Projekt 300 - 100 let

Tomáš Berka

Tomáš Berka

5.4.2018 | Syn vlakového průvodčího Tomáš Berka se řízením osudu stal příslušníkem generace, jejíž plány do budoucna nečekaně rozvrátila 1. světová válka natolik, že nakonec vojenské uniformě zůstal již věrný až do konce života. Narodil se 16. února 1896 v Praze a okamžitě po složení maturity byl na jaře roku 1915 povolán do rakousko-uherské armády. Po absolvování […]

Richard Tesařík

Richard Tesařík

4.4.2018 | Aktivní účastník československého zahraničního vojenského odboje za 2. světové války. V bitvách u Sokolova, o Kyjev, o Dukelský průsmyk prokázal své vynikající vojenské schopnosti a hrdinství.

Alois Evžen Sítek

Alois Evžen Sítek

3.4.2018 | Velitel oddílu kanónů proti útočné vozbě Čs. samostatné obrněné brigády, velitel tzv. Kombinovaného oddílu, který jako první čs. jednotka ze Západu překročil 1. května 1945 v Mühlbachu u Chebu čs. hranice.

Aleš Opata

Aleš Opata

2.4.2018 | Patří k nejzkušenějším vojákům současné armády. Jeho kariéra v mnoha ohledech ukazuje proměnu, kterou ozbrojené síly prošly od 90. let až do dneška. Respekt si vydobyl díky své službě u bojových jednotek a účastí na řadě zahraničních misí.

Miloš Knorr

Miloš Knorr

1.4.2018 | Miloš Knorr byl prvním čs. vojákem, který byl zraněn v operaci OVERLORD, jíž se účastnil v řadách britského 43. průzkumného pluku.

Karel Krčmář

Karel Krčmář

31.3.2018 |  V květnu 1944 nacisté odveleli pro jeho nespolehlivost české protektorátní vládní vojsko ke strážní službě v severní Itálii, aby jej nemohl využít český domácí odboj ve svých plánech na povstání proti okupantům v závěru války. Záhy se ukázalo, že na české vojáky se opravdu nemohou spolehnout, protože v krátkém čase několik stovek vládních vojáků zběhlo […]

Josef Kholl

Josef Kholl

30.3.2018 | Patřil do generace, vychované Masarykovou republikou k vlastenectví a občanské obětavosti. Významný představitel druhého odboje.

Mikuláš Doležal

Mikuláš Doležal

29.3.2018 | Výtečný vojenský profesionál čs. armády, účastník prvního i druhého odboje, poslední velitele pražské Vysoké školy válečné.

Leopold Vrána

Leopold Vrána

28.3.2018 | Mezi opomíjené české hrdiny z let 1939–1945 patří i ti, kteří za svobodu své vlasti bojovali například v italských a jugoslávských horách. Jedním z těchto mužů byl i pplk. ing. PhMr. Leopold Vrána (1911–1991). Velitel hrdinů z Dračího údolí.

František Řežábek

František Řežábek

27.3.2018 | Významný představitel druhého odboje, velitel Tankového praporu 1 Čs. samostatné obrněné brigády, v roce 1949 odsouzen ve vykonstruovaném procesu.

Marie Ljalková

Marie Ljalková

26.3.2018 | Dívka s odstřelovačskou puškou. 1018 voj. LJALKOVÁ Marie, snajper, event. č. 477. Dne 9. 3. 1943 při útoku na Sokolovo jako jediná žena-snajper postupovala v pal. sledu roty. Svým statečným chováním strhávala mužstvo vpřed. Mezi prvními vnikla do osady, zúčastnila se boje o opevněný dům, při čemž zabila 5 nepřátelských automatčíků. ( Sborník důvěrných výnosů a nařízení […]

Jaroslav Boháč

Jaroslav Boháč

25.3.2018 | Účastník prvního i druhého odboje, dlouholetý pracovník Památníku odboje v Praze, jenž se specializoval na výzkum dějin čs. dobrovolnického hnutí ve Francii.

Antonín Mikuláš Číla

Antonín Mikuláš Číla

24.3.2018 | Významný představitel prvního vojenského odboje, který po celý život byl věren legionářské myšlence a v dobách nesvobody vždy hájil principy legionářské cti.

Václav Knotek

Václav Knotek

23.3.2018 | Václav Knotek neváhal jako záložní důstojník opustit vlast a rodinu a odejít bojovat do zahraničí. Bez ohledu na následky se zapojil i do odboje a patří k mimořádným ukázkám hrdinství a sebeobětování v úsilí o osvobození vlasti od nesvobody. Vlast pro něj byla ideálem, kterému opakovaně podřizoval své osobní a rodinné zájmy a obětoval jí […]

Sergěj Jan Ingr

Sergěj Jan Ingr

22.3.2018 | Armádní generál Sergěj Jan Ingr se zúčastnil v zahraničí všech tří československých odbojů. Bylo mu upřeno, aby se vrátil po druhé světové válce do vlasti s poctami, které si oprávněně zasloužil.

1 2 3 4 5

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha