Dlouhé palné zbraně po roce 1870

Malorážka ZKM 468

Malorážka ZKM 468

  Velmi krátce po ukončení okupace začala Zbrojovka Brno připravovat civilní výrobní programy, jimiž by mohla překlenout…
...

Wehrmanngewehr M 98

Wehrmanngewehr M 98

  Branné střelecké disciplíny bývají časově spojovány především s poválečným obdobím, kdy Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou)…
...

Tlakoměrná hlaveň ČZ

Tlakoměrná hlaveň ČZ

  Česká zbrojovka ve Strakonicích patřila od meziválečného období až do první poloviny padesátých let 20. století…
...

Puška pruské pohraniční stráže Grenzaufsehergewehr M/79

Puška pruské pohraniční stráže Grenzaufsehergewehr M/79

  Armády německých spolkových států zavedly téměř jednotně, s výjimkou Bavorska, v roce 1871 do výzbroje pušku…
...

Četnická puška vz. 33

Četnická puška vz. 33

  Výzbroj československého četnictva a finanční stráže měla po celá dvacátá a polovinu třicátých let velmi různorodý…
...

Puška Berdan II v ráži 7,62 mm Mosin

Puška Berdan II v ráži 7,62 mm Mosin

  V průběhu vojenské reformy ministra války D. A. Miljutina (1816–1912) zavedla carská armáda během let 1866–1870…
...

Puška vz. 98 – pokusné provedení

Puška vz. 98 – pokusné provedení

  Přestože charakter armádní výzbroje ohledně pěchotních zbraní určovaly výnosy vrchního velitelství čs. branné moci z 25.…
...

Puška vz. 98 a 98/22

Puška vz. 98 a 98/22

  Po ukončení války musely nástupnické státy postupně řešit řadu palčivých problémů, z nichž výstavba samostatné armády…
...

Puška vz. 24

Puška vz. 24

  Přestože v prvních letech existence samostatné československé armády převažovaly ve výzbroji pušky systému Mannlicher, z hlediska…
...

Puška vz. 23

Puška vz. 23

  Převážná většina evropských armád hledala po první světové válce optimální podobu jednotné pušky, jež by nahradila…
...

Četnická puška vz. 33

Četnická puška vz. 33

  Výzbroj československého četnictva a finanční stráže měla po celá dvacátá a polovinu třicátých let velmi různorodý…
...

Hledí armádních pušek

Hledí armádních pušek

  V průběhu vývoje dlouhých palných zbraní vznikala řada konstrukcí mířidel, jež vycházely z armádních požadavků a…
...

Italská karabina Balilla modello 1891 ridotto

Italská karabina Balilla modello 1891 ridotto

  Každé hnutí, jež získá na svoji stranu mládež, má budoucnost. Benito Mussolini jistě nebyl první moderní…
...

Rakouská hradebnice Wallgewehr M 1872

Rakouská hradebnice Wallgewehr M 1872

  Potřeba zvýšení účinnosti obrany původně pouze městských opevnění vedla mimo jiné ke vzniku výkonnějších pušek, jež…
...

Italská puška Mannlicher-Carcano M 91/41

Italská puška Mannlicher-Carcano M 91/41

  Páteř pěchotní výzbroje italské královské armády představovaly pušky konstrukce dělostřeleckého důstojníka a šéfinženýra zbrojovky v Turíně…
...

Polská protitanková puška Maroszek wz. 35 (Karabin przeciwpancerny wz. 35)

Polská protitanková puška Maroszek wz. 35 (Karabin przeciwpancerny wz. 35)

  Okolo roku 1930 vytvořil ing. Joszef Maroszek, konstruktér Panstwovy Fabryky Karabinów (PFK) ve Varšavě protitankovou pušku,…
...

Německá výcviková puška palubních střelců

Německá výcviková puška palubních střelců

  Mezi sbírkovými předměty lze nalézt exempláře, jejichž rámcová identifikace není obtížná, avšak k nimž se v…
...

Maďarská puška G 98/40

Maďarská puška G 98/40

  Budapešťská zbrojovka Fémáru Fegyver és Gépgyár Rt. (FÉG) vyráběla pro potřeby Honvédségu opakovací pušky, zavedené pod…
...

Americká puška M1917

Americká puška M1917

  Historie americké armádní pušky M1917 je úzce spjata s puškou Pattern 1914, vyráběnou americkými zbrojovkami pro…
...

Čs. vzduchovka vzor 35

Čs. vzduchovka vzor 35

  Střelecký výcvik prováděla čs. armáda až do poloviny třicátých let 20. století na základním stupni tzv.…
...

Finská karabina Lee Enfield Mk. I*

Finská karabina Lee Enfield Mk. I*

  Výzbroj finské armády v první polovině minulého století tvořil poměrně pestrý konvolut zbraní, z nichž systémově…
...

Čs. odstřelovačská puška vz. 54 – pokusná úprava

Čs. odstřelovačská puška vz. 54 – pokusná úprava

  Poválečný vývoj, lemovaný prototypy ZG 49 Sn, ZG 51 Sn/Mauser a ZG 51 Sn/91/30, završilo v…
...

Pokusná odstřelovačská puška ZG 51 Sn

Pokusná odstřelovačská puška ZG 51 Sn

    S výjimkou zkoušek pušek vz. 24 s optickým zaměřovačem v roce 1937 se MNO v meziválečném období otázkou zbraní…
...

Polská karabina wz. 1891/98/25

Polská karabina wz. 1891/98/25

  Většina nástupnických států se po rozpadu rakousko-uherské monarchie nacházela z výzbrojního hlediska ve velmi podobné situaci.…
...

1 2 3 4 9