Dělostřelecký materiál a optika

Tabulky střelby pro 15cm lodní kanon L/40S

Tabulky střelby pro 15cm lodní kanon L/40S

  Rakousko-uherské námořnictvo bylo námořní složkou ozbrojených sil Rakousko-Uherska. Jeho oficiální název byl Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine (zkráceně K. u. K. Kriegsmarine), tedy Císařské a královské válečné námořnictvo. Rakousko-uherské lodě, podobně jako německé, nesly před svým názvem zkratku S.M.S. (Seiner Majestät Schiff – loď Jeho Veličenstva), s výjimkou torpédovek a ponorek. Hlavní výzbroj bitevních lodí […]

Granát z bitvy u Hradce Králové

Granát z bitvy u Hradce Králové

  Během druhé italské války za nezávislost (1859) se ukázala jasná převaha francouzských drážkovaných děl systému La Hitte nad rakouskými děly s hladkou hlavní. Díky tomu vyvstala u rakouského dělostřelectva nutnost zavést nová děla s drážkovanou hlavní.  Tak se také stalo a v průběhu let 1860–1863 docházelo v rakouském dělostřelectvu k častým změnám. Nakonec zvítězila […]

Německý 75mm polní kanon Krupp Model 1886

Německý 75mm polní kanon Krupp Model 1886

  Do výroby dělostřeleckého materiálu vstoupila ve druhé polovině 19. století ocel, která postupně zatlačovala do pozadí bronz. Velkým průkopníkem výroby děl, která měla hlavně z ocelové děloviny, byla rodina Kruppů z Essenu. Německý průmyslník Alfred Krupp (26. 4. 1812 – 14. 7. 1887) a po něm i jeho syn Friedrich Alfred Krupp (17. 2. […]

Řez rakousko-uherským granátem

Řez rakousko-uherským granátem

  Ve druhé polovině 19. století vznikla díky rozvoji průmyslové výroby nová dělostřelecká technika zvaná dnes klasickou. Nejdříve se prosadila děla s drážkovanou hlavní a se střelou válcového tvaru. Následoval všeobecný přechod k nabíjení zezadu a vládnoucí dělový bronz byl vytlačován ocelí. Zvýšený výkon a účinnost přinesl bezdýmný střelný prach a nové trhaviny. V roce […]

Německý 20mm protiletadlový kanon Flak 30

Německý 20mm protiletadlový kanon Flak 30

  Protiletadlový kanon Flak 30 (Flugabwehrkanone) německé zbrojovky Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik AG (Rheinmetall) vznikl v 1. polovině 30. let 20. století dalším vývojem 2cm protiletadlového kanonu ST-5 švýcarské společnosti Solothurn.  Jeho určení bylo obrana proti nízko letícím letadlům, které útočily na přesouvající se kolony vojenské techniky. Byla to na svou dobu vysoce mobilní a […]

Německý ruční kulový granát Kugelhandgranate model 1915

Německý ruční kulový granát Kugelhandgranate model 1915

  Na základě zkušeností z konfliktů na Balkáně a Rusko-Japonské války byly už před 1. světovou válkou do armád zaváděny moderní ruční granáty. Na rozdíl od původních jednoduchých nádob s doutnákem využívaly moderních vymožeností, jakou byla litá ocel a moderní chemické roznětky. Německá armáda věnovala vývoji a výrobě tohoto bojového prostředku velkou pozornost. Jedním z […]

Britská protitanková ruční zbraň P.I.A.T. Mk.I

Britská protitanková ruční zbraň P.I.A.T. Mk.I

  Rozvoj a masové použití tanků a obrněných vozidel s sebou přineslo rozvoj protitankových zbraní. Všechny armády zaváděly a v průběhu 2. světové války pak dále modifikovaly nebo vyvíjely nové protitankové prostředky. Kromě protitankového dělostřelectva a protitankových min to byly pěchotní protitankové zbraně, které si ve druhé polovině 2. světové války vydobyly slávu a respekt. […]

Pohřební lehká polní houfnice Škoda vzor 14/19

Pohřební lehká polní houfnice Škoda vzor 14/19

  Historie této zbraně sahá do období před první světovou válkou, kdy Škodovka vyrobila polní houfnice vzor 14 ráže 10,5 cm určené pro vývoz do Turecka a ráže 10,7 cm určené pro vývoz do Číny. Po vypuknutí 1. světové války chyběla rakouské armádě lehká a mobilní polní děla schopná paleb vrchní skupinou úhlů, umožňující efektivní […]

120 mm minomet vzor 82

120 mm minomet vzor 82

  120 mm minomet vzor 82 je tažná dělostřelecká zbraň bez brzdovratného zařízení, s tenkostěnnou hladkou hlavní, nabíjená ústím a střílející vrchní skupinou úhlů. Zbraň je určena především k umlčování a ničení živé síly, k oslepení protivníka použitím dýmových min, k boření různých krytů, okopů, palebných postavení zbraní a prostředků ve vzdálenosti 250–8000 m. Malá […]

85mm protitankový kanon vzor 52

85mm protitankový kanon vzor 52

  Na počátku 50. let minulého století československá armáda používala protitankové kanony nejrůznějšího původu a ráže. V zájmu dosažení vyššího výkonu a unifikace na sovětskou výzbroj se mělo přejít u protitankového dělostřelectva na ráži 85 mm. Úkolu se zhostily Škodovy závody v Plzni. Při konstrukci nové zbraně byl využit 85mm sovětský tankový kanon vzor 44S, […]

9cm šrapnel do polního kanónu vz. 1875/96

9cm šrapnel do polního kanónu vz. 1875/96

  Polní kanón vzor 1875/96 s pevnou bronzovou hlavní a ocelovou lafetou tvořil koncem devatenáctého a v prvních letech dvacátého století jádro výzbroje rakousko-uherského dělostřelectva. Přestože na počátku 1. světové války šlo už o zastaralý dělostřelecký materiál, sloužily tyto kanóny po celou válku a dokonce čtveřice těchto děl byla po vyhlášení samostatnosti Československa v říjnu […]

Německý ruční granát „Eihandgranate“ vzor 1917

Německý ruční granát „Eihandgranate“ vzor 1917

  Na základě zkušeností z konfliktů na Balkáně a rusko-japonské války byly už před 1. světovou válkou do armád zaváděny moderní ruční granáty. Na rozdíl od původních jednoduchých nádob s doutnákem využívaly moderních vymožeností, jakou byla litá ocel a moderní chemické roznětky. Průběh první světové války, zejména když se stala poziční, pak ukázal důležitost tohoto […]

Německé letecké torpédo LT-F5b

Německé letecké torpédo LT-F5b

  Tato zbraň nese název podle latinského pojmenování parejnoků – torpedo, pocházejícího ze slovesa torpore (ztuhnout, ochromit), neboť parejnoci dokáží vytvářet elektrický výboj, kterým ochromují svou oběť. Torpédo je určeno k ničení hladinových lodí i ponorek, přičemž je schopno v omezené míře samostatného pohybu. Má válcovité tělo, v němž je umístěna pohonná jednotka, řídící logika […]

Hlaveň koženého děla

Hlaveň koženého děla

  Zřejmě na počátku třicetileté války se objevuje zajímavá novinka dělostřelecké techniky – kožené dělo. Bylo tvořeno poměrně slabou kovovou hlavní, která byla obložena dřevem a ovinuta několika vrstvami mokré volské kůže. Ta po vyschnutí k hlavni dokonale přilnula. Takto konstruované dělo bylo poměrně lehké a dalo se snadno transportovat. Běžné dělo obsluhovalo několik mužů. […]

Rakousko-uherský 22cm minomet vzor 15

Rakousko-uherský 22cm minomet vzor 15

  Jedním ze škodováckých minometných prvotin byl minomet vzor 15 ráže 22 centimetrů. Zbraň má ocelovou hladkou hlaveň a ocelovou lafetu. Nabíjení se provádělo zepředu. Prachovou náplň tvořil bezdýmný prach. Význam minometu vyvstal v průběhu 1. světové války, kdy pěchota v zákopech zůstávala bez účinnější přímé palebné podpory. Do té doby většina armád a zbrojovek […]

1 2 3 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha