Projekt 300 - 100 let

Samopal (útočná puška) ZK 503

Samopal (útočná puška) ZK 503

16.12.2018 | V průběhu druhé světové války se uplatnila nová generace pěchotních automatických zbraní, zařízených na náboj střední balistické výkonnosti, představovaný především řadou německých útočných pušek MKb 42 (H) a MP 43. Ačkoliv poválečný vývoj čs. pěchotních zbraní sledoval v druhé polovině 40. let především otázku samopalu jakožto zbraně jednotlivce, na prahu další dekády se pozornost Vojenského […]

Taktická neřízená raketa 3R8

Taktická neřízená raketa 3R8

15.12.2018 | Jednou z prvních zemí bývalého sovětského bloku, do které se exportovaly taktické raketové komplety, bylo Československo, které se nacházelo v období studené války na hranici mezi „východním“ a „západním“ blokem.

Samopal (útočná puška) ČZ 522

Samopal (útočná puška) ČZ 522

14.12.2018 | Poznatky z druhé světové války nejen potvrdily účinnost samopalů jakožto efektivního typu střelecké zbraně, ale také přinesly významný posun v podobě rozšíření zbraní, zařízených na tzv. náboj středního balistického výkonu. Německé samopaly, dnešní terminologií označované jako útočné pušky, MKb 42 (H) a MP 43 ukazovaly další směr vývoje.

Mečík pro úředníky celní služby vzor 1932

Mečík pro úředníky celní služby vzor 1932

13.12.2018 | Nový československý stát si ponechal systém ochrany státních hranic zavedený již v habsburské monarchii. Již v únoru 1919 došlo k vyhlášení samostatného československého celního území, na jehož základě bylo nutné zajistit státní hranice nejen z bezpečnostního, ale i celního hlediska. Začaly vznikat první celní úřady a od poloviny roku 1919 byl zahájen provoz celnic na […]

Obrněný transportér OT-810

Obrněný transportér OT-810

12.12.2018 | Po roce 1945 převzala československá armáda do výzbroje řadu německých trofejních polopásových transportérů Sd.Kfz. 251 (HKL6p). Nové podmínky činnosti armády ale vyžadovaly obrněný transportér s lepšími parametry. V první polovině 50. let došlo v závodech Tatra k rekonstrukci válečného typu s využitím vznětového motoru Tatra. Výroba byla po řadě problémů zahájena ve slovenských Podpolianských strojírnách […]

Samonabíjecí puška ZK 381

Samonabíjecí puška ZK 381

11.12.2018 | Ačkoliv kartelové smlouvy mezi dominantními zbrojními závody v meziválečném Československu poměrně striktně vymezovaly sféry oborové působnosti na poli ručních palných zbraní, samonabíjecí pušky v nich nefigurovaly. Nepatřily tehdy mezi sériově vyráběné zbraně a ani jedna ze zbrojovek nemohla, vzhledem ke střídavému zájmu ze strany vojenské správy, předvídat, nakolik se jedná o segment budoucnosti.

Samonabíjecí puška ZH 29

Samonabíjecí puška ZH 29

10.12.2018 | Přestože vývoj samonabíjecích pušek v meziválečném Československu zahrnuje poměrně rozsáhlý soubor zbraní, mezi dominantní představitele československé konstrukční školy patří bezesporu model ZH 29. Kromě zcela netradičního konstrukčního řešení snad především proto, že se jako jediná dostala do sériové výroby, byť počet vyrobených kusů nebyl nikterak závratný.

Obrněný transportér OT-64 SKOT

Obrněný transportér OT-64 SKOT

9.12.2018 | V rámci vojenské přehlídky konané v Praze na Letné 9. května 1965 při příležitosti 20. výročí osvobození Československa se veřejnosti poprvé oficiálně představily zcela nové střední kolové obrněné transportéry OT-64 SKOT. Transportér, který se stal nástupcem světoznámé meziválečné československé konstrukční školy speciálních vojenských vozidel, lze dodnes právem považovat za jednu z nejprogresivnějších konstrukcí, jaká kdy […]

Bojový nůž speciální vz. 85

Bojový nůž speciální vz. 85

8.12.2018 | V lednu 1982 byl na Správě bojové přípravy MNO přednesen požadavek na zabezpečení bojového nože, nezbytného pro činnost průzkumných jednotek ČSLA v týlu protivníka. Bojový nůž speciální (krycí jméno BONUS) měl být domácí konstrukce a měl splňovat požadavek na pohotové použití pro boj zblízka, při seskocích padákem a víceúčelového použití při činnosti v týlu nepřítele. […]

Samonabíjecí puška vz. 52

Samonabíjecí puška vz. 52

7.12.2018 | V paletě zbraní, vyvíjených v Československu druhé polovině čtyřicátých let na náboj střední balistické výkonnosti, nemohly samonabíjecí pušky chybět. V České zbrojovce ve Strakonicích vývoj na předválečné konstrukce nenavázal, jako u pistolí a samopalů, nýbrž přinesl nové pohledy na konstrukční uspořádání zbraně. Zavedení pušky vz. 52 do výzbroje armády neznamenalo v žádném případě tečku za […]

100mm protitankový kanon vzor 53

100mm protitankový kanon vzor 53

6.12.2018 |  S příchodem tanků se začal v dějinách zbraní odehrávat zápas mezi pancířem a střelou. Stejně tak tomu bylo i po skončení druhé světové války.

Četnická puška vz. 33

Četnická puška vz. 33

5.12.2018 | Výzbroj československého četnictva a finanční stráže měla po celá dvacátá a polovinu třicátých let velmi různorodý charakter, což se týkalo především palných zbraní. Teprve v druhé polovině poslední dekády svobodné československé republiky získaly obě složky jednotnou zbraň, pušku vz. 33. Ačkoliv svými parametry odpovídala spíše krátké pušce či karabině, oficiálně byla zavedena jako puška, tedy […]

Puška vz. 23

Puška vz. 23

4.12.2018 | Převážná většina evropských armád hledala po první světové válce optimální podobu jednotné pušky, jež by nahradila ve výzbroji zpravidla velmi pestrou kolekci opakovaček a přispěla tak ke sjednocení výzbroje. K finální podobě jednotné pušky nakonec dospěla dříve či později většina armád. Předobrazem jednotné pušky v meziválečné československé výzbroji se stala puška vz. 23 a její […]

Nůž útočný vz. 75

Nůž útočný vz. 75

3.12.2018 | Na počátku 70. let přestal do té doby užívaný útočný nůž OV-7 (nůž útočný obranný výsadkový) vyhovovat armádním potřebám, takže byl zadán úkol vyvinout modernější typ útočného nože jako osobní zbraně jednotlivce pro průzkumné, výsadkové, letecké a speciální jednotky. Tímto úkolem (krycí jméno UTON) byl pověřen národní podnik Mikov Mikulášovice ve spolupráci s Výzkumným a zkušebním […]

Letecký kulomet vz. 30

Letecký kulomet vz. 30

2.12.2018 | Jméno České zbrojovky ve Strakonicích zůstává především spojováno s výrobou samonabíjecích pistolí, spíše ve stínu dodnes zůstávají letecké kulomety, což lze přičítat především specifickému charakteru palubní výzbroje, ale také relativně nízkým potřebám čs. meziválečného letectva. Práce na letecké výzbroji provázela zbrojovku od počátku dvacátých let a její vrchol představoval letecký kulomet vz. 30 v podobě vysoce univerzální […]

1 2 3 4 30

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha