující.

Improvizovaná výbušná zařízení, IED

Improvizovaná výbušná zařízení, IED

29.8.2018 | Nasazení našich vojáků na vojenských zahraničních misích předchází velmi intenzivní a náročný výcvik. Jeho součástí je mimo jiné i seznámení s nástrahami improvizovaných výbušných zařízení, ochranou proti nim a jejich likvidace.

Vojenský sportovní odznak vládního vojska, 1941

Vojenský sportovní odznak vládního vojska, 1941

28.8.2018 | Nejrůznější sportovní klání vojáků protektorátního vládního vojska byla nedílnou součástí výcviku i veřejných ukázek. Jednotným sportovním úborem vojáků vládního vojska bylo z počátku pouze bílé bavlněné tílko.

Plakáty Vojtěcha Preissiga

Plakáty Vojtěcha Preissiga

27.8.2018 | Český grafik a litograf Vojtěch Preissig (1873–1944) je řazen k významným osobnostem prvního i druhého čs. odboje. Za první světové války byl politicky činný v krajanských organizacích ve Spojených státech. V Bostonu organizoval nábor dobrovolníků do čs. pluků ve Francii a stal se tvůrcem série propagačních plakátů pro čs. zahraniční armádu ve Francii. Za protektorátu […]

Československý válečný kříž 1939

Československý válečný kříž 1939

26.8.2018 | Vyznamenání Československý válečný kříž 1939 bylo zřízeno nařízením vlády republiky Československé dne 20. prosince 1940, č. 4/1941. Kříž se uděloval za provedení vynikajícího výkonného nebo velitelského činu v ohrožení života nebo za obětování života při daném činu.

Břetislav Bartoš, Za svobodu, 1917

Břetislav Bartoš, Za svobodu, 1917

25.8.2018 | S dějinami čs. legií v Itálii za první světové války je úzce spjata osobnost českého malíře Břetislava Bartoše (1893–1926). Patřil k předním aktivistům Čs. dobrovolnického sboru. Inicioval založení Uměleckého odboru, jehož prostřednictvím byly představeny na různých veřejných akcích výtvarné práce českých umělců v italských zajateckých táborech. Patří mezi ně i Bartošovo nejslavnější dílo s názvem […]

Zástava 7. výsadkového pluku, 1968

Zástava 7. výsadkového pluku, 1968

24.8.2018 | Od padesátých let minulého století zajišťoval Vojenský historický ústav výrobu jednotných zástav vzor 52, které propůjčoval prezident republiky jednotlivým útvarům Československé lidové armády. V roce 1962 obdržel svou bojovou zástavu i elitní 7. výsadkový pluk s posádkou v Holešově.

Čs. převozná polní kuchyně vzor 09

Čs. převozná polní kuchyně vzor 09

23.8.2018 | Armáda nově vzniklé Československé republiky převzala řadu výzbrojního a výstrojního materiálu z rakousko-uherské armády. Částečně to bylo usnadněno také tím, že tento materiál vyráběly továrny na území naší republiky. To byl případ i první pojízdné polní kuchyně v rakousko-uherské armádě, polní kuchyně vzor 09, kterou vyráběla např. pražská firma Breitenfeld-Daněk.

Čs. vojenský řád Bílého lva Za vítězství – I. třída

Čs. vojenský řád Bílého lva Za vítězství – I. třída

22.8.2018 | Události 2. světové války vyvolaly potřebu vzniku řádu, jímž by bylo možné ocenit mimořádné bojové zásluhy nejen u cizinců, ale také u československých občanů. Tyto pohnutky vedly ke vzniku Československého vojenského řádu Bílého lva “Za vítězství”.

Vltava hlásí: Sovětští vojáci byli všude vřele vítáni…

Vltava hlásí: Sovětští vojáci byli všude vřele vítáni…

21.8.2018 | Protisovětský leták pochází ze zcela unikátní sbírky, zachycující bouřlivou atmosféru, která panovala na pražském Václavském náměstí a v přilehlých ulicích 21. srpna 1968 a v následujících dnech. Více než sto dvacet letáků a plakátků, obsažených v tomto souboru, odráží jednoznačný odpor občanů Československa vůči okupaci vojsk pěti států Varšavské smlouvy (Operace Dunaj).

1 2 3 4 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha