Cínové figurky

Víceúčelové polotovary cínových figurek

Víceúčelové polotovary cínových figurek

Podsbírka cínových figurek občas vydává i zajímavé a nečekané exponáty. Jedněmi z takových jsou odlité, ale zároveň…
...

Těžkoodění jezdci z 12. století s praporem a korouhví

Těžkoodění jezdci z 12. století s praporem a korouhví

Mezi lety 1156−1158 se komplikovala snaha císaře Fridricha Barbarossy o prosazování vlastní politiky v Itálii – Sicilské…
...

Těžkoodění jezdci z 12. století

Těžkoodění jezdci z 12. století

V roce 1126 vyvrcholilo soupeření o český knížecí stolec mezi Soběslavem I. a Otou II. Olomouckým. Předchozí…
...

Těžkooděný jezdec z 13. století

Těžkooděný jezdec z 13. století

Bitva u Kressenbrunu představovala vyústění dlouhodobého sporu o kontrolu Rakous a Štýrska mezi Přemyslem Otakarem II. a…
...

Císařský velitel a těžkooděný jezdec z konce 15. století

Císařský velitel a těžkooděný jezdec z konce 15. století

V první polovině 16. století, respektive mezi léty 1495–1559 probíhal v Evropě konflikt mezi francouzskými králi a…
...

Těžkoodění jezdci z konce 15. a počátku 16. století

Těžkoodění jezdci z konce 15. a počátku 16. století

Bitva u Pavie, k níž došlo 24. února 1525, nebyla sice posledním bojem v sérii konfliktů známých…
...

Rakouská pěchota období napoleonských válek

Rakouská pěchota období napoleonských válek

Figurky znázorňují postupující rakouské pěšáky vedené praporečníkem, míjející trojici vojáků, která pomáhá raněnému důstojníkovi v hnědém kabátu…
...

Těžkoodění jezdci z počátku 16. století  

Těžkoodění jezdci z počátku 16. století  

Italské války, probíhající s přestávkami od roku 1495 do roku 1559, měly mnoho účastníků, avšak hlavními protihráči…
...

Těžkoodění jezdci z konce 15. století – korouhevníci 

Těžkoodění jezdci z konce 15. století – korouhevníci 

Od konce 13. století, kdy byl položen základ švýcarského Spříseženstva, až do počátku 16. století proběhlo několik…
...

Landsknechti z 2. poloviny 16. století – pištec a bubeník

Landsknechti z 2. poloviny 16. století – pištec a bubeník

V letech 1562−1598 otřásaly renesanční Francií náboženské či hugenotské války mezi domácími katolíky a přívrženci nového protestantského…
...

Landsknechti z 2. poloviny 16. století – praporečníci

Landsknechti z 2. poloviny 16. století – praporečníci

Náboženská reformace postupující v 16. století německými zeměmi byla přirozeně trnem v oku jak katolické církvi, tak…
...

Osmanští střelci z ručnic

Osmanští střelci z ručnic

Ve druhé polovině 16. století se během válek habsburské monarchie s Osmanskou říší hojně bojovalo o klíčová…
...

Landsknechti – velitelé

Landsknechti – velitelé

Šíření protestantského vyznání se na území Svaté říše římské v první polovině 16. století neobešlo bez komplikací…
...

Jízdní trubači – 16. století

Jízdní trubači – 16. století

Konflikty 16. století rozvíjely v evropském válečnictví mnohé novinky pozdního středověku a připojovaly své vlastní. Mezi posledně…
...

Landsknechti – císařští praporečníci

Landsknechti – císařští praporečníci

Válečným událostem první poloviny 16. století v západní Evropě dominoval dlouhodobý konflikt, známý jako Italské války (1495−1559).…
...

Němečtí pěšáci 1914‒1918

Němečtí pěšáci 1914‒1918

  Zkušenosti z bojů první světové války generovaly ve většině bojujících armád změny výstroje, dané zkušenostmi z…
...

Vojáci v uniformách britského Commonwealthu 1915

Vojáci v uniformách britského Commonwealthu 1915

  Vleklá a pro síly Dohody neúspěšná bitva u Gallipoli (1915‒1916) představovala mimo jiné křest ohněm pro…
...

Vojáci v uniformách britského Commonwealthu 1915

Vojáci v uniformách britského Commonwealthu 1915

  Rok trvající bitva o Gallipoli (1915‒1916) byla pro spojence nejen neúspěchem, ale do určité míry i…
...

Burgundští střelci z ručnic, kolem 1474–1477

Burgundští střelci z ručnic, kolem 1474–1477

  Oblast pomezí Burgundska, Savojska, Lotrinska a území švýcarského Spříseženstva byla v letech 1474–1477 zmítána konfliktem známým…
...

Pruská pěchota, druhá polovina 18. století

Pruská pěchota, druhá polovina 18. století

  Po smrti bavorského kurfiřta Maxmiliána Josefa na samém konci roku 1777 neexistoval žádný přímý dědic titulu…
...

Francouzský pěšák a kulometčík, 1916

Francouzský pěšák a kulometčík, 1916

  Zákopová válka přivedla situaci na západní frontě do patu. Náčelník německého generálního štábu Erich von Falkenhayn…
...

Ozbrojení sedláci, kolem 1525

Ozbrojení sedláci, kolem 1525

  V letech 1524‒1525 zuřila v několika oblastech Svaté říše římské takzvaná německá selská válka, doznívající v…
...

Římští jezdci, 5.–6. století

Římští jezdci, 5.–6. století

  Rok 476, považovaný dnes technicky za přelom starověku a středověku, byl pro tehdejší Západořímskou říši počátkem…
...

Mušketýři, cca 1645

Mušketýři, cca 1645

  Ve čtyřicátých letech 17. století byly prakticky všechny státy bojující ve třicetileté válce vyčerpány. Ačkoliv mírová…
...

1 2 3 7