Diplom spolku pro zbudování pomníku Husova v Praze

Diplom spolku pro zbudování pomníku Husova v Praze

Při zasedání českého zemského sněmu dne 25. listopadu 1889 pronesl poslanec kníže Karel Schwarzenberg (1859–1913) v diskuzi…
...

Plakát na fotbalový zápas čs. armádního týmu a 811. roty Pioneer Corps, 1941

Plakát na fotbalový zápas čs. armádního týmu a 811. roty Pioneer Corps, 1941

Vypuknutím druhé světové války byla britská fotbalová liga těžce zasažena. Hraní a sledování fotbalu přesto zůstalo populární…
...

Vyhláška Mým národům! o vyhlášení války s Pruskem, 1866

Vyhláška Mým národům! o vyhlášení války s Pruskem, 1866

Po vítězné válce s Dánskem roku 1864 se Prusko snažilo upevnit své postavení v severním Německu a…
...

Fotografie německých parašutistů z invaze na Krétu

Fotografie německých parašutistů z invaze na Krétu

Německá invaze na Krétu, zahájená dne 20. května 1941, představuje ve vojenských dějinách přelomovou operaci. Německé velení…
...

Dopis na rozloučenou před odjezdem na frontu

Dopis na rozloučenou před odjezdem na frontu

V prvních válečných měsících roku 1914 doprovázel vojáky při odjezdu na bojiště optimismus a bláhová víra v…
...

Diplom za službu u horského pluku 3, 1924

Diplom za službu u horského pluku 3, 1924

Ve sbírce VHÚ Praha se nachází množství diplomů, které odkazují na prezenční službu v meziválečné československé armádě.…
...

Náramkové hodinky s ochrannou mřížkou

Náramkové hodinky s ochrannou mřížkou

V době 1. světové války se hodinky staly neodmyslitelným pomocníkem vojáků všech bojujících stran. Význam důsledného plánování…
...

Zapalovač s americkým patriotickým motivem

Zapalovač s americkým patriotickým motivem

Spojené státy americké, věrné politice izolacionismu, sledovaly vývoj 1. světové války zpočátku z neutrální pozice. Definitivní zlom…
...

Kapesní nůž gen. Vojtěcha Borise Luži

Kapesní nůž gen. Vojtěcha Borise Luži

Vojtěch Boris Luža (nar. 26. 3. 1891, Uherský Brod) patří k těm osobnostem československého odboje, které není…
...

Rakousko-uherská identifikační známka M1902

Rakousko-uherská identifikační známka M1902

Moderní válka s sebou přinesla zvýšenou míru smrtelných destruktivních zranění, která prakticky znemožňovala identifikovat totožnost padlého. Obava…
...

Hřebínek Štěpánky Žižlavské z koncentračního tábora

Hřebínek Štěpánky Žižlavské z koncentračního tábora

Mezi nejvýraznější spolupracovníky paraskupiny ZINC patřil učitel Cyril Žižlavský z Vřesovic, který byl vzdálený příbuzný velitele skupiny…
...

Příprava pečeně u c. a k. pěšího pluku č. 3

Příprava pečeně u c. a k. pěšího pluku č. 3

Nedostatek potravin po celou dobu války zásadním způsobem ovlivňoval bojeschopnost a morálku rakousko-uherské armády. Zatímco v prvních…
...

Diplom za III. místo hlídce v lyžařsko-střeleckých závodech, 1935

Diplom za III. místo hlídce v lyžařsko-střeleckých závodech, 1935

Během první světové války objevili vojáci v pronikavě se rozvíjejícím lyžařském sportu mimořádně účinný prostředek, jak se…
...

Novoroční přání intendanční služby, 1945

Novoroční přání intendanční služby, 1945

Zvyk zasílat na Nový rok přání rodinným příslušníkům a známým pochází z poloviny 19. století, kdy se…
...

Vězeňské karty

Vězeňské karty

Pro vězně v nacistických káznicích nebyly Vánoce jen okamžikem vzpomínek na domov, ale i příležitostí k vlastní…
...

Letecké hodinky Longines

Letecké hodinky Longines

S rychlým rozvojem letectva vyvstala v meziválečném období potřeba vybavit piloty spolehlivými a odolnými hodinkami. Protože v…
...

Falešná Pracovní knížka parašutisty Čestmíra Šikoly

Falešná Pracovní knížka parašutisty Čestmíra Šikoly

K výbavě parašutistů vyslaných během 2. světové války do protektorátu patřily i falešné doklady. Vzácnou ukázkou takového…
...

Stříbrná kazeta na doutníky z pozůstalosti generála Stanislava Čečka

Stříbrná kazeta na doutníky z pozůstalosti generála Stanislava Čečka

Móda kouření doutníků se ve střední Evropě objevila ve 40. letech 19. století. Od začátku se jednalo…
...

Obrázky z Terstu, 1920

Obrázky z Terstu, 1920

K dlouhé řadě měst, které se během první světové války zapsaly do české vojenské historie, patří i…
...

Smuteční oznámení generála Matěje Němce

Smuteční oznámení generála Matěje Němce

Generál Matěj Němec (8. 11. 1886 – 29. 8. 1975) pocházel z malé obce Janov v tehdejším…
...

Kontrolní otisk vyhlášky o stanném právu nad Prahou a okolím, 1918

Kontrolní otisk vyhlášky o stanném právu nad Prahou a okolím, 1918

Události dne 28. října 1918 začaly v Praze poměrně živelně a jejich průvodním jevem se stala spontánní…
...

Kapesní hodinky Movado s věnováním gen. Jana Syrového

Kapesní hodinky Movado s věnováním gen. Jana Syrového

Ocenění formou věcného daru patřilo v meziválečné československé armádě k zavedeným zvyklostem. Oblíbenými dary byly především kvalitní…
...

Lodní časopis transportu č. 35 Mohykán, 1920

Lodní časopis transportu č. 35 Mohykán, 1920

Dne 24. srpna 1920 vyplula z Vladivostoku na cestu do Terstu americká loď President Grant. Na její…
...

Vysvědčení Rudolfa Medka o způsobilosti k vyučování na školách obecných, 1911

Vysvědčení Rudolfa Medka o způsobilosti k vyučování na školách obecných, 1911

Voják, spisovatel a první ředitel Památníku osvobození generál Rudolf Medek (8. 1. 1890–22. 8. 1940) proslul v…
...

1 2 3 4 5 6 40