Sbírka exponátů

V tomto přehledu jsou jednotlivé exponáty seřazeny chronologicky, podle data jejich zveřejnění – toto zveřejnění není zcela totožné s jejich zobrazením na hlavní stránce v konkrétní den.

Cíleně a přesněji lze hledat exponáty podle jejich zařazení do konkrétní podsbírky – jedná se o podsbírky jako např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Pistole a revolvery, Varia atd. V takovém případě klikněte na tento odkaz Exponáty dne – tematická sbírka.

CRISTE, Oskar. Feldmarschall Johannes Fürst von Liechtenstein

CRISTE, Oskar. Feldmarschall Johannes Fürst von Liechtenstein

Jména nejslavnějších českých vojevůdců z dob Habsburské monarchie jsou obecně známá, na Albrechta z Valdštejna nebo Josefa…
...

Příručka pro nosiče raněných. (Základní pravidla o první pomoci a dopravování raněných)

Příručka pro nosiče raněných. (Základní pravidla o první pomoci a dopravování raněných)

Tato poměrně útlá kniha seznamuje čtenáře se zásadami poskytování první pomoci na bojišti. Je poslední, čtvrtou příručkou…
...

Obranné zpravodajství : Výslech zajatců

Obranné zpravodajství : Výslech zajatců

Cyklostylovaný strojopis určený důstojníkům československé armády ve Velké Británii poskytuje stručný návod k zpravodajskému využití válečných zajatců.…
...

RÜFFER, Eduard. Válka rusko-turecká.

RÜFFER, Eduard. Válka rusko-turecká.

Pravděpodobně poslední publikace česko-německého spisovatele, dramatika, publicisty a vojenského teoretika Eduarda Rüffera (1835–1878) se zabývá popisem rusko-turecké…
...

DEMMIN, August. Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

DEMMIN, August. Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Zbraň je součástí lidské každodennosti od pravěku, avšak nauka o zbraních je mnohem mladší. Sběratelství zbraní, byť…
...

BURACZYŃSKI, Andreas. Leitfaden für Blessiertenträger

BURACZYŃSKI, Andreas. Leitfaden für Blessiertenträger

Nakladatelství Josefa Šafáře ve Vídni patřilo na počátku 20. století mezi ta nakladatelství, jež se ve velké…
...

Protocollum public. contri. & militarium pro a. 1757

Protocollum public. contri. & militarium pro a. 1757

Tato kniha představuje jedinečný pramen diplomatické povahy. Byla vedena kanceláří krajského úřadu v Přerově pro jeho vnitřní…
...

JÄHNS, Max. Entwicklungsgeschichte der Alten Trutzwaffen : mit einem Anhange über die Feuerwaffen.

JÄHNS, Max. Entwicklungsgeschichte der Alten Trutzwaffen : mit einem Anhange über die Feuerwaffen.

Druhou polovinu 19. století lze bezesporu označit za období progresivního vývoje historických věd a jejich zázemí. Vydávané…
...

ZIEGLER, Anton. Gallerie aus der Österreichischen Vaterlandsgeschichte in Bildlicher Darstellung.

ZIEGLER, Anton. Gallerie aus der Österreichischen Vaterlandsgeschichte in Bildlicher Darstellung.

V roce 1837 byly vydány dvě na sebe navazující publikace, jenž čtenáři přinášejí nástin dějin významných panovníků…
...

BURTON, Richard F. The Book of the Sword.

BURTON, Richard F. The Book of the Sword.

Chladné zbraně nejstarších období lidských dějin představují téma, které bylo bez ohledu na geografické zaměření považováno za…
...

LACROIX, Paul. Directoire, consulat et empire : mœurs et usages, lettres, sciences et arts ; France 1795-1815

LACROIX, Paul. Directoire, consulat et empire : mœurs et usages, lettres, sciences et arts ; France 1795-1815

V roce 1884 byla vydána reprezentativní publikace, která dokázala velmi věrně vystihnout charakter francouzské společnosti mezi lety…
...

Kronika česká Václava Hájka z Libočan

Kronika česká Václava Hájka z Libočan

V roce 1541 byla vydána jedna z nejznámějších kronik se vztahem k českým zemím, která české dějiny…
...

MOESCH, Johannes. De horis canonicis dicendis.

MOESCH, Johannes. De horis canonicis dicendis.

Tato kniha představuje bez nadsázky jeden z nejcennějších skvostů, který se nachází v pokladnicích vědění knihovny Vojenského…
...

ROLAND, H. Váleční zajatci vypovídají…

ROLAND, H. Váleční zajatci vypovídají…

Málokterá událost našich novodobých dějin se těšila takovému zájmu propagandistů jako bojový křest čs. polního praporu u…
...

ESHER, Reginald Baliol Brett, vikomt. The Tragedy of Lord Kitchener

ESHER, Reginald Baliol Brett, vikomt. The Tragedy of Lord Kitchener

Polní maršál Horatio Herbert Kitchener (1850–1916) je jednou z nejpozoruhodnějších britských vojenských osobností. Během své kariéry se…
...

RAWLINSON, Alfred, Sir. The Defence of London 1915-1918

RAWLINSON, Alfred, Sir. The Defence of London 1915-1918

První světová válka sebou přinesla velké množství nových zbraní a způsobů válčení. Mezi ně patřilo i masové…
...

WALLON, Henri-Alexandre. Jeanne d´Arc

WALLON, Henri-Alexandre. Jeanne d´Arc

Ženský element byl v průběhu dějin součástí válečných událostí stejně jako poklidného života v čase míru. Ve…
...

CRISTE, Otakar. Kriege unter Kaiser Josef II.

CRISTE, Otakar. Kriege unter Kaiser Josef II.

Josef II. usedl na císařský trůn Svaté říše římské národa německého po smrti svého otce Františka Štěpána…
...

DOHME, Robert. Kunst und Künstler Deutschlands und der Niederlande

DOHME, Robert. Kunst und Künstler Deutschlands und der Niederlande

V roce 1877 vychází první díl publikace, která se věnuje umění převážně výtvarného charakteru doby od raného…
...

TITEUX, Eugène. Saint-Cyr et l’École spéciale militaire en France

TITEUX, Eugène. Saint-Cyr et l’École spéciale militaire en France

Vojenské vzdělání je vlastní každému evropskému státu a jeho tradice nabývá na prestiži úměrně své vlastní starobylosti.…
...

PFLUGK-HARTTUNG, Julius von. 1813–1815 Illustrierte Geschichte der Befreiungskriege.

PFLUGK-HARTTUNG, Julius von. 1813–1815 Illustrierte Geschichte der Befreiungskriege.

Napoleonské války patří dodnes k velmi oblíbeným badatelským obdobím a jistě není divu, že se proto staly…
...

LOCKHART, R. H. Bruce. Memoirs of a British Agent

LOCKHART, R. H. Bruce. Memoirs of a British Agent

Sir Robert Hamilton Bruce Lockhart (1887-1970) byl novinář, spisovatel, diplomat a v neposlední řadě i tajný agent.…
...

BELLEVAL, René de. Du costume militaire des Français en 1446

BELLEVAL, René de. Du costume militaire des Français en 1446

Posuzovat míru a kvalitu vojenské výzbroje i výstroje ve středověku z hlediska písemných pramenů bylo vždy poněkud…
...

CHURCHILL, Winston, S. Step by Step

CHURCHILL, Winston, S. Step by Step

Snad žádná politická osobnost v moderních britských dějinách se neteší takové pozornosti a popularitě jako Sir Winston…
...

1 205 206 207 208 209 211