Sbírka exponátů

V tomto přehledu jsou jednotlivé exponáty seřazeny chronologicky, podle data jejich zveřejnění – toto zveřejnění není zcela totožné s jejich zobrazením na hlavní stránce v konkrétní den.

Cíleně a přesněji lze hledat exponáty podle jejich zařazení do konkrétní podsbírky – jedná se o podsbírky jako např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Pistole a revolvery, Varia atd. V takovém případě klikněte na tento odkaz Exponáty dne – tematická sbírka.

04 Perský Řád Homayoun (do roku 1939 Řád lva a slunce) – I. třída, rytíř velkokříže, velkostuha v barvě pro cizince a náprsní hvězda, 1. polovina 20. století

04 Perský Řád Homayoun (do roku 1939 Řád lva a slunce) – I. třída, rytíř velkokříže, velkostuha v barvě pro cizince a náprsní hvězda, 1. polovina 20. století

Prezentovaná dekorace přísluší záslužnému řádu, který navázal na starší perský Řád lva a slunce. Tento předchozí záslužný…
...

03 Pruský Řád černé orlice – udělován v jediné třídě (rytíř), 19. století

03 Pruský Řád černé orlice – udělován v jediné třídě (rytíř), 19. století

Řád byl založen prvním pruským králem Friedrichem I. den před jeho vlastní korunovací 17. ledna 1701. Řád…
...

02 Japonský Řád vycházejícího slunce – I. třída, velkostuha a náprsní hvězda, kolem 1900

02 Japonský Řád vycházejícího slunce – I. třída, velkostuha a náprsní hvězda, kolem 1900

Řád vycházejícího slunce byl založen 10. dubna 1875 císařem Mucuhitem, známým též jako Meidži. Jedná se o…
...

01 Španělský Řád Karla III. – II. třída, velkokříž, velkostuha a náprsní hvězda, 19. století

01 Španělský Řád Karla III. – II. třída, velkokříž, velkostuha a náprsní hvězda, 19. století

Řád byl založen 19. září 1771 španělským králem Karlem III. jako všeobecný záslužný řád, udělovaný za zásluhy…
...

07 Kinžál, Kavkaz, počátek 20. století

07 Kinžál, Kavkaz, počátek 20. století

Kinžál se stal součástí kavkazských národních krojů a velké obliby dosáhl zejména u kozáckých vojsk, kde se…
...

06 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, poboční zbraň arcivévody F. F. d´Este

06 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, poboční zbraň arcivévody F. F. d´Este

Ve sbírce chladných zbraní Vojenského historického ústavu se nachází hned několik jeho  pobočních zbraní, které byly nedílnou…
...

01 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1904

01 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1904

Zbraň je ukázkou neobyčejného provedení tzv. darovací šavle. Zachovalost všech komponentů a doplňků je zcela výjimečná. Ze…
...

11 Záslužný řád Maltézského řádu (Pro Merito Melitensi), VII. třída, 1. polovina 20. století

11 Záslužný řád Maltézského řádu (Pro Merito Melitensi), VII. třída, 1. polovina 20. století

Myšlenka na ocenění osob, spolupracujících s Maltézským řádem, v moderní době existovala, avšak k jejímu naplnění došlo až počátkem 20.…
...

17 Haladie, Súdán, 19. století

17 Haladie, Súdán, 19. století

Tvarově nezaměnitelný typ nože se vyskytoval jak v Indii, tak na Předním Východě i v Africe. Je…
...

10 Kris, Sumatra, 18.–19. století

10 Kris, Sumatra, 18.–19. století

Historie tohoto typu dýky je dávná a její původ je kladen do 14. století na ostrov Jáva,…
...

03 Kukri, Nepál, 18.–19. století

03 Kukri, Nepál, 18.–19. století

Tradiční a legendární zbraň nepálských Gurkhů je používána obyvateli Himalájí v nezměněné podobě již po mnoho staletí.…
...

02 Katar, Indie, 18. století

02 Katar, Indie, 18. století

Katar je nejtypičtější indickou bodnou dýkou. Charakteristický jílec je na rozdíl od tradičních dýk tvořen kovovými tyčemi,…
...

02 Přilba Kulah Khud, Persie, 18.–19. století

02 Přilba Kulah Khud, Persie, 18.–19. století

Tvarově nezaměnitelná perská přilba, rozšířená již od 16. století. Charakteristická je svým polokulovitým zvonem vyrobeným obvykle z kalené…
...

08 Dvojka s perkusními zámky se spodními kohouty, M. Novotný, Litoměřice, 1829

08 Dvojka s perkusními zámky se spodními kohouty, M. Novotný, Litoměřice, 1829

Matyáš Novotný ze severočeského města Litoměřice patřil k předním českým puškařům první poloviny 19. století. V roce…
...

05 Dvoják s perkusními zámky, J. Mašek, Jablonné v Podještědí, 1854.  Lovecká zbraň rakouského arcivévody Karla Ludvíka (1833−1896), otce arcivévody F. F. d’Este.

05 Dvoják s perkusními zámky, J. Mašek, Jablonné v Podještědí, 1854. Lovecká zbraň rakouského arcivévody Karla Ludvíka (1833−1896), otce arcivévody F. F. d’Este.

Dvoják s perkusními zámky pochází z dílny vynikajícího českého puškaře Josefa Maška (Maschka) mladšího a byl vyroben…
...

02 Jednuška s chemickým zámkem, V. Dietrich, Bratislava, kolem 1820

02 Jednuška s chemickým zámkem, V. Dietrich, Bratislava, kolem 1820

Koncem 18. století se u loveckých palných zbraní začaly využívat třaskaviny, látky, jež se vzněcují úderem. Snaha…
...

01 Jednuška s chemickým zámkem, B. Sailer, Ehingen, kolem 1815

01 Jednuška s chemickým zámkem, B. Sailer, Ehingen, kolem 1815

Koncem 18. století se u loveckých palných zbraní začaly využívat třaskaviny, látky, jež se vzněcují úderem. Snaha…
...

11 Tzv. ruční kulomet Krnka 1874

11 Tzv. ruční kulomet Krnka 1874

Český puškař a konstruktér Sylvestr Krnka (1825–1903) zkonstruoval v roce 1849 záklopkový závěr vhodný pro transformaci tehdejších perkusních…
...

10 Ruská puška Berdan II vzor 1870 se zrychličem střelby

10 Ruská puška Berdan II vzor 1870 se zrychličem střelby

V průběhu transformace zbrojního průmyslu pod vedením ministra války Dmitrije Alexejeviče Miljutina (1816–1912) přijala ruská armáda v roce…
...

09 Černohorský Řád Danila I. – IV. třída, rytíř, 2. polovina 19. století

09 Černohorský Řád Danila I. – IV. třída, rytíř, 2. polovina 19. století

Černohorský kníže Danilo I. založil 23. dubna 1853 Řád za zásluhy o nezávislost Černé Hory, zvaný též…
...

08 Ruský Řád svatého Stanislava – III. třída, 2. polovina 19. století

08 Ruský Řád svatého Stanislava – III. třída, 2. polovina 19. století

Řád sv. Stanislava byl původně založen v roce 1765 posledním polským králem Stanislavem II. Augustem Poniatowskim (1764–1795)…
...

09 Rakousko-uherský stejnokroj plukovníka hulánského pluku č. 7, 1914

09 Rakousko-uherský stejnokroj plukovníka hulánského pluku č. 7, 1914

Od roku 1897 byl František Ferdinand čestným majitelem haličského hulánského pluku č. 7 s posádkou v Mosty Wielkie…
...

07 Britská tropická přilba, konec 19. století

07 Britská tropická přilba, konec 19. století

Korková přilba byla nezbytným doplňkem lovců v tropických oblastech. Tento exemplář, shodný s britskou armádní tropickou přilbou,…
...

06 Kazeta se dvěma kordy, dar důstojníků španělského Lusitánského 12. jezdeckého pluku svému čestnému plukovníku, N. Martin, Madrid, 90. léta 19. století

06 Kazeta se dvěma kordy, dar důstojníků španělského Lusitánského 12. jezdeckého pluku svému čestnému plukovníku, N. Martin, Madrid, 90. léta 19. století

Tradice udělování čestných zbraní význačným osobnostem jako ocenění za jejich vynikající vojenské či politické služby a potvrzení…
...

1 240 241 242 243 244 254