Dělostřelecký materiál a optika

Pohřební lehká polní houfnice Škoda vzor 14/19

Pohřební lehká polní houfnice Škoda vzor 14/19

  Historie této zbraně sahá do období před první světovou válkou, kdy Škodovka vyrobila polní houfnice vzor 14 ráže 10,5 cm určené pro vývoz do Turecka a ráže 10,7 cm určené pro vývoz do Číny. Po vypuknutí 1. světové války chyběla rakouské armádě lehká a mobilní polní děla schopná paleb vrchní skupinou úhlů, umožňující efektivní […]

120 mm minomet vzor 82

120 mm minomet vzor 82

  120 mm minomet vzor 82 je tažná dělostřelecká zbraň bez brzdovratného zařízení, s tenkostěnnou hladkou hlavní, nabíjená ústím a střílející vrchní skupinou úhlů. Zbraň je určena především k umlčování a ničení živé síly, k oslepení protivníka použitím dýmových min, k boření různých krytů, okopů, palebných postavení zbraní a prostředků ve vzdálenosti 250–8000 m. Malá […]

85mm protitankový kanon vzor 52

85mm protitankový kanon vzor 52

  Na počátku 50. let minulého století československá armáda používala protitankové kanony nejrůznějšího původu a ráže. V zájmu dosažení vyššího výkonu a unifikace na sovětskou výzbroj se mělo přejít u protitankového dělostřelectva na ráži 85 mm. Úkolu se zhostily Škodovy závody v Plzni. Při konstrukci nové zbraně byl využit 85mm sovětský tankový kanon vzor 44S, […]

9cm šrapnel do polního kanónu vz. 1875/96

9cm šrapnel do polního kanónu vz. 1875/96

  Polní kanón vzor 1875/96 s pevnou bronzovou hlavní a ocelovou lafetou tvořil koncem devatenáctého a v prvních letech dvacátého století jádro výzbroje rakousko-uherského dělostřelectva. Přestože na počátku 1. světové války šlo už o zastaralý dělostřelecký materiál, sloužily tyto kanóny po celou válku a dokonce čtveřice těchto děl byla po vyhlášení samostatnosti Československa v říjnu […]

Německý ruční granát „Eihandgranate“ vzor 1917

Německý ruční granát „Eihandgranate“ vzor 1917

  Na základě zkušeností z konfliktů na Balkáně a rusko-japonské války byly už před 1. světovou válkou do armád zaváděny moderní ruční granáty. Na rozdíl od původních jednoduchých nádob s doutnákem využívaly moderních vymožeností, jakou byla litá ocel a moderní chemické roznětky. Průběh první světové války, zejména když se stala poziční, pak ukázal důležitost tohoto […]

Německé letecké torpédo LT-F5b

Německé letecké torpédo LT-F5b

  Tato zbraň nese název podle latinského pojmenování parejnoků – torpedo, pocházejícího ze slovesa torpore (ztuhnout, ochromit), neboť parejnoci dokáží vytvářet elektrický výboj, kterým ochromují svou oběť. Torpédo je určeno k ničení hladinových lodí i ponorek, přičemž je schopno v omezené míře samostatného pohybu. Má válcovité tělo, v němž je umístěna pohonná jednotka, řídící logika […]

Hlaveň koženého děla

Hlaveň koženého děla

  Zřejmě na počátku třicetileté války se objevuje zajímavá novinka dělostřelecké techniky – kožené dělo. Bylo tvořeno poměrně slabou kovovou hlavní, která byla obložena dřevem a ovinuta několika vrstvami mokré volské kůže. Ta po vyschnutí k hlavni dokonale přilnula. Takto konstruované dělo bylo poměrně lehké a dalo se snadno transportovat. Běžné dělo obsluhovalo několik mužů. […]

Rakousko-uherský 22cm minomet vzor 15

Rakousko-uherský 22cm minomet vzor 15

  Jedním ze škodováckých minometných prvotin byl minomet vzor 15 ráže 22 centimetrů. Zbraň má ocelovou hladkou hlaveň a ocelovou lafetu. Nabíjení se provádělo zepředu. Prachovou náplň tvořil bezdýmný prach. Význam minometu vyvstal v průběhu 1. světové války, kdy pěchota v zákopech zůstávala bez účinnější přímé palebné podpory. Do té doby většina armád a zbrojovek […]

3,7cm pěchotní kanón vzor 16

3,7cm pěchotní kanón vzor 16

  Když se první světová válka dostala do fáze zákopové, vyvstal nový požadavek na dělostřeleckou podpůrnou zbraň, kterou by se na viditelnou vzdálenost mohly postřelovat nepřátelské zákopy. Rakousko-uherská vojenská správa rozhodla vyvinout a zavést pěchotní dělo, které by tyto požadavky splňovalo. Tak vzniklo ve Škodových závodech v Plzni zákopové dělo vzor 15, které bylo relativně […]

Německý 2cm protiletadlový ruční raketomet

Německý 2cm protiletadlový ruční raketomet

  Německá devítihlavňová reaktivní protiletadlová zbraň ráže 20 mm „Fliegerfaust“ též „Luftfaust“ je zbraň pro jednoho muže určená proti nízko letícím letadlům. Zbraň se skládala z osmi hlavní, které byly složeny kolem deváté středové hlavně do jednoho svazku. Svazek byl spojem čtyřmi pásy.  Mezi prvním a druhým pásem byl uchycen jednoduchý zaměřovač, druhý a třetí […]

Rakousko-uherský 7 cm horský kanón vzor 1899

Rakousko-uherský 7 cm horský kanón vzor 1899

  Rakousko-uherský 7 cm horský kanón vzor 1899 byl na počátku 1. světové války nejrozšířenějším dělem ve výzbroji rakousko-uherských horských baterií. Těchto kanónů ráže 7,25 cm, které se vyráběly do roku 1914 v Arsenálu ve Vídni, bylo ve výzbroji 288 kusů.  Byť se nejednalo o moderní a výkonné dělo, které by odpovídalo požadavkům nadcházejícího střetnutí, […]

Publikace „Nepřítel vrhá zápalné pumy!“

Publikace „Nepřítel vrhá zápalné pumy!“

  Během bitvy o Británii probíhalo zároveň plošné bombardování britského pobřeží, průmyslových center, přístavů a vojenských zařízení. Německá Luftwaffe se neostýchala při svém útoku na Velkou Británii bombardovat kromě vojenských cílů také obytné oblasti za použití široké škály leteckých pum včetně zápalných. Poté co se Britům povedlo odrazit německé letectvo, rozhodlo se vrchní velení RAF […]

Sovětský ruční protitankový granát RPG-40

Sovětský ruční protitankový granát RPG-40

  RPG-40 byl standardní protitankový granát používaný v průběhu 2. světové války Rudou armádou. Do její  výzbroje byl zaveden v roce 1940 a spolu s protitankovými puškami sloužil k likvidaci tanků a obrněných vozidel nepřítele. Osvědčil se při ničení německých tanků první generace, tedy Panzer I a II. Při vhodném použití a s trochou štěstí […]

Sovětský ruční granát RG-42

Sovětský ruční granát RG-42

  Útočný granát RG-42 používala Rudá armáda v období druhé světové války. Granát byl určen k ničení živé síly silou exploze a střepinovým účinkem svého pouzdra. Tento protipěchotní granát se používal v boji z blízka, při útoku, v zákopech, domech, lesích apod. Střepinový účinek granátu byl do 25 metrů. Jako zapalovač byl použit univerzální zapalovač […]

14cm minomet vzor 16

14cm minomet vzor 16

  Na prahu 1. světové války byly Škodovy závody v Plzni schopny konstrukčně i výrobně zvládnout veškeré námořní i pozemní dělostřelecké zbraně a jejich střelivo. Kromě lodních děl, houfnic, polních, horských a zákopových kanónů, moždířů a dalšího dělostřeleckého materiálu vyráběly Škodovy závody minomety. Jedním z minometů systému Škoda, jenž byl zaveden do rakousko-uherské armády v […]

1 2 3 7

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha