Cínové figurky

Figurky představující vojáky Napoleonovy armády ustupující z Ruska roku 1812

Figurky představující vojáky Napoleonovy armády ustupující z Ruska roku 1812

Mezi cínovými figurkami Napoleonovy armády, jejichž sbírání bylo vždy velmi oblíbené, zvláště vyniká soubor, který poněkud vybočuje…
...

Těžkoodění jezdci cca 1460-1500

Těžkoodění jezdci cca 1460-1500

  Těžkooděnci jsou oděni do celoplátové zbroje včetně plechového podbradí a přilby se sklopným hledím, zvané šalíř.…
...

Halapartníci, cca 1421

Halapartníci, cca 1421

  Figurky pěších ozbrojenců s dřevcovými zbraněmi zachycují halapartníky z období první čtvrtiny 15. století. První z…
...

Rakouští fyzilíři, 1805

Rakouští fyzilíři, 1805

Figurky znázorňují řadové rakouské pěšáky (tzv. fyzilíry) v období bitvy u Slavkova. Oblečeni jsou ve standardních uniformách…
...

Těžkoodění jezdci, cca 1380-1420

Těžkoodění jezdci, cca 1380-1420

Těžká jízda byla ve středověku právem považována za elitu soudobých evropských vojsk. Její příslušníci prodělávali důkladný výcvik…
...

Dragoun-mušketýr a arkebuzír z období třicetileté války

Dragoun-mušketýr a arkebuzír z období třicetileté války

  Věk třicetileté války (1618-1648) představoval jedno z nejdramatičtějších období Evropské historie. S odstupem staletí se tento…
...

Těžkoodění jezdci cca 1500-1530

Těžkoodění jezdci cca 1500-1530

Cínové figurky se vztahem k vojenství 16. století vždy představovaly přitažlivý artikl pro sběratele i oko laického…
...

Voják německé koloniální armády v boji s domorodci, Afrika, cca roku 1904

Voják německé koloniální armády v boji s domorodci, Afrika, cca roku 1904

Součástí sbírky cínových figurek Vojenského historického ústavu je i skupina, představující německé koloniální výboje na území jižní…
...

Lancknechti – praporečníci

Lancknechti – praporečníci

Cínové figurky, představující vojsko 16. století, se zpravidla dělí na dva základní typy: jedním z nich je…
...

Diorama – mušketýři

Diorama – mušketýři

Třicetiletá válka (1618−1648) byla jedním z konfliktů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj evropských států. V jejím průběhu…
...

Pikenýři z období Třicetileté války

Pikenýři z období Třicetileté války

Třicetiletá válka (1618−1648) byla přelomovým obdobím, v jehož průběhu postupně zanikaly tzv. stavovské monarchie a vytvářely se…
...

Olověné figurky husitských bojovníků

Olověné figurky husitských bojovníků

Období husitských válek a Německé selské války nevěnovali „tradiční“ výrobci cínových figurek příliš velkou pozornost. Typičtější bylo…
...

Dioráma dělostřeleckého postavení z doby Třicetileté války (1618–1648)

Dioráma dělostřeleckého postavení z doby Třicetileté války (1618–1648)

Období Třicetileté války patřilo a patří mezi výrobci cínových vojáčků a vojensko-historických modelů k oblíbeným tématům. Dioráma…
...

Cínové figurky mušketýrů z období Třicetileté války

Cínové figurky mušketýrů z období Třicetileté války

Třicetiletá válka (1618−1648) byla přelomovým obdobím, v jehož průběhu postupně zanikaly tzv. stavovské monarchie a vytvářely se…
...

Figurky lancknechtů

Figurky lancknechtů

Cínové figurky, představující žoldnéřské vojsko 16. století, se zpravidla dělí na dva typy: jedním z nich je…
...

Dioráma s výjevem z prusko-rakouské války roku 1866

Dioráma s výjevem z prusko-rakouské války roku 1866

Příčiny prusko-rakouské války je třeba hledat již v polovině 19. století, kdy po nástupu kancléře Otty von…
...

Figurky praporečníků pěších pluků napoleonského vojska

Figurky praporečníků pěších pluků napoleonského vojska

Období napoleonských válek představovalo mezi výrobci a sběrateli cínových vojáčků tradičně oblast největšího zájmu. Důvodem je především…
...

Cínové figurky pěšáků francouzské armády z období napoleonských válek

Cínové figurky pěšáků francouzské armády z období napoleonských válek

Období napoleonských válek vždy věnovali výrobci a sběratelé cínových vojáčků nejvíce pozornosti. V této době totiž vrcholila…
...

Cínová figurka představující bitevní motiv z prusko-rakouské války roku 1866

Cínová figurka představující bitevní motiv z prusko-rakouské války roku 1866

Válka roku 1866, kterou je možno považovat za počátek procesu sjednocení Německa (1871), stála v pozadí zájmu…
...

1 2 3 4 5 7