Sbírka Fotografie týdne

Tank Žižka s rakví Stěpana Vajdy v Moravské Ostravě

Tank Žižka s rakví Stěpana Vajdy v Moravské Ostravě

Snímek pořízený 11. května 1945 zachycuje tank T-34/85 „Žižka“ s rakví tankového velitele Stěpana Vajdy při jeho druhém…
...

Dekorování praporu Pěšího pluku 21

Dekorování praporu Pěšího pluku 21

Snímek zachycuje dekorování praporu Pěšího pluku 21 prvorepublikové armády. Tento pluk s velitelstvím v Čáslavi, jenž od roku 1923…
...

Jeep Willys MB se sovětskými vojáky při osvobození Československa

Jeep Willys MB se sovětskými vojáky při osvobození Československa

Snímek pořízený při osvobození českých zemí na jaře 1945 zachycuje jeep Willys MB se sovětskými vojáky. V červenci…
...

Oslava Vánoc v roce 1925 u jezdeckého pluku

Oslava Vánoc v roce 1925 u jezdeckého pluku

Snímek zachycuje oslavu Vánoc u jednoho z jezdeckých pluků meziválečné československé armády. Vojáci na snímku jsou příslušnici…
...

M. I. Kalinin s vojáky Rudé armády

M. I. Kalinin s vojáky Rudé armády

Snímek zachycuje předsedu presidia Nejvyššího sovětu SSSR M. I. Kalinina společně s důstojníky a vojáky Rudé armády. Hodnostní…
...

Rakousko-uherští vojáci v Alpách za první světové války

Rakousko-uherští vojáci v Alpách za první světové války

Dvojice snímků pořízených za první světové války na italské frontě zachycuje rakousko-uherská postavení v Alpách. Když Itálie 23.…
...

Vyřazené sovětské těžké samohybné dělo SU-152

Vyřazené sovětské těžké samohybné dělo SU-152

Snímek pořízený na východní frontě druhé světové války zachycuje vyřazené sovětské těžké samohybné dělo SU-152, které zkoumají…
...

Německé civilistky potupně vedené na oslech

Německé civilistky potupně vedené na oslech

Snímek pořízený v zimě 1940–1941 zachycuje německé civilistky, které byly usvědčeny z intimních kontaktů se zajatými nepřátelskými (francouzskými?) vojáky.…
...

Sovětská pěchota počátkem jara 1944 překračuje rumunskou hranici

Sovětská pěchota počátkem jara 1944 překračuje rumunskou hranici

Snímek pořízený na počátku jara 1944 zachycuje sovětskou jednotku při přechodu rumunské hranice. Rumunské územní ztráty ve…
...

Rakousko-uherský pancéřový křižník Kaiser Karl VI.

Rakousko-uherský pancéřový křižník Kaiser Karl VI.

Snímek, pořízený patrně v letech 1911–1912, zachycuje rakousko-uherský pancéřový křižník SMS Kaiser Karl VI. Na přelomu devatenáctého a…
...

Zničené domy na kyjevské třídě Chreščatyk po osvobození města

Zničené domy na kyjevské třídě Chreščatyk po osvobození města

Snímek pořízený po osvobození Kyjeva v listopadu 1943 zachycuje zničené domy na hlavní kyjevské třídě Chreščatyk. Porážka Němců…
...

Čs. tankisté po vítězném boji u Dunkerque 28. října 1944

Čs. tankisté po vítězném boji u Dunkerque 28. října 1944

Snímek pořízený dne 28. října 1944 příslušníky Československé samostatné obrněné brigády u přístavu Dunkerque zachycuje čs. tankisty…
...

Sovětská civilistka v Bělgorodě poničeném za druhé světové války

Sovětská civilistka v Bělgorodě poničeném za druhé světové války

Snímek zachycuje civilistku v sovětském Bělgorodě. Pořízen byl patrně roku 1943, kdy se o město opakovaně vedly těžké boje…
...

Skupinový snímek příslušníků Partyzánského pluku Ludvíka Svobody

Skupinový snímek příslušníků Partyzánského pluku Ludvíka Svobody

Na snímku, pořízeném patrně před budovou tehdejšího Krajského soudu v Chrudimi po osvobození Československa v květnu 1945, jsou zachyceni…
...

Německý polopásový tahač Sd.Kfz. 9 na východní frontě

Německý polopásový tahač Sd.Kfz. 9 na východní frontě

Snímek, pořízený patrně roku 1941 při německém přepadení Sovětského svazu, zachycuje německý polopásový tahač Sd.Kfz. 9 (Sonder-Kraftfahrzeug…
...

Nastoupená jednotka Národní gardy na Zbraslavi

Nastoupená jednotka Národní gardy na Zbraslavi

Snímek ze třicátých let zachycuje jednotku Národní gardy, jak na Zbraslavi vzdává čest při hraní státní hymny.…
...

Polopásové vozidlo čs. brigády na přehlídce v Praze

Polopásové vozidlo čs. brigády na přehlídce v Praze

Snímek, pořízený 30. května 1945 na přehlídce Československé samostatné obrněné brigády v Praze, zachycuje americký polopásový obrněný transportér M5A1…
...

Maršál Ustinov na návštěvě ČSSR roku 1977

Maršál Ustinov na návštěvě ČSSR roku 1977

Dvojice snímků z roku 1977 zachycuje sovětského ministra obrany a maršála Sovětského svazu Ustinova na návštěvě Československa. Dmitrij…
...

Němci před poničenými francouzskými budovami za prusko-francouzské války

Němci před poničenými francouzskými budovami za prusko-francouzské války

Snímek pořízený za prusko-francouzské války v letech 1870–1871 zachycuje Němce před poničenými budovami ve Francii. Dne 2. září…
...

Bitevní lodě třídy Radetzky a Erzherzog Karl

Bitevní lodě třídy Radetzky a Erzherzog Karl

Fotografie pořízená 18. srpna 1911 nebo 1912 zachycuje vlajkoslávu na bitevních lodích rakousko-uherského námořnictva při oslavě narozenin…
...

Rakousko-uherská pevnost Lusern na hranici s Itálií

Rakousko-uherská pevnost Lusern na hranici s Itálií

Snímek pořízený rakousko-uherskými vojáky za první světové války zachycuje silně poškozenou pevnost Lusern na italské hranici. Pevnost…
...

Středoasijští hodnostáři s ruským důstojníkem na sklonku XIX. století

Středoasijští hodnostáři s ruským důstojníkem na sklonku XIX. století

Snímek zachycuje středoasijské hodnostáře s ruským důstojníkem; pořízen byl patrně v Bucharském emirátu nebo Chivském chanátu (byly poddány Rusku…
...

Přehrada na Nilu v Egyptě

Přehrada na Nilu v Egyptě

Snímek, pořízený kolem roku 1940, zachycuje jednu z přehrad na řece Nil v Egyptě. Existence Egypta by byla naprosto…
...

Plukovní slavnost c. a k. pěšího pluku č. 36

Plukovní slavnost c. a k. pěšího pluku č. 36

Snímek pořízený 30. července 1892 v Terezíně zachycuje plukovní slavnost c. a k. pěšího pluku č. 36. Tento…
...

Generál Patton, dekorovaný Řádem Bílého lva

Generál Patton, dekorovaný Řádem Bílého lva

Snímky zachycují amerického generála George S. Pattona (11. 11. 1885–21. 12. 1945) s presidentem Edvardem Benešem a s nadšenými davy. Dne 27. července 1945…
...

1 2 3 4 5 6 20