Sbírka exponátů

V tomto přehledu jsou jednotlivé exponáty seřazeny chronologicky, podle data jejich zveřejnění – toto zveřejnění není zcela totožné s jejich zobrazením na hlavní stránce v konkrétní den.

Cíleně a přesněji lze hledat exponáty podle jejich zařazení do konkrétní podsbírky – jedná se o podsbírky jako např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Pistole a revolvery, Varia atd. V takovém případě klikněte na tento odkaz Exponáty dne – tematická sbírka.

01 Rukavice a pero z klobouku hraběte Radeckého

01 Rukavice a pero z klobouku hraběte Radeckého

Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče (1766–1858) patří k nejvýznamnějším voje- vůdcům 19. století. Vojenskou kariéru…
...

11 Čepel slavnostního meče ke korunovaci českého krále Leopolda II., 1791

11 Čepel slavnostního meče ke korunovaci českého krále Leopolda II., 1791

Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha se nacházejí tři čepele slavnostních mečů, zhotovených při příležitosti korunovace císaře…
...

09 Rakouský palaš pro příslušníky těžké jízdy vzor 1769/75

09 Rakouský palaš pro příslušníky těžké jízdy vzor 1769/75

Předpisem z roku 1769 byl v souvislosti s celkovou reorganizací rakouské armády pro veškerou německou jízdu zaveden…
...

08 Rakouský palaš pro důstojníky švališérů vzor 1763

08 Rakouský palaš pro důstojníky švališérů vzor 1763

Nezaměnitelný typ palaše byl v rakouské armádě druhé poloviny 18. století určen pro nově vznikající pluky švališérů,…
...

01 Rakouská větrovka vzor 1779 systému Girandoni

01 Rakouská větrovka vzor 1779 systému Girandoni

Vzduchové zbraně, u nichž tlaková nádoba tvoří odšroubovatelnou pažbu, se rozšířily koncem 18. a počátkem 19. století…
...

01 Polní oltář

01 Polní oltář

Dragounský pluk č. 13 prince Evžena Savojského patřil mezi nejslavnější jezdecké pluky habsburské monarchie. Byl zřízen roku…
...

13 Skládací kapesní fotoaparát Kodak No.2 Model A, 1898

13 Skládací kapesní fotoaparát Kodak No.2 Model A, 1898

Skládací kapesní fotoaparát značky Kodak No. 2 Model A vyrobila filiálka Eastman Kodak CO. Rochester, N. Y.,…
...

12 Francouzský telegrafní přístroj ECTM, 1907

12 Francouzský telegrafní přístroj ECTM, 1907

Počátek 19. století probíhal ve znamení objevů, které zahájily novou kapitolu dálkové komunikace. Objevem elektromagnetizmu, elektřiny a…
...

07 Britská signální pistole Webley & Scott No.1 Mk III*, ráže 26,5 mm

07 Britská signální pistole Webley & Scott No.1 Mk III*, ráže 26,5 mm

Konstrukce se sklopným závěrem uzamčeným otočným třmenem s ovládací pákou na levé straně. Hlaveň a tělo pistole…
...

05 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky námořnictva vzor 1850/71 s čepelí japonského meče

05 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky námořnictva vzor 1850/71 s čepelí japonského meče

Rakouští námořní důstojníci byli od roku 1827 vyzbrojeni šavlemi s tehdy módním vydutým páskovým košem, který je…
...

02 Rakousko-uherská admirálská čepice arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, 1914

02 Rakousko-uherská admirálská čepice arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, 1914

Dýnko služební čepice admirála je vyrobeno z jemného tmavomodrého sukna. Na okolku potaženém černou moaré stuhou jsou…
...

15 Rakousko-uherská pokusná puška Špitálský 1882, funkční řez

15 Rakousko-uherská pokusná puška Špitálský 1882, funkční řez

Koncem sedmdesátých let 19. století vznikala řada konstrukcí pušek, jejichž společného jmenovatele představovala snaha o zvýšení rychlosti…
...

07 Rakousko-uherská puška Mannlicher vzor 1895, funkční řez

07 Rakousko-uherská puška Mannlicher vzor 1895, funkční řez

Jednoznačně nejrozšířenější dlouhou palnou zbraní, ale také poslední zavedenou v armádě rakousko-uherské monarchie, se stala puška Mannlicher…
...

01 Ruská puška Mosin vzor 1891, funkční řez

01 Ruská puška Mosin vzor 1891, funkční řez

Konstrukce s válcovým odsuvným závěrem, uzamykaným dvěma symetrickými uzamykacími ozuby, situovanými v přední části závěru a přímoběžným…
...

07 Dvojka s perkusním, tzv. skříňkovým zámkem, kolem 1840

07 Dvojka s perkusním, tzv. skříňkovým zámkem, kolem 1840

Z dílny nejslavnějšího českého puškaře 19. století Antonína Vincence Lebedy (1798−1857) pochází tato dvojka s novým typem…
...

06 Terčovnice s perkusním zámkem, A. V. Lebeda, Praha, kolem 1840

06 Terčovnice s perkusním zámkem, A. V. Lebeda, Praha, kolem 1840

Střelba jako sportovní disciplína má velmi bohatou a letitou tradici. Již v raném období palných zbraní se…
...

10 Rakousko-uherská Pamětní medaile na císařské manévry u Chotovin a Tábora 1913

10 Rakousko-uherská Pamětní medaile na císařské manévry u Chotovin a Tábora 1913

V září roku 1913 se Táborsko stalo dějištěm velkých manévrů c. a k. armády pod dohledem náčelníka…
...

08 Rakousko-uherský Pamětní kříž z let 1912−1913 (též „Mobilizační kříž“)

08 Rakousko-uherský Pamětní kříž z let 1912−1913 (též „Mobilizační kříž“)

V letech 1912−1913 se nedávno zformované slovanské národní státy na Balkáně spolu s Řeckem odhodlaly využít oslabení…
...

04 Turecká pěchotní puška Mauser vzor 1903 ráže 7,65 mm Mauser

04 Turecká pěchotní puška Mauser vzor 1903 ráže 7,65 mm Mauser

Konstrukce s válcovým odsuvným závěrem uzamykaným dvěma symetrickými uzamykacími ozuby, situovanými v přední části závěru, a přímoběžným…
...

01 Rakousko-uherský generálský stejnokroj arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, 1914

01 Rakousko-uherský generálský stejnokroj arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, 1914

Blůza s dvouřadovým zapínáním je vyrobena z jemného světlemodrého sukna s červenými lemovkami. Límec a spodní okraje…
...

13 Rakouský Odznak na blahou paměť polního maršála arcivévody Albrechta, 1899

13 Rakouský Odznak na blahou paměť polního maršála arcivévody Albrechta, 1899

Vojenské vzdělání běžně patřilo k výchově mužských příslušníků panovnických domů a šlechty obecně. V tomto duchu byl…
...

11 Egyptský Řád Nilu – V. třída, rytíř, 1. polovina 19. století

11 Egyptský Řád Nilu – V. třída, rytíř, 1. polovina 19. století

Řád Nilu byl ustanoven egyptským sultánem Husseinem Kamelem Egyptským v roce 1915 a na rozdíl od jiných…
...

10 Neapolský Řád sv. Januaria (náprsní hvězda) – udělován v jediné třídě (rytíř), 19. století

10 Neapolský Řád sv. Januaria (náprsní hvězda) – udělován v jediné třídě (rytíř), 19. století

Řád svatého Januaria byl založen 3. července 1738 Karlem III. Španělským, tehdy králem sicilským a neapolským, jako…
...

08 Čínský Řád dvojitého draka – II. třída, konec 19. století

08 Čínský Řád dvojitého draka – II. třída, konec 19. století

Řád dvojitého draka byl založen v císařské Číně jako vůbec první ocenění koncipované po vzoru evropských záslužných…
...

1 242 243 244 245 246 257