Hudební nástroje a hudebniny

Signální polnice, Rusko 1904

Signální polnice, Rusko 1904

  Období první světové války je v kontextu českých dějin neodmyslitelně spjato s působením zahraniční dobrovolnické armády – československých legií. Společně s těmito vojáky se do nově vzniklé republiky dostalo velké množství válečného materiálu. To je rovněž případ prezentované signální polnice, kterou v roce 1918 ukořistili českoslovenští legionáři v Rusku při bojích se skupinami bolševiků. […]

Zvonková hra

Zvonková hra

  Zvonková hra je bicí hudební nástroj, který spadá do kategorie tzv. idiofonů, kdy zvuk těchto nástrojů nevzniká rozechvěním membrány, jak je tomu např. u klasických bubnů, ale chvěním vlastního tělesa nástroje. Díky tomuto principu se rovněž mohou nazývat nástroji samozvučnými. Zvonková hra pochází z ostrovů v jihovýchodní Asii, odkud byla v 17. století přenesena […]

Signální polnice, Československo 1936

Signální polnice, Československo 1936

  V letech 1920 až 1938 byl v děčínských zámeckých kasárnách dislokován Hraničářský prapor 1, který počínaje rokem 1932 nesl čestný název „České družiny“. Tato jednotka byla následovníkem Praporu polních myslivců 1 a po většinu existence první republiky spadala do podřízenosti velitelství 3. divize v Litoměřicích. V dramatickém období mobilizace přešla pod velení 1. skupiny […]

Francouzský vířivý buben, 1. polovina 18. století

Francouzský vířivý buben, 1. polovina 18. století

  Smrtí císaře Karla VI. v roce 1740 započal boj jeho nejstarší dcery Marie Terezie za uznání Pragmatické sankce. Jednalo se o dokument, který dle domnění otce měl mladé panovnici zaručit hladké převzetí vlády nad zděděnou říší. Ihned po Karlově skonu však zpochybnila platnost jeho výnosu silná evropská opozice. Významnou kapitolu ve vypuknuvší Válce o […]

Kontrabasová tuba

Kontrabasová tuba

  Kontrabasová tuba je dechový žesťový hudební nástroj, který spadá do kategorie tzv. aerofonů, kdy zvuk těchto nástrojů vzniká rozechvěním sloupce vzduchu prostřednictvím výdechu hráče. Děje se tak pomocí zvláštní násadky zvané kotlíkový nátrubek. Jedná se o tónově nejhlubší dechový žesťový nástroj. Tubu vynalezl v roce 1835 berlínský nástrojář Johann Gottfried Moritz. Zpočátku se nástroje […]

Partitura vojenského pochodu Julia Fučíka „Vjezd gladiátorů“

Partitura vojenského pochodu Julia Fučíka „Vjezd gladiátorů“

  Hudební skladatel Julius Fučík se narodil v Praze 18. července 1872. V letech 1885 až 1891 absolvoval místní konzervatoř a po ukončení studia v rámci prezenční vojenské služby působil jako fagotista a bubeník u 49. pěšího pluku v rakouské Kremži. Po návratu z vojny v roce 1894 nastoupil jako fagotista pražského Německého divadla a […]

Španělská kytara

Španělská kytara

  Podle organologického členění spadá kytara do kategorie strunných drnkacích nástrojů, tzv. chordofonů. Jedná se o strunný instrument s hmatníkem, u něhož vzniká tón na principu rozechvění strun, které jsou napjaty mezi dvěma pevnými body. Jednotlivé struny se mohou rozezvučovat buď hráčovými prsty nebo tzv. plektrem (trsátkem). Kytara v hudební praxi slouží jako doprovodný či […]

Helikón z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Helikón z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Helikón je považován za dechový žesťový hudební nástroj, který spadá do kategorie tzv. aerofonů, kdy zvuk těchto nástrojů vzniká rozechvěním sloupce vzduchu prostřednictvím výdechu hráče. Děje se tak pomocí zvláštní násadky zvané kotlíkový nátrubek. Po stránce tónového využití se jedná o basový instrument. Helikón se vyvinul z nejhlouběji znějícího žesťového nástroje tuby, kterou v roce […]

Měchová harmonika z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Měchová harmonika z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Organologické členění řadí měchovou (tahací) harmoniku do skupiny dechových nástrojů, tzv. aerofónů. Jedná se o vícehlasný instrument, u něhož se dociluje tvorby tónu za pomoci rozechvění kovových jazýčků. Děje se tak prostřednictvím stlačeného vzduchu při roztahování a sklápění koženého měchu, v jehož bočních stěnách jsou rezonanční kovová tělíska umístěna. Měchová harmonika může být vyráběna ve […]

Lesní roh (dvojlesnice) z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Lesní roh (dvojlesnice) z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Podle organologického členění je lesní roh žesťový nástroj, který spadá do kategorie tzv. aerofonů. Zvuk těchto nástrojů vzniká na principu rozechvění vzduchového sloupce prostřednictvím hráčova výdechu. Děje se tak za přispění zvláštní násadky zvané nálevkový nátrubek. Kolébkou lesního rohu je Francie, kde byl kolem roku 1700 zaveden do orchestru. České prostředí jej poznalo již v […]

Kontrabas z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Kontrabas z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Podle základního organologického členění patří kontrabas do kategorie strunných smyčcových nástrojů tzv. chordofonů. Zvuk těchto instrumentů vzniká na principu rozechvění strun, které jsou napjaty mezi dvěma pevnými body. Kontrabas je nejhlouběji znějící smyčcový strunný nástroj. Nástroj se vyvinul na sklonku 16. století ze starých basových viol. Mezi jeho první stavitele patřili nástrojoví vývojáři Andrea Amati […]

Hoboj v C ladění z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Hoboj v C ladění z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Organologie, vědní disciplína o hudebních nástrojích, řadí hoboj do skupiny dřevěných dechových instrumentů, tzv. aerofonů. Z hlediska bližšího názvoslovného rozlišení se jedná o dřevěný dechový nástroj s dvojitým plátkem, u něhož se dociluje tvorby tónu rozechvěním dvou plátkových jazýčků prostřednictvím hráčova výdechu. Stejně jako u příbuzného fagotu nebo klarinetu je k výrobě jazýčků využíváno Trstě […]

Saxofon z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Saxofon z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem

Saxofon je dechový dřevěný nástroj, který spadá do kategorie tzv. aerofonů, kdy zvuk těchto nástrojů vzniká rozechvěním dřevěného plátkového jazýčku prostřednictvím výdechu hráče. Dřevěný jazýček, jenž je při hraní uložen v zobcové hubičce, se vyrábí z trstě rákosovité (Arundo donax), traviny z čeledě lipnicovitých. Díky tomuto způsobu tvorby tónu se Saxofon řadí do skupiny dřevěných […]

Příčná flétna C francouzského systému; Československo; 2. polovina 20. století

Příčná flétna C francouzského systému; Československo; 2. polovina 20. století

Flétna je velmi starý dechový nástroj, který se vyvinul pravděpodobně z píšťaly, užívané hojně již ve starověku. Postupně došlo k vývoji mnoha typů podle druhu tóniny. Flétna je velmi oblíbeným hudebním nástrojem, užívaným v orchestrech. Příčná flétna se vyráběla v minulosti ze dřeva nebo ze vzácných kovů, zlata či stříbra. V současné době se používá […]

Buben malý pěchotní; Velká Británie; 2. světová válka

Buben malý pěchotní; Velká Británie; 2. světová válka

Lub tohoto bubnu byl vyroben z mosazi, obě obroučky jsou dřevěné. Napínání ozvučných blan je zajištěno deseti provazci s koženými nápinkami. Po straně lubu je umístěn háček na závitu k napínání strun. Podle bohaté barevné výzdoby jde pravděpodobně o buben pamětní, který připomíná bohatou historii 4. královského pluku princezny Charlotty z Walesu. Bohatě zdobený královský […]

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha