Dělostřelecký materiál a optika

Panzergranate 39

Panzergranate 39

  Panzergranate 39 (PzGr. 39) byl německou standardní protitankovou střelou ráže 88 mm  kategorie APCBC-HE-T – armour-piercing capped ballistic cap – explosive filler (HE) and a tracer (T), neboli protipancéřová střela s představnou čepicí a balistickou kuklou, výbušnou náplní a stopovkou. Představnou čepici z měkkého železa na ocelovém granátu vynalezl ruský admirál Stěpan Osipovič Makarov […]

7,5cm horský kanon L/13 systému Škoda z roku 1912

7,5cm horský kanon L/13 systému Škoda z roku 1912

  Vedle těžkých děl to byl především horský dělostřelecký materiál, který plzeňskou zbrojovku proslavil. První typy byly sice ještě bez zákluzu a s poměrně malým výkonem, ale postupně se Škodovka propracovala do absolutní světové špičky. Svědčí o tom zkušenosti z 1. světové války a počty států, které škodovácké horské kanony zavedly do své výzbroje ať […]

Nadkaliberní minomet Storek vzor 1915

Nadkaliberní minomet Storek vzor 1915

  První světová válka znamenala pro dělostřelectvo svým způsobem revoluci. Po krátkém období roku 1914, kdy se válčilo na otevřených bitevních polích, přinutila palebná síla děl a kulometů pěchotu k hledání úkrytů v zákopech. Ohromného významu nabylo zákopové dělostřelectvo, zejména minomety se ukázaly bojově hodnotným a přitom levným bojovým prostředkem, který značně zvýšil samostatnost pěchoty. […]

Tabulky střelby pro 15cm lodní kanon L/40S

Tabulky střelby pro 15cm lodní kanon L/40S

  Rakousko-uherské námořnictvo bylo námořní složkou ozbrojených sil Rakousko-Uherska. Jeho oficiální název byl Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine (zkráceně K. u. K. Kriegsmarine), tedy Císařské a královské válečné námořnictvo. Rakousko-uherské lodě, podobně jako německé, nesly před svým názvem zkratku S.M.S. (Seiner Majestät Schiff – loď Jeho Veličenstva), s výjimkou torpédovek a ponorek. Hlavní výzbroj bitevních lodí […]

Granát z bitvy u Hradce Králové

Granát z bitvy u Hradce Králové

  Během druhé italské války za nezávislost (1859) se ukázala jasná převaha francouzských drážkovaných děl systému La Hitte nad rakouskými děly s hladkou hlavní. Díky tomu vyvstala u rakouského dělostřelectva nutnost zavést nová děla s drážkovanou hlavní.  Tak se také stalo a v průběhu let 1860–1863 docházelo v rakouském dělostřelectvu k častým změnám. Nakonec zvítězila […]

Německý 75mm polní kanon Krupp Model 1886

Německý 75mm polní kanon Krupp Model 1886

  Do výroby dělostřeleckého materiálu vstoupila ve druhé polovině 19. století ocel, která postupně zatlačovala do pozadí bronz. Velkým průkopníkem výroby děl, která měla hlavně z ocelové děloviny, byla rodina Kruppů z Essenu. Německý průmyslník Alfred Krupp (26. 4. 1812 – 14. 7. 1887) a po něm i jeho syn Friedrich Alfred Krupp (17. 2. […]

Řez rakousko-uherským granátem

Řez rakousko-uherským granátem

  Ve druhé polovině 19. století vznikla díky rozvoji průmyslové výroby nová dělostřelecká technika zvaná dnes klasickou. Nejdříve se prosadila děla s drážkovanou hlavní a se střelou válcového tvaru. Následoval všeobecný přechod k nabíjení zezadu a vládnoucí dělový bronz byl vytlačován ocelí. Zvýšený výkon a účinnost přinesl bezdýmný střelný prach a nové trhaviny. V roce […]

Německý 20mm protiletadlový kanon Flak 30

Německý 20mm protiletadlový kanon Flak 30

  Protiletadlový kanon Flak 30 (Flugabwehrkanone) německé zbrojovky Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik AG (Rheinmetall) vznikl v 1. polovině 30. let 20. století dalším vývojem 2cm protiletadlového kanonu ST-5 švýcarské společnosti Solothurn.  Jeho určení bylo obrana proti nízko letícím letadlům, které útočily na přesouvající se kolony vojenské techniky. Byla to na svou dobu vysoce mobilní a […]

Německý ruční kulový granát Kugelhandgranate model 1915

Německý ruční kulový granát Kugelhandgranate model 1915

  Na základě zkušeností z konfliktů na Balkáně a Rusko-Japonské války byly už před 1. světovou válkou do armád zaváděny moderní ruční granáty. Na rozdíl od původních jednoduchých nádob s doutnákem využívaly moderních vymožeností, jakou byla litá ocel a moderní chemické roznětky. Německá armáda věnovala vývoji a výrobě tohoto bojového prostředku velkou pozornost. Jedním z […]

Britská protitanková ruční zbraň P.I.A.T. Mk.I

Britská protitanková ruční zbraň P.I.A.T. Mk.I

  Rozvoj a masové použití tanků a obrněných vozidel s sebou přineslo rozvoj protitankových zbraní. Všechny armády zaváděly a v průběhu 2. světové války pak dále modifikovaly nebo vyvíjely nové protitankové prostředky. Kromě protitankového dělostřelectva a protitankových min to byly pěchotní protitankové zbraně, které si ve druhé polovině 2. světové války vydobyly slávu a respekt. […]

Pohřební lehká polní houfnice Škoda vzor 14/19

Pohřební lehká polní houfnice Škoda vzor 14/19

  Historie této zbraně sahá do období před první světovou válkou, kdy Škodovka vyrobila polní houfnice vzor 14 ráže 10,5 cm určené pro vývoz do Turecka a ráže 10,7 cm určené pro vývoz do Číny. Po vypuknutí 1. světové války chyběla rakouské armádě lehká a mobilní polní děla schopná paleb vrchní skupinou úhlů, umožňující efektivní […]

120 mm minomet vzor 82

120 mm minomet vzor 82

  120 mm minomet vzor 82 je tažná dělostřelecká zbraň bez brzdovratného zařízení, s tenkostěnnou hladkou hlavní, nabíjená ústím a střílející vrchní skupinou úhlů. Zbraň je určena především k umlčování a ničení živé síly, k oslepení protivníka použitím dýmových min, k boření různých krytů, okopů, palebných postavení zbraní a prostředků ve vzdálenosti 250–8000 m. Malá […]

85mm protitankový kanon vzor 52

85mm protitankový kanon vzor 52

  Na počátku 50. let minulého století československá armáda používala protitankové kanony nejrůznějšího původu a ráže. V zájmu dosažení vyššího výkonu a unifikace na sovětskou výzbroj se mělo přejít u protitankového dělostřelectva na ráži 85 mm. Úkolu se zhostily Škodovy závody v Plzni. Při konstrukci nové zbraně byl využit 85mm sovětský tankový kanon vzor 44S, […]

9cm šrapnel do polního kanónu vz. 1875/96

9cm šrapnel do polního kanónu vz. 1875/96

  Polní kanón vzor 1875/96 s pevnou bronzovou hlavní a ocelovou lafetou tvořil koncem devatenáctého a v prvních letech dvacátého století jádro výzbroje rakousko-uherského dělostřelectva. Přestože na počátku 1. světové války šlo už o zastaralý dělostřelecký materiál, sloužily tyto kanóny po celou válku a dokonce čtveřice těchto děl byla po vyhlášení samostatnosti Československa v říjnu […]

Německý ruční granát „Eihandgranate“ vzor 1917

Německý ruční granát „Eihandgranate“ vzor 1917

  Na základě zkušeností z konfliktů na Balkáně a rusko-japonské války byly už před 1. světovou válkou do armád zaváděny moderní ruční granáty. Na rozdíl od původních jednoduchých nádob s doutnákem využívaly moderních vymožeností, jakou byla litá ocel a moderní chemické roznětky. Průběh první světové války, zejména když se stala poziční, pak ukázal důležitost tohoto […]

1 2 3 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha