Cínové figurky

Římští jezdci, 5.–6. století

Římští jezdci, 5.–6. století

  Rok 476, považovaný dnes technicky za přelom starověku a středověku, byl pro tehdejší Západořímskou říši počátkem…
...

Mušketýři, cca 1645

Mušketýři, cca 1645

  Ve čtyřicátých letech 17. století byly prakticky všechny státy bojující ve třicetileté válce vyčerpány. Ačkoliv mírová…
...

Praporečník a těžkooděný jezdec, druhá polovina 16. století

Praporečník a těžkooděný jezdec, druhá polovina 16. století

  Série zuřivých hugenotských válek (1562–1598) byla v historii Francie pravděpodobně nejdramatičtějším náboženským konfliktem. Na počátku více…
...

Kyrysníci, první čtvrtina 17. století

Kyrysníci, první čtvrtina 17. století

  První desetiletí 17. století se v rámci habsburské monarchie neslo v duchu vnitřních rodových konfliktů. Duševní…
...

Římští legionáři, 1. století př. Kr.

Římští legionáři, 1. století př. Kr.

  Rok 46 před naším letopočtem byl v pořadí třetím rokem římské občanské války. Prokonzul Gaius Iulius…
...

Důstojníci pěchoty, kolem 1632

Důstojníci pěchoty, kolem 1632

  Polovina listopadu roku 1632 se stala svědkem jedné z nejznámějších bitev třicetileté války. Císařské vojsko za…
...

Ruští huláni, 1915

Ruští huláni, 1915

  Válečný rok 1915 vedl k dalšímu rozšíření bojišť první světové války. Do války vstoupila Itálie, ovšem…
...

Britští pěšáci 1915

Britští pěšáci 1915

Britští pěšáci 1915 Na přelomu září a října 1915 se v severní Francii odehrála krvavá bitva o…
...

Landsknechti – pištci

Landsknechti – pištci

  Před pěti sty lety, ve dnech 13. a 14. září 1515, došlo jihovýchodně od Milána k…
...

Francouzští pěšáci zasažení granátem – 1915

Francouzští pěšáci zasažení granátem – 1915

  Téměř rok trvala série bojových operací od února 1915 do ledna 1916 v oblasti úžiny Dardanely.…
...

Vojáci v uniformách britského Commonwealthu 1915-1916

Vojáci v uniformách britského Commonwealthu 1915-1916

  Mezi účastníky bojů v téměř rok trvající bitvě o Gallipoli (1915-1916) byli v rámci jednotek britského…
...

Němečtí pěšáci při ohrožení plynem

Němečtí pěšáci při ohrožení plynem

  Jednou z nových a vskutku ničivých zbraní první světové války se staly bojové plyny. Snad prvním…
...

Rakouská pěchota sedmileté války, 1757

Rakouská pěchota sedmileté války, 1757

  Na počátku prosince 1757 operovalo v pruském Slezsku silné rakouské vojsko s cílem podmanit zpětně toto…
...

Mušketýři, 1620

Mušketýři, 1620

  Rakovnicko se stalo v posledních říjnových a prvních listopadových dnech dějištěm jedné z méně věhlasných bitev…
...

Pruští granátníci období sedmileté války

Pruští granátníci období sedmileté války

  Dne 1. října 1756 došlo u Lovosic k první bitvě sedmileté války. Pruská armáda pod osobním…
...

Těžkoodění jezdci, c. 1430

Těžkoodění jezdci, c. 1430

  Březen roku 1431 se v německém Norimberku nesl v duchu plánování nové, v pořadí již čtvrté…
...

Rakousko-uherští horští pěšáci, 1915

Rakousko-uherští horští pěšáci, 1915

  Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este 28. června 1914 zapůsobil v napjaté mezinárodně politické situaci…
...

Těžkoodění jezdci, kolem 1420

Těžkoodění jezdci, kolem 1420

  Na počátku července roku 1420 se husitská Praha ocitla v obležení křižáckých vojsk Zikmunda Lucemburského. Vojsko…
...

Pěšák a těžkooděnec z konce 15. století

Pěšák a těžkooděnec z konce 15. století

  Údolí řeky Taro v blízkosti města Fornovo v severní Itálii se 6. července 1495 stalo dějištěm…
...

Boj o dělo, kolem 1476

Boj o dělo, kolem 1476

  Oblast pomezí Burgundska, Savojska, Lotrinska a území švýcarského Spříseženstva bylo v letech 1474-1477 zmítáno konfliktem, známým…
...

Pěší sudličník, první polovina 15. století.

Pěší sudličník, první polovina 15. století.

Poslední dubnová dekáda roku 1423 se stala svědkem jednoho z řady vítězství Jana Žižky z Trocnova v…
...

Britský pěšák – kulometčík, 1916.

Britský pěšák – kulometčík, 1916.

Velké vojenské operace zahrnující nasazení kombinovaných druhů vojska nebyly v průběhu První světové války pouze „výsadou“ západní…
...

Jízdní ozbrojenci, první polovina 15. století.

Jízdní ozbrojenci, první polovina 15. století.

Jarní měsíce roku 1420 se nesly ve znamení prvních husitských vítězství, jež se měla natrvalo zapsat do…
...

Halapartníci, kolem 1476

Halapartníci, kolem 1476

Roky 1476 a 1477 se zapsaly do vojenské historie evropského západu konfliktem, zvaným burgundské války. Hlavní znepřátelené…
...

1 2 3 4 7